Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr. 15
februari 2007

HET WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Mijn waarde medelid,

Ik heb op 4 januari de kans gehad om aan het merendeel van onze 408 leden mijn beste wensen voor een gezond, gelukkig en voorspoedig 2007 over te maken. Ik herhaal hier deze wensen voor hen die deze dag niet aanwezig konden zijn op ons Driekoningenfeest.
Dit jaar, 2007, is ook voor onze vereniging een verkiezingsjaar. Begin maart immers eindigt statutair de bestuursperiode van de huidige ploeg en dient het 'Dagelijks Bestuur' te worden verkozen. Op dit ogenblik zijn we bezig deze verkiezingen voor te bereiden.
Het spreekt vanzelf dat we U zo vlug als mogelijk de lijst zullen bezorgen van de nieuwe bestuursploeg.
Ik ben op 5 januari verkozen als lid van het 'Vast Bureau' zeg maar het Dagelijks Bestuur van het OCMW Lovendegem. En ik voel er mij goed bij! Want ik meen dat ik als senior, midden tussen een groep veelal veel jongere raadsleden, een rol kan blijven spelen. Ik weet natuurlijk dat het OCMW instaat voor het welzijn van iedereen ongeacht status, kleur of leeftijd. Maar dat kan en zal nooit beletten dat ik binnen de raad zeker de woordvoerder en verdediger wil zijn van de Lovendegemse 55–plusser.
Ik ga proberen uw vertrouwen waard te zijn!

Naar boven

A. Huwelijksjubilarissen 2007

In de loop van 2007 vieren een aantal van onze OKRA-leden hun diamanten of gouden huwelijksjubileum. Dit zijn ze:

Diamant (60 jaar)

Alvar Frederick en Esther Rogiest uit de Pyramidestraat 21 te Lovendegem, huwden op 24 december 1947 te Lovendegem.

Goud (50 jaar)

Omer Van Wiemeersch en Mariette Roegiers uit de Oostveld Kouter 9 te Lovendegem, huwden op 9 mei 1957 te Sleidinge.

Remi Goossens en Georgette Van Hoecke uit de Kanunnik Triestlaan te Lovendegem huwden op 11 mei 1957 te Destelbergen.

Gustaaf Van Cleemputte en Georgette De Reu uit het Kort Eindeken te Lovendegem, huwden op 18 mei 1957 te Zomergem.

Hugo Willems en Yvette Van Speybroeck uit de Nieuwstraat 10 te Lovendegem huwden op 23 mei 1957 te Lovendegem.

Jozef Suttels en Mariette Cosyn uit de Verkortingsweg 13 te Lovendegem huwden op 9 augustus 1957 te Gent.

Uit naam van de voltallige Okra-familie: nu reeds van harte gefeliciteerd. Een aandenken en geschenkje volgt ten gepaste tijde.

Naar boven

B. HET WETEN WAARD

Oplaadbare batterijen

Gebruikt u oplaadbare batterijen? Dat is prachtig: u spaart geld uit en terzelfdertijd spaart u het milieu.
Maar weet dat de spanning van zo een opgeladen batterij lager is dan deze van een gewone batterij. De spanning van het veel gebruikte type AA (R6) is normaal 1,5 Volt, bij eenzelfde type oplaadbare batterij is dit 1,2 Volt. De uitgangsspanning van het gewone 9 Volt blokje bedraagt circa 8,2 Volt bij het oplaadbaar type.
In bepaalde omstandigheden en voor bepaalde apparatuur kan dit onvoldoende zijn om de optimale werking van het apparaat te verzekeren.

Verkeer in Lovendegem

Het kruispunt Diepestraat – Vellare – Vaartstraat en Lobrug was tot voor enkele maanden een Rond Punt. Dit is niet meer zo. Het is een gewoon kruispunt geworden waar de gewone voorrangsregels gelden. Komende van de Diepestraat moet men dus NIET het kruispunt oprijden om vervolgens de Vaartstraat in te rijden. Idem als men uit de Vaartstraat komt om de Diepestraat in de rijden. Let wel op de aanwezige verkeersborden en de wegmarkeringen.

Rijrichting in de Kerkstraat

Vanaf begin februari wijzigt de rijrichting in de Kerkstraat. Het verkeer gebeurt dan vanaf het Dorp in de richting van het gemeentehuis. Fietsers kunnen de Kerkstraat in beide richtingen blijven gebruiken. Het betreft een proef die na zes maanden zal geëvalueerd worden (beslissing gemeenteraad dd 23 oktober 2006).

Parkeren op de parkings Kasteeldreef en Warande (opfrissing)

Op beide parkings gelden de regels van het betalend parkeren maar voor de eerste twee uren dient niet betaald te worden. Een parkeerbiljet MOET in het voertuig aanwezig zijn wanneer het voertuig zich tussen 9.00 en 18.00 uur op de parking bevindt en dus ook in de twee uren dat men gratis kan parkeren.
Er is geen parkeerticket nodig wanneer geparkeerd wordt tussen 18.00 uur 's avonds en 9.00 uur 's morgens evenmin als op zondagen en wettelijke feestdagen.
Let wel: ook op zaterdag moet een ticket genomen worden.

