Okra
Okra cirkels


Wil je een presentatie van de foto's zien? Klik hier
Printversie

Reis naar Antwerpen - 31 oktober 2011


Centraal Station
Twee keer per jaar organiseert Okra Lovendegem voor zijn leden een wat wij noemen een budgetvriendelijke uitstap waarbij we met het openbaar vervoer een Belgische bezienswaardigheid of interessant bedrijf bezoeken. Op die manier bezochten we reeds Bokrijk, Brugge, Tienen, Hasselt, de zoo in Antwerpen, Turnhout e.a. Voor de 65-plussers zijn dergelijke uitstappen financieel interessant. Voor de minder dan 65-jarigen hebben we de combinatie formule B-dagtrip waarbij de reis en het bezoek aan een voordelige prijs in één pakket aangeboden worden.
Tot op heden telden we gemiddeld een 25-tal reizigers maar om een of andere reden schreven zich ditmaal 37 kandidaten in. Alhoewel onze budgetvriendelijke uitstappen zich altijd situeren tijdens de schoolvakanties en er zich zelden capaciteitsproblemen hebben gesteld was ditmaal de boekenbeurs spelbreker: de IC trein van 09.05 uur vanuit Gent Sint-Pieters naar Antwerpen Centraal zat propvol met naast de gewone reizigers tientallen gezinnen op weg naar de boekenbeurs. Een aantal onder ons hebben noodgedwongen een deel van de reis moeten rechtstaan in de gangen. Een ander deel werd door een begrijpende treinconducteur verwezen naar de compartimenten van eerste klasse. Ondergetekende genoot van deze gunstmaatregel.
In Antwerpen zouden we twee zaken bezoeken, in de voormiddag stond een bezoek aan het Centraal Station op het programma en na de vrije middaglunch was een bezoek aan Aquatopia gepland.
Het gerenoveerde Antwerpse Centraal Station bekleedt volgens een door het Amerikaanse gezaghebbend weekblad Newsweek verricht onderzoek de vierde plaats in de rangschikking van de meest prestigieuze stations ter wereld. In 2010 werd het centraal station door een vereniging van
treinreizigers daarenboven verkozen tot mooiste treinstation van Europa.
Ik heb gedurende mijn legerdienst in 1958 en 1959 Antwerpen Centraal tientallen malen bezocht als eindstation vanuit Gent en vertrekstation naar Leopoldsburg waar ik gelegerd was. Ik herinner me de enorme overkapping in staal en glas en het imposante eclectische (combinatie van verschillende bouwstijlen) bouwwerk, de imposante
marmeren trappen, muurpanelen en de pilaren in de verschillende Griekse stijlen. In 1991 heb ik het station een jaar lang wekelijks bezocht. Op dat moment was de eerste fase van de restauratie al bezig: het reinigen aan de buitenzijde van het gebouw waarbij een eeuw vervuiling door uitlaatgassen en rook machinaal werd verwijderd. Binnenin in de grote inkomhall moest het reinigen met de hand gebeuren: de talloze muurschilderingen, de reusachtige
wanduurwerken, de tientallen cartouches en het half verheven beeldhouwwerk waren immers erg vervuild door de ruim vijftig jaar aanwezigheid van stoomlocomotieven en zouden bij een machinale reiniging met stoom onder hoge druk mogelijks ernstig beschadigd worden.
Het centraal station was een kopstation d.w.z. dat alle treinverkeer hier ophield, er was
verderop geen volgend station en om het station te verlaten diende de trein achteruit te rijden in de periode van de stoomtreinen. In de jaren vijftig is er sprake geweest van het station af te breken en het te vervangen door een modern gebouw naar het model van het Brussels Centraal Station en als centraal punt van een Antwerpse Noord-Zuid verbinding naar analogie van de Brusselse Noord-Zuid verbinding. Het prijskaartje
(afbraakwerken - onteigeningen) was echter dermate hoog dat dit plan definitief opgeborgen werd.
In december 1985 werd beslist om het inmiddels geklasseerde gebouw grondig te restaureren en tezelfdertijd ondergronds geschikt te maken voor de doortocht van het HST richting Nederland. Men wou een modern station als knooppunt van alle mobiliteitsvormen: trein
inclusief HTS/TGV, metro, auto en fiets en bovengronds bus- en tramhaltes. Aansluitend zou men het bestaande station uitbreiden in de richting van Kievit en daar een tweede toegang voorzien. Men voorzag om onder het bestaande station twee niveaus uit te graven waarbij auto- en fietsparkings in het geheel geïntegreerd werden evenals een metrostation. De tientallen goud en juwelenwinkeltjes die vroeger langsheen de Pelikaanstraat tegen
het station aanleunden vonden onderdak in de 40 winkels in het commercieel centrum op niveau 0.
Vooraleer de reusachtige graafmachines aan het werk gingen diende aan weerszijden van het station en over de volledige lengte twee dammen gegoten te worden die tot 30 meter diepte het ganse project moesten beschermen tegen insijpeling van water. Weet U
hoe dit verwezenlijkt werd? Gewezen mijnwerkers uit de Borinage hebben manueel deze sleuven gegraven. Zij waren de enigen die geen last hadden van claustrofobie bij hun graafwerk in een sleuf van één meter breed op tientallen meter diepte. Het Centraal Station van Antwerpen is een realisatie waar we als Vlaming echt fier mogen op zijn. Dit wordt ook bewezen door de
belangstelling die buitenlandse spoorwegmaatschappijen betonen voor dit staaltje van moderne architectuur binnen en onder de bestaande “spoorwegkathedraal”. (T.M.)
     
Aquatopia
 
Naar boven