Okra
Okra cirkels

Antwoorden op de verkeerswedstrijd - Reeks 3

Vooraf: De vragen zijn geput uit drie verschillende wetgevingen waarnaar verwezen wordt in de antwoorden:
Wegcode: Is het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en zijn aanvullingen tot heden.
Wegenverkeerswet: Is de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16/3/1968 en zijn aanvullingen tot heden.
Technisch Reglement: is het Koninklijk Besluit van 15/3/1968 en zijn aanvullingen.


Vraag 1: Antwoord A: Een fiets uitgerust met een elektrische hulpmotor van maximaal 0,25 kW brengt geen wijziging in zijn classificatie als rijwiel ( fiets) en fietsers moeten geen helm dragen (artikel 43 bis: artikel 36 en artikel 2.15.1).

Vraag 2: Antwoord C: (Fietsers in groep) is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 fietsers. Groepen van minder dan 15 fietsers moeten beschouwd worden als individuele fietsers en kunnen zich niet beroepen op artikel 43 bis (artikel 43 bis).

Vraag 3: Antwoord C: Het vriendinnetje mag niet mee. Kinderen beneden de 3 jaar moeten vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem (artikel 35).

Vraag 4: Antwoord C: Moeten de bestuurders deze verhoogde inrichtingen dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur (artikel 22ter.1.1°).

Vraag 5: Antwoord B: Wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie meet van tenminste 0,22 milligram en minder dan 0,35 per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt het besturen van een voertuig voor een duur van drie uren verboden. Het rijbewijs dient afgegeven voor de duur van drie uren (wegenverkeerswet artikel 60§2.1° en artikel 61).

Vraag 6; Antwoord A: Ik moet de bus laten voorgaan: ik moet vertragen en zo nodig stoppen (wegcode artikel 39.1).

Vraag 7: Antwoord C: Het is verboden op de openbare weg voertuigen voor verkoop of voor verhuring ten toon te stellen (wegcode artikel 25.2).

Vraag 8: Antwoord B: Het is de bestuurder die het retro-reflecterend veiligheidsvestje moet dragen (wegcode artikel 51.4).

Vraag 9: Antwoord A: In geen geval mag de lading van voren buiten het vooreinde van het voertuig uitsteken (wegcode artikel 46.2.1).

Vraag 10: Antwoord A: De steun van het blustoestel moet aan het voertuig zijn vastgemaakt en het afnemen van het toestel van zijn steun mag niet meer dan 10 seconden in beslag nemen (technisch reglement (K.B. 16 maart 1968) art 70§1.6°).

Klik hier om terug te keren naar 'Verkeer'.