Parkeren in de Blauwe Zone

Na afloop van de door de parkeerschijf aangegeven periode moet het voertuig de parkeerplaats verlaten hebben (Verkeersreglement art 27.1.2). Het verdraaien van de parkeerschijf en op dezelfde plaats blijven parkeren mag dus niet. En weet dat de parkeerwachters hierop toezien en daarvoor de passende controlemiddelen hebben (een overtreding kost u steeds 25 euro).

Naar boven

C. U ZOEKT EEN HOBBY?

Numismatiek

Het verzamelen van munten is een boeiende vrijetijdsbesteding en is eigenlijk een vrij goedkope hobby. Meer nog, zonder enig risico te moeten nemen kan men zelfs winst maken.
Waarover gaat het? Laat het ons verduidelijken met een voorbeeld: het stukje van 25 centiem, het 'kwartje'. Dit geldstukje werd voor het eerst geslagen in 1908 (regering van Leopold II) en er werden er vier miljoen verspreid. Een zelfde munt, nog steeds in een koper–nikkel legering en met de tekst in de franse taal, werd in 1909 opnieuw geslagen en verspreid maar ditmaal in een 'slagaantal' van minder dan twee miljoen. Als u nu in het bezit zou zijn van deze muntjes dan zijn deze allang niet meer 0,25 frank waard maar een verzamelaar zou voor uw niet geschonden exemplaar voor het kwartje van 1908 gemakkelijk 5 euro betalen en voor dit van 1909 25 euro. Een (zilveren) stuk van vijf frank (Leopold ll), op het eerste gezicht ongewijzigd van 1865 tot 1887 kan enorm in waarde verschillen. Dit kan gaan van ongeveer 10 euro tot 750 euro en voor ongeschonden exemplaren (ooit in omloop geweest) zelfs tot 1.500 euro.
Vanwaar dit verschil. Wat bepaalt de waarde van een munt? Natuurlijk het gebruikte materiaal (goud – zilver – enz.) maar evengoed de kwaliteit (fraai – zeer fraai – proof – enz.), maar zeker de zeldzaamheid is voor verzamelaars bepalend. De ouderdom speelt natuurlijk ook een rol maar veel minder dan men denkt.
De zeldzaamheid is veelal doorslaggevend. Hier speelt gewoon de wet van vraag en aanbod. Het is dus belangrijk te weten hoeveel van deze munten ooit geslagen werden en hoeveel er ooit werden ingeleverd wanneer de munt zijn wettige betaalkracht verloor.
Daarenboven hebben we in België van iedere muntslag twee types: met Nederlandse opschriften en met Franstalige. Daarenboven zitten in sommige munten foutjes of andere eigenaardigheden.
Nu we sinds enkele jaren de euro kennen is het volgens mij het moment om met een muntenverzameling te beginnen. Als u ieder (euro) muntstuk dat u bezit of ontvangt bekijkt zou u reeds in theorie een mooie verzameling kunnen aanleggen. In 2002 zijn immers 12 van de 15 lidstaten van de Europese gemeenschap overgestapt op de euro. Inmiddels is de unie uitgebreid met nog eens 10 nieuwe lidstaten en ook Bulgarije en Roemenië worden lid. Vanaf volgend jaar (1 januari 2008) zullen de nieuw geslagen munten van 10, 20, 50 cent en deze van 1 en 2 euro een andere beeldzijde hebben. Dus nogmaals een reeks nieuwe munten.
Voorlopig is de waarde van al deze munten niet groter dan hun officiële waarde maar op termijn zal althans voor sommige hun waarde toenemen. De munten van sommige landen zijn bijvoorbeeld nu reeds zo goed als onvindbaar. Ze zitten reeds opgeborgen in de verzamelmappen van de numismaten! (Monaco – San Marino – Vaticaanstad)
Wat hebt u minimum nodig als 'numismaat'?
– een vergrootglas – loep
– een muntencataloog (in iedere betere boekhandel te verkrijgen) van circa 10 euro
– eventueel een opbergmap voor de overzichtelijkheid van uw verzameling en ter bescherming ervan
– het (gratis) tijdschrift van de Koninklijke Munt van België (Pachecolaan 32 te 1000 Brussel).

Tip 1: penningen, herinneringsmedailles enz. zijn geen munten. Zij hebben uiteraard hun waarde aan edel metaal (goud–zilver) en zijn waard wat iemand ervoor wil betalen, niet meer. Maar doorgaans is dit veel minder dan de aankoopprijs.
Tip 2: poets uw munten nooit op met een poetsmiddel voor koper of zilver; deze (schuur–)middelen nemen metaal weg zodat het reliëf op de munt afslijt en de kwaliteit (en waarde) sterk daalt.
Tip 3: ik zoek iemand die in de schoot van onze Okra–beweging de leiding zou kunnen nemen van een op te richten groep muntenverzamelaars.

