Okra
Okra cirkels


Printversie
Resultaten van het behoeftenonderzoek bij de ouderen

In de loop van de maanden mei en juni 2008 werd onder auspiciën van het OCMW en van het gemeentebestuur van Lovendegem een behoeftenonderzoek bij de ouderen van Lovendegem uitgevoerd. Tweeënderdtig enquêteurs waarvan 17 Okra's bezochten 420 senioren.
Op 13 november laatstleden werden de gedeeltelijke resultaten voorgesteld. Ruim 100 lovendegemse senioren luisterden geboeid naar de uiteenzetting van Mevr Liesbeth De Donder (Vrije Universiteit Brussel) en van de heer Frans Meyfroodt van ons provinciebestuur. 
(T.M.).

Enquete01
Enquete02
Enquete03
Enquete04
Enquete05

Naar boven