Okra
Okra cirkels

    
Okra Zingeving    


Uitgelezen gebeden - januari 2019


Halewijn

Naar boven


Vasten - maart 2019


Naar boven


Uitgelezen gebeden - april 2019

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
Voor de brief die ik niet schreef,
en waardoor in een mensenhart
een koude leegte bleef.

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor ’t woord dat ik niet sprak,
waardoor ik in een mensenhart
misschien iets kostbaars brak.

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor een lach spontaan en blij
waardoor ik warmte breng en sfeer
in huizen rondom mij.

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor een traan die ik niet liet.
Zo bleef een ander eenzaam
alleen met zijn verdriet.

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor wat ik niet heb gedaan.
Ofschoon U vele kansen gaf
die ik voorbij liet gaan.

Geef mij dan nog tien minuten, Heer,
misschien dat het wat wordt.
Och, geef mij ’n heel leven, Heer,
minuten zijn zo kort!

Uit ‘Uitgelezen gebeden’ (Halewijn)

Naar boven


Uitgelezen gebeden - september 2019

Gij hebt mensen de ogen geopend, Heer.
Blinden zijn er nog steeds in ons midden.
Mogen wij allen zien waar het op aankomt.

Gij hebt mensen overeind geholpen, Heer.
Lammen zijn er nog steeds in ons midden.
Mochten wij elkaar op de been houden.

Gij hebt melaatsen gereinigd, Heer.
Getekenden zijn er nog steeds in ons midden.
Mogen wij elkaar tegemoet gaan,
zonder ook maar iemand uit te sluiten.

Gij hebt mensen van doofheid genezen, Heer.
Doven zijn er nog altijd in ons midden.
Mogen wij naar elkaar én naar U luisteren.

Gij hebt mensen opgevangen en opgetild, Heer.
Armen en kleinen zijn er steeds in ons midden.
Mogen wij elkaar alle kansen geven.

Gij hebt ons
het licht in de wereld genoemd, Heer.
Duisternis is er meer dan ooit.
Mocht Gij licht van ons hart zijn.
Mochten wij uw woorden van hoop
blijven uitdragen.

Uit ‘Uitgelezen gebeden’ (Halewijn)

Naar boven


Uitgelezen gebeden - oktober 2019

Met lege handen sta ik hier voor u,
mijn God,
met lege handen…
Ik kan ze vullen
met al mijn vragen en problemen
en zo voor U gaan staan.

Ik kan ze vullen ook
met lof en eer,
maar nauwelijks weet ik wat
die woorden willen zeggen.

Ik kan ze vullen
met dank om zoveel vreugde
in mijn leven.

Misschien kan ik ze vullen
met liefde,
het hoogste dat ik schenken kan.
Maar zou ik dán juist niet beschaamd daar staan
om een zo kleine gave?

Met lege handen sta ik hier voor U,
mijn God.
Vul ze dan
met liefde,
met uw aanwezigheid die liefde is,
tot ik wel beseffen moet
dat ook ikzelf niet anders kan
dan liefde zijn.


Uit ‘Uitgelezen gebeden’ (Halewijn)

Naar boven