Naar boven

D. GRATIS ZOEKERTJES

U bent op zoek naar de tekst van een liedje dat uw moeder zong? U zoekt een legerkameraad waarmee u de kamer deelde tijdens uw legerdienst in Siegen? Werkt u aan uw stamboom of wilt u uw kleindochter helpen bij haar thesis? U zoekt de handleiding van een breimachine? Kortom u zoekt iets waarbij u de hulp kunt gebruiken van de 230.000 andere Okra–Ieden. Wel wij willen u hierbij helpen.
Formuleer uw vraag en zeg hoe men U kan bereiken: uw adres of e–mailadres of uw telefoonnummer (vast toestel en/of GSM).
U mailt uw vraag rechtstreeks naar 'lut.vanderborght@Okra.be' of naar mij 'antoon.mestdag@telenet.be'. U kunt mij altijd telefoneren of nog eenvoudiger: stop uw vraag in mijn bus: Annette en ik zorgen voor de rest.

De onderwerpen waarover je een zoekertje kunt plaatsen zijn:
Allerlei (en dat mag u zeer breed zien)
Boeken
Crea
Gedichten
Gezondheid
Contacten
Handleidingen allerhande
Informatie omtrent reisbestemmingen, steden en gemeenten, legerdienst
Liedjes en muziek
Medewerking aan onderzoeken
Stamboom en familiekunde
Verzamelingen allerhande
Vrijwilligers (werk)
Vroegere vrienden en kennissen, schoolkameraden.

Uw vraag wordt gepubliceerd op internet en eventueel in onze eigen Lovendegemse publicaties. Het spreekt vanzelf dat vragen met commerciële doeleinden niet opgenomen worden.

Naar boven

E. OPPASHULP Christelijke Mutualiteit

De vrijwilligers van de Dienst voor Oppashulp van de Christelijke Mutualiteit nemen tijdelijk de zorg voor een zieke of zorgbehoevende over. Hierdoor krijgt de mantelzorger, al dan niet familielid, de kans om even op adem te komen, om wat tijd voor zichzelf vrij te maken of om een aantal verplichtingen buitenshuis na te komen. Of misschien is de mantelzorger zelf wegens ziekte of andere omstandigheden tijdelijk onbeschikbaar.
Om al deze redenen is de oppashulp naast alle andere CM–diensten een factor in de zorg voor de chronische zieken, gehandicapten en bejaarden die thuis willen blijven wonen.
Misschien wilt u hierin een actieve rol spelen en wilt u deel uitmaken van deze ploeg enthousiaste vrijwilligers.
Ons Okra–lid Norma (Schelstraete) is de verantwoordelijke voor Oppashulp Lovendegem – Vinderhoute – Zomergem en bij haar kan je alle informatie verkrijgen (tef 0473/84.26.97).
Doen!

Naar boven

F. SCHRIJF MEE AAN DE GESCHIEDENIS VAN LOVENDEGEM

Twee van onze Okra-leden, Antoon Steyaert en Julien Van Damme, zijn actief in de werkgroep geschiedenis (van Lovendegem). Onze leeftijdsgroep kan voor hen een enorme steun betekenen. Zij zijn immers op zoek naar oude foto's van merkwaardige gebouwen (kastelen, villa's, boerderijen, enz.) in Lovendegem en Vinderhoute. En onze generatie is vermoedelijk de eerste die zo massaal heeft gefotografeerd en dus foto's bezit.
Wat voor de werkgroep ook zeer dienstig is, zijn foto's van Lovendegemse groepen. Jaren terug was een groepsfoto, veel meer nog dan nu, een blijvende (en betaalbare) herinnering aan een of andere gebeurtenis: wijkkermis – huwelijken – jubilea – de vormelingen – de processie – het muziek – de boldersclub – de supporters – het bestuur van... – verenigingen...
Uw foto's worden gescand en gegarandeerd ongeschonden korte tijd nadien terug bezorgd.
Contacten: Antoon Steyaert, tel. 0473/52.25.62, Pyramidestraat 50 of Julien Van Damme, tel. 09/372.04.68, Kerkstraat 30.

Naar boven

G. BEZINNING

Even achterom kijken

Als wij, nu allemaal al een hele tijd vijftigplussers zoals ze ons nu noemen (niet meer senioren of ouderlingen), de leeftijd van 100 jaar willen bereiken, moeten we sterker in ons schoenen staan dan ooit, want:

Als de jeugd moe is, is ze aan vakantie toe.
Als wij moe zijn, zegt men 'ze takelen af'.

Als de jeugd bezwaren maakt, heeft zij een uitgesproken mