Okra
Okra cirkels

    Okra Zingeving    

Zingeving 2017


Samen tegen Armoede

Laat ons geen vooruitgang noemen
waar een ander aan ten onder gaat.
Laat ons geen groei noemen
waar een ander minder van wordt.
Laat ons geen vrijheid noemen
die aan een ander
het recht ontneemt om zichzelf te zijn.
Laat ons geen gemeenschap noemen
waar de minste niet de meeste aandacht krijgt.
Laat ons zelf de verandering zijn
die we in de wereld willen zien.

Mahatma Gandhi

Januari 2017

Naar boven


Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
Moeder van God.
Moeder van de Kerk en van alle mensen.
Wil voor ons een gids en voorbeeld zijn.
Bevestig ons geloof dat God ook vandaag
kleine mensen blij en groot maakt.
Bid met ons om de gave van Gods Geest
in goede en kwade dagen.
Zeg ons steeds opnieuw:
‘Doe maar wat Hij u zeggen zal.’
Dan zullen wij naar Gods woord
en beeld leven en dienstbaar zijn
aan de Kerk en de wereld.
Amen.

Kardinaal Godfried Danneels

Februari 2017

Naar boven


Positief blijven

Dat een mens nu en dan moet kunnen afzien
om geen arrogante egotripper te worden,
maar om mens te blijven,
dat verstaan we niet meer.
We verzetten ons instinctmatig
tegen alles wat pijn doet en offer vraagt.
Sterven aan zichzelf om leven te kunnen geven
is nochtans een grondwet van het christendom.
Dat uit verdriet en uit gemis
iets goeds zou kunnen voortkomen vinden we onzin.
Nochtans, het kruis staat in het hart van ons geloof
als onvermijdelijke voorwaarde voor verrijzenis.
Pijn en lijden worden zinvol als die gedragen worden door liefde.
Alleen liefde kan behoeden voor verbittering en wanhoop
als het onvermijdelijke lijden zich vroeg of laat aandient.

Manu Verhulst

Maart 2017

Naar boven


Stort uw geest uit

Stort uw GEEST uit
over jong en oud, man en vrouw,
over hoog en laag, west en oost.

Stort uw VUUR uit
in hart en mond van mensen,
in hun ogen en handen.

Zend uw ADEM neer
over hen die geloven of twijfelen,
die liefhebben of eenzaam zijn.

Stort uw VUUR uit
over woorden en zwijgen van mensen,
over hun taken en liederen.

Zend uw ADEM neer
over allen die toekomst bouwen,
het goede bewaren,
die het leven behoeden en schoonheid scheppen.

Stort uw GEEST uit,
over huizen en steden,
de wereld van mensen,
over alle menen van goede wil.

Stort uw GEEST uit,
hier en nu, over ons,
over allen.

Juni 2017

Naar boven


Ave Maria

Met de eenvoud van een kind
wil jij ons de hemel tonen,
maar ons hart is vaak verblind
en blijft in hoogmoed wonen.

't Is zo moeilijk blij te zijn,
zoals jij, om kleine dingen,
om een beetje zonneschijn
dankbaar zijn en willen zingen.

't Is zo lastig trouw te zijn,
mensen steeds vergeving te schenken
en, in duisternis en pijn,
aan de Heer te blijven denken.

Lieve Vrouw die alles weet
en die kijkt naar al ons streven,
draag met ons geluk en leed,
help ons altijd goed te leven.

Maak van ons bestaan een feest.
Leer ons ook oprecht te bidden
één met Jou naar hart en geest.
Blijf voor altijd in ons midden.

Georgette Mathieu

Augustus 2017

Naar boven


De grondslag is liefde

Dat God de vogeltjes voedt en de lelies aankleedt…
is wel heel poëtisch maar niet realistisch.
Wij hebben intussen ontdekt
dat in de natuur alles wetmatig verloopt.
En dat die natuurwetten geen uitzondering kennen:
de aarde kan niet anders dan rond de zon draaien
en als de aardplaten tegen mekaar schuiven
kan het niet anders of er is een aardbeving.
Alles wat bestaat en gebeurt
is het natuurlijk gevolg van een materiële oorzaak.
Men gaat zelfs zo ver dat men ook het gedrag van mens en dier
als het natuurlijk gevolg gaat zien
van een of andere klierafscheiding
of van een of andere zenuwprikkel.
Als het leven niet meer is dan een spel van de natuurwetten,
dan is levenskunst een les in fysica.
Maar het leven is meer.
Als er ooit iets groots en iets moois tot stand komt,
dan heeft er iemand zijn hartenbloed aan gegeven.
Dat is ook een wetmatigheid.
Als een wereld, een kosmos, een universum tot stand komt
dan is dat voorafgegaan door een willen,
meer nog dan moet daar liefde aan ten grondslag liggen.
Dan heeft er iemand zichzelf aan gegeven.
Die liefde geven wij een naam en een gelaat: God.

Uit: “Neem en lees”, van Manu Verhulst

Naar boven


Troost is daar waar pijn gewoon mag zijn

Troost is jouw verdriet op mijn tafel
Pijn die er mag zijn.

Troost is de kracht van stilte.
Mijn luisteren zonder oordeel.

Troost is oefenen in weinig.
Niet oordelen. Niet spreken.

Geen wijze raad.
Troost is amper iets.

Behalve er zijn.
Daar en dan.
Dichtbij.

Bond Zonder Naam - Linda Dobbelaere

Naar boven