Okra
Okra cirkels

    Okra Zingeving    

Zingeving 2016


Lijden... Dood... Verrijzenis

Christenen gedenken hoe die goede, begeesterende man
gegrepen werd in een nachtelijk uur.
Hij was in conflict gekomen
met wie macht, geld en prestige zocht ten koste van anderen.
Het vonnis was snel geveld.

Valselijk beschuldigd werd Hij veroordeeld
tot de kruisdood,
alsof Hij een misdadiger was.

De rondtrekkende leidsman
die hoop had gewekt in zovele harten,
werd vernederd, bespot, aan de schandpaal gehangen.
Jezus had Zijn dood zien aankomen,
maar ging die niet uit de weg.

En toen het leek
alsof God Hem werkelijk had verlaten,
bleef Hij trouw
aan de liefde voor de mensen.
Daarom komen christenen samen rond een kruis.
De schandpaal werd een teken van hoop.
Een beweging die niet te stuiten valt
tot op vandaag.

Daarom gaat onze aandacht naar de vele mensen
die één of ander kruis te dragen hebben,
die op het snijpunt staan van vertwijfeling en hoop.
Je mag ze noemen, luidop
of in de stilte van je hart.
In hen kan je vermoeden
dat een nieuwe wereld openbreekt.

ZALIG PASEN


Brood voor onderweg

‘Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald.’
Jezus gaat in tegen het oeroude vooroordeel
dat God zich moet vertonen in buitennatuurlijke fenomenen,
in bliksem en donder.
Alsof een gewoon mens niet goed genoeg zou zijn
om Gods boodschap uit te dragen,
en alsof gewoon brood geen teken kan zijn
van zijn aanwezigheid in ons leven.
Als we eucharistie vieren…
We vitten over woorden, we vallen over sfeer en versiering,
of we liggen overhoop met onszelf, of met elkaar.
‘Ik ben brood voor onderweg’ zegt Jezus,
bedoeld om je op te tillen
uit die rotzooi van ruzie en misverstand,
uit de kleingeestige naijver,
Uit die domme veinzerij tegenover elkaar.
Hij opent een venster op onze echte bestemming,
op de toekomst die tot in de eeuwigheid reikt.
‘Wie gelooft, heeft eeuwig leven’.
Hij zegt niet ‘die zal het eeuwig leven bezitten’
neen, ‘die heeft het eeuwig leven’.
Dat leven in God begint hier en nu.
De hemel begint telkens wij uitstijgen
boven onze kleingeestigheden en ruzies die het leven verzuren.
Elke eucharistie kan een stukje hemel zijn.

Juli 2016Met lege handen

Met lege handen sta ik hier voor U,
Mijn God,
met lege handen…
Ik kan ze vullen
met al mijn vragen en problemen
en zo voor U gaan staan.

Ik kan ze vullen ook
met lof en eer,
maar nauwelijks weet ik wat
die woorden willen zeggen.

Ik kan ze vullen
met dank om zoveel vreugde in mijn leven.

Misschien kan ik ze vullen
met liefde,
het hoogste dat ik schenken kan.
Maar zou ik dán juist niet beschaamd daar staan
om een zo kleine gave?

Met lege handen sta ik hier voor U,
mijn God.
Vul ze dan met liefde,
met uw aanwezigheid die liefde is,
tot ik wel beseffen moet
dat ook ikzelf niet anders kan
dan liefde zijn.

Augustus 2016

Naar boven