Okra
Okra cirkels

Antwoorden op de verkeerswedstrijd - Reeks 1

Vooraf: De vragen zijn geput uit drie verschillende wetgevingen waarnaar verwezen wordt in de antwoorden:
Wegcode: Is het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en zijn aanvullingen tot heden.
Wegenverkeerswet: Is de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16/3/1968 en zijn aanvullingen tot heden.
Technisch Reglement: is het Koninklijk Besluit van 15/3/1968 en zijn aanvullingen.

Vraag 1: Antwoord A: de passagier (wegcode artikel 35.1.1).

Vraag 2: Antwoord C: De voetganger moet verplicht het zebrapad gebruiken indien hij of zij zich op minder dan ongeveer 30 m van de oversteekplaats voor voetgangers bevindt (wegcode artikel 42.4.1 paragraaf 2).

Vraag 3: 25 mei 2010 om 10.32 uur: Tweeëntwintig mei was een zaterdag, drieëntwintig mei was pinksterzondag en maandag 24 mei was tweede Pinksteren, een wettelijke feestdag. Zowel op 23 of 24 mei diende het parkeren niet betaald te worden en diende dus evenmin een parkeerticket geplaatst te worden. De parkeerautomaat levert in dit geval een ticket af dat toelaat gratis te parkeren tot dinsdag 25 mei 10.32 uur.

Vraag 4: Antwoord A: Een voetganger kan wel degelijk onderworpen worden aan een ademtest. De ademtest kan immers opgelegd worden aan
- De vermoedelijke dader van een verkeersongeval of aan eenieder die het mede heeft kunnen veroorzaken zelfs indien hij er het slachtoffer van is.
- Ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing
- Ieder die op het punt staat om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen (Wegenverkeerswet artikel 59 § 1.).

Vraag 5: Antwoord A: één meter (artikel 46.1.4° wegcode).

Vraag 6: Antwoord B: 15 dagen (wegenverkeerswet artikel 56).

Vraag 7: Antwoord B: vijf meter (artikel 24.4°).
Opmerking: in deze vraag is een foutje geslopen dat echter niets wijzigt aan het antwoord: het parkeerverbod geldt voor het zebrapad en niet voor en achter.

Vraag 8: Antwoord B: maximum 24 uren (wegcode artikel 27.5.1.).

Vraag 9: Antwoord B: Een rijdende fietser is een volwaardig bestuurder waarop artikel 8.4 van de wegcode van toepassing is: "Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van draagbare telefoon die hij in de hand houdt".

Vraag 10: Antwoord A: een trekhaak moet gekeurd worden voor de eerste ingebruikstelling (Technisch Reglement artikel 23 ter §1 3° b).

Klik hier om terug te keren naar 'Verkeer'.