Okra
Okra cirkels

    Okra Zingeving    

Zingeving 2012


Het heeft geen naam

Het komt niet in de kranten
want opzienbarend is het niet
wat je zomaar, zo vaak
zo onopvallend doet.

Toch ben je veel meer dan
een staatshoofd of een oorlogsheld
een knooppunt tussen mensen
dat leemten en verschillen dicht.

Met waken en vooruitzien.
Met sjouwen en bezielen.
De eerste en de laatste zijn.
Het is een kunst
om waarde toe te voegen
aan het leven
en juist met wat
niet meetbaar en niet koopbaar is.

Dat is de grootsheid van het ongeziene
dat in het braakland van de stilte
telkens weer ontkiemt.

Zoals een veldbloem overal
Langs beemd en bermen
honderdvuldig kleuren tovert
zo krijgt de wereld onverwachte charme
waar zonder prijs
en met een glimlach
de één de ander dient.

Gratuïteit is
een zeldzame
bijzonder mooie bloem.

Kris Gelaude
(februari 2012)

Naar boven


De 10 geboden

Ik was er toen alles met je begon, toen je de weg vond uit de vervreemding.
Laat je dus niet opnieuw overheersen door vreemde machten.
Ik heb je tot vrijheid geroepen.

Ik, die jou de adem gaf en levenskansen,
ik ben niet te vatten in een beeld of welke voorstelling ook.
Ik zal altijd meer zijn dan wat je hebt uitgedacht.
Maak van niets of niemand een afgod.

Ik ben er niet om je eigen woorden of daden te rechtvaardigen.
Misbruik mijn Naam niet om je eigen positie te onderschrijven en onrecht toe te dekken.
Want mijn Naam is 'Ik zal er zijn: vol ongekende mogelijkheden.

Maak tijd om te vieren.
Word geen slaaf van je werk.
Je hebt een dag van rust nodig waar je
dankbaar kan genieten van wat goed is.

En waar mijn droom met deze wereld weer kansen krijgt.

Ontken je eigen verleden niet.
Neem het beste van je ouders met je mee
en wees goed voor hen.

Dan zal de toekomst voor je opengaan.

Schakel de anderen niet uit om alleen voor jezelf te leven.
Als je raakt aan een ander, dood je ook het leven in jezelf. Samen ben je mijn schepping.

Verbreek niet de band met de ander.
Blijf niet steken in wantrouwen en zelfbeklag,
maar groei in trouwen wederzijds begrijpen.

Je zult niet grijpen waar een ander recht op heeft:
zijn huis of akker,
de vrucht van zijn arbeid. Dat is diefstal.

Je zult de waarheid niet verdraaien om je eigen doel te bereiken.
Je zult geen valse getuigenis afleggen en met leugens je macht over anderen handhaven.

Zelfs als je alleen nog maar je begeerte de vrije loop laat
en je zinnen zet op wat een ander dierbaar is,
dan is de roof al aan de gang.

Vergeet het niet: Ik ben er, zelfs in de kreet van de onderdrukte.

Hertaling van de 10 geboden, Exodus 20, 1-17, door Jan De Roeck
(maart 2012)

Naar boven


Ik ben de kleine vogel

God, Gij zijt het uitgestrekte land.
Ik ben de kleine vogel,
ik fladder opgetogen
boven de wisselende trekken van Uw wezen.
Gij zijt het uitgestrekt gebied.
Ik ben uit U geboren,
uit een schuilhoek van Uw wezen
hebt Gij mij gewekt
en mij een kans gegeven
om, even maar, een liedje te proberen
dat Uw naam bezingt.

God, Gij zijt de verre einder
die ik nooit kan overzien.
Gij zijt het land van vele zomers
van vele winters
van stormen en geweld,
van zoveel ongekende krachten.
Ik ben de kleine vogel
en mag met beide vleugels op U rusten,
op U wiegen zonder U te voelen.

God, Gij zijt zo onbereikbaar ver
en veel te wijd voor mijn kleine vleugels.
Ik zal nooit hoog genoeg kunnen vliegen
om één trek van Uw gelaat te zien.
Maar eens, als ik zal sneuvelen,
met verstilde vleugelslag
zal neervallen
in een schuilhoek van Uw wezen,
laat mij dan Uw warmte voelen
en in U verdwijnen,
in U verzinken.
Want Gij zijt het uitgestrekte land.
ik ben de kleine vogel.
die eindelijk, met z'n dode ogen,
Uw aangezicht zal zien.

Manu Verhulst
(april 2012)

Naar boven


De ezel


Op een dag viel de ezel van een boer in een put. Het dier balkte hartverscheurend en de boer zat met zijn handen in het haar, geen idee wat hij nu moest aanvangen. Na enkele uren bedacht hij dat het dier al oud was en de put toch gedempt moest worden. Het was het dus niet waard om de ezel te redden.

Daarop riep de boer zijn buren bij zich om hem te helpen de put dicht te gooien en zo de ezel te begraven. Iedereen greep een spade en samen begonnen ze aarde in de put te scheppen. De ezel had door wat er gebeurde en balkte nog wanhopiger. Na enkele minuten werd de ezel echter stil. De boer keek over de rand van de put en was verbaasd over wat hij zat.

Elke schep aarde die op de rug kwam, schudde de ezel van zich af en zo deed deze een stapje omhoog. Terwijl de buren van de boer meer en meer aarde schepten, klom de ezel langzaam maar zeker uit de put en liep ongestoord weg…

Schud alle negativiteit van je af.
Zelfs uit de diepste put kun je raken, zolang je maar niet opgeeft!

(juni 2012)

Naar boven


Geloof, die gave van God

Een kind doet geen enkele moeite om mooi te zijn.
Het is gewoon zichzelf en daarom is het mooi.
Een kunstenaar die schoonheid wil scheppen,
brengt er niets van terecht.
Maar een kunstenaar die zichzelf blijft
en vertolkt wat er aan gevoelens en gedachten in hem omgaat,
die zal iets tot stand brengen
waarvan anderen spontaan zullen zeggen: Schoon!
De schoonheid komt achterna.
Zij is de beloning.

Vreugde is ook zoiets.
Wie ze wil kopen of verwerven, grijpt ernaast.
Maar wie gewoon een goed mens wil zijn,
in vriendschap voor iedereen,
krijgt vreugde als toemaat:
de beloning die achterna komt.

Geloven is een gave van God...
Wie geloof wil veroveren als zijn eigenste bezit,
het enkel wil verwerven door studie en lectuur,
zal vreemd blijven aan God.
Wie zich in alle eenvoud
toevertrouwt aan het leven
met open oog
en hart en handen,
zal ooit wel vanzelf zijn Naam uitspreken
en zeggen: 'God toch!'

Schoonheid, vreugde en geloof
liggen in elkaars verlengde.
Ze zijn beloning voor wat eraan voorafging.
Zoiets moet ook de hemel zijn:
onverwacht en onverdiend,
maar nooit bedoeld.

(juli 2012)

Naar boven


Gebed Om God terug te vinden

God, onze Heer,
hoe eenvoudig lijkt alles
als wij U het eerst ontmoeten,
wanneer U in onze ziel
geboren wordt:
ook wij kennen
de tijd van Betlehem en Nazareth
in ons leven.
U bent ons nabij
en dat stemt ons tot vreugde.
Maar spoedig verdwijnt U
uit het gezicht.
Wij zijn U blijkbaar kwijt.
We hebben al te veel gedacht
dat wij U kenden.
Maar U bent zo anders.
Zoals Maria en Jozef
zoeken wij U met angst
- drie lange dagen -
en we verstaan het niet,
dat U ons zoiets kunt aandoen.
Geef ons vertrouwen
op die zoektocht van hoop,
en maak het zoeken niet zo
lang dat wij er alle vreugde bij verliezen.
Laat ons U vinden,
telkens weer, en spoedig.
Geef ons de vreugde terug,
omdat we U hebben weergevonden.
Amen.

Kardinaal Danneels
(augustus 2012)


Naar boven


Zeg eens iets goed van me voordat ik dood ben!

Als je de mensen hoort praten
op straat, in winkel, café of werkplaats,
krijg je de indruk
dat de meeste mensen
slechte mensen zijn.
Wanneer je dan een week lang
alle begrafenissen afdoet
en alle 'In memoriam's' leest,
ga je weer denken
dat er geen slechte mensen bestaan
en dat alle vaders en moeders
ideale vaders en moeders zijn
en alle echtgenoten 'teergeliefd'
en vol toewijding en zorg!
Nooit vind je op 'n doodsprentje
uitdrukkingen als:
'Het was een bruut!'
of
'Het was een kwaadspreker!'
We hebben van een doodsprentje
alles te leren
behalve één ding:
Niet wachten tot iemand dood is,
om hem een pluimpje te geven!

Breng je bloemen nu, voordat ik dood ben!

(september 2012)

Naar boven


Als het winter wordt

Als het winter wordt
ontwaakt in elke mens
het oerverlangen
naar een onderdak:
een plek waar men zich veilig voelt
als in een tweede huid,
een plek waar men zich warmen kan
en deugd beleven, aan elkander.
Want als het winter wordt
ontwaakt in elke mens
het oude trek-instinct naar huis:
het enig plekje op de wereld
waar elke mens een kind mag zijn.

Als het winter wordt
staan zoveel mensen in de rij
voor ’t Klein Kasteeltje
of in opvangcentrum Zaventem.
Het Hoog Commissariaat
voor vluchtelingen
doet de volkstelling: legalen, illegalen.
Net als in de tijd toen Onze Lieve Vrouw
die zwanger was
met zoveel anderen
in de rij ging staan,
op zoek was naar een plek
waar God een Kind mocht zijn.

Manu Verhulst (oktober 2012)

Naar boven


Bidden kan nog

Heer Jezus,

te midden van uw drukke bezigheden
vindt Ge nog tijd om te bidden.
Liefde vindt steeds een uitweg,
Liefde vindt steeds tijd.
Wij denken dat wij altijd alles
alleen moeten doen,
dat bezig zijn en zorgen
het belangrijkste zijn,
dat werken voor U hèt enige is.
We vinden zo zelden tijd
om naar U te luisteren,
om aandacht te hebben voor wat Gij ons te zeggen hebt,
om U onze liefde uit te zeggen,
om U onze vreugden en zorgen uit te spreken.
Leer ons inzien
dat ons gebed
geen vlucht betekent uit de werkelijkheid,
geen afsluiten
van een godsdienstig deel in ons leven,
maar startpunt tot nieuw werk,
tot nieuw leven.

(November 2012)

Naar boven


Moed Houden

Moed houden
eenvoudig voortgaan als je kunt.
De weg gaan die komt
met zijn voor en tegen.
Je ogen die een lamp zijn van je ziel
en die meer zeggen dan je mond verwerken kan.
Doen wat voor de hand ligt,
antwoorden geven – als die er zijn
met een lach maar ernstig gemeend,
of praten met je allerliefsten
of zwijgen als het mysterie te groot is.
En intussen niet teveel omzien,
want de weg van het leven gaat soms dwars door je hart.
Moed houden,
eenvoudig voortgaan als je kunt.
En als je niet kunt,
wachten en uitrusten bij wie je zorgen deelt,
bij een vriend of een vriendin,
als die er is,
zomaar een gesprek, eerlijk en vertrouwd.
En als die er niet is, toch wachten….
Dan maar alleen.
Wachten tot het weer beter gaat, straks.

(December 2012)

Naar boven