Okra
Okra cirkels

Antwoorden op de verkeerswedstrijd - Reeks 2

Vooraf: De vragen zijn geput uit drie verschillende wetgevingen waarnaar verwezen wordt in de antwoorden:
Wegcode: Is het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en zijn aanvullingen tot heden.
Wegenverkeerswet: Is de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16/3/1968 en zijn aanvullingen tot heden.
Technisch Reglement: is het Koninklijk Besluit van 15/3/1968 en zijn aanvullingen.


Vraag 1: Antwoord A: Elk parkerend of stilstaand voertuig moet zo ver mogelijk van de aslijn van de rijbaan worden opgesteld en in één file (wegcode artikel 23.2.3°).

Vraag 2: Antwoord C: Fietsers van minder dan 9 jaar mogen in alle omstandigheden trottoirs en verhoogde bermen volgen voor zover hun fiets is uitgerust… (wegcode artikel 9.1.2.5°).

Vraag 3: Antwoord A: De beperkingen van de parkeertijd (in de Diepestraat omdat deze gelegen is binnen een blauwe zone) gelden niet voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap wanneer deze kaart aangebracht is op de binnenkant van de voorruit… (wegcode artikel 27.4.1).

Vraag 4: Antwoord C: De tekening van de hoofdgroeven van de luchtband voor de bromfietsen bedraagt ten minste 1 mm (wegcode artikel 84.4.1).

Vraag 5: Antwoord A: …twee voldoend doelmatige remmen de ene op het voorwiel werkend en de andere op het achterwiel (wegcode artikel 82.3.1).

Vraag 6: Antwoord B: De bestuurder van een auto moet beschikken over een plaatsruimte van tenminste 0,55 m breed (wegcode artikel 44.1).

Vraag 7: Antwoord B: Als het voertuig voorzien is van een inrichting ter voorkoming van een diefstal, moet deze gebruikt worden Maar … art 2.15.1, laatste paragraaf stelt dat een niet bereden rijwiel niet als voertuig wordt beschouwd, dus aangezien alleen voertuigen sloten moeten gebruiken… (wegcode artikel 8.5).

Vraag 8: Antwoord B: Het niet halt houden voor een Stopbord ( bord B5) is een overtreding van de 2de graad. De onmiddellijke inning (“boete”) bedraagt voor alle overtredingen van de tweede graad onveranderlijk 100 euro (wegcode artikel 8.5).

Vraag 9: Antwoord B: Tot 2006 kon een arts (huisarts of specialist een attest afleveren waarbij de houder vrijgesteld werd van het gebruik van de veiligheidsgordel. Aangezien hier nogal kwistig mee werd omgesprongen en omdat het aantal tegenindicaties (tegen het gordelgebruik) vrij klein is heeft de minister de bevoegdheid om dergelijke vrijstellingen te verlenen tot zich getrokken. Een cardioloog kan adviseren, het is de minister ( FOD- Mobiliteit en vervoer) die beslist (wegcode artikel 35.2.1.4°).

Vraag 10: Antwoord A: Ons containerpark is geen openbare weg maar wel een Openbare Plaats zoals onze drie Lovendegemse parkings maar ook de parkings van de Supra Bazar, van Delhaize, van Intra-tuin. De verkeerswet is toepasselijk niet alleen op de openbare weg maar in welbepaalde gevallen ook op de openbare plaatsen die geen weg zijn. Op die plaatsen kan men bijvoorbeeld wel vluchtmisdrijf plegen en geldt de wetgeving i.v.m. met alcoholintoxicatie en dronkenschap (verkeerswet artikel 28).

Klik hier om terug te keren naar 'Verkeer'.