Okra
Okra cirkels

    Okra Zorg    


We zullen elkaar bemoedigen
vanuit de nuchterheid van het geloof,
de verbeeldingskracht van de hoop
en de onvermoeibaarheid van de liefde.

Wij zullen de schone schijn van de dingen
doorprikken en onze ogen openen
voor de echte waarden
en de noden van deze tijd.


We zullen ons laten ondervragen
door pijnlijke conflicten
en zoeken naar mogelijkheden van
handelen om er iets aan te doen.

We zullen elkaar helpen vrij te worden
van nutteloze bagage,
om ongehinderd verder te kunnen trekken
naar het beloofde land in de verte.


We zullen het verbond vieren.
Onze verbondenheid met elkaar uitdrukken
in woord en gebaar,
Gods vrede ontvangen en doorgeven.

We zullen samen stil worden,
het dagelijks brood met elkaar delen,
luisteren naar de stem van de verdrukte
en ons oefenen in ware solidariteit.


We zullen elkaar de hand reiken,
zingen om weer op adem te komen,
wenen om het onrecht,
danken om de moed,
opnieuw gezonden worden op wegen ten leven.

Naar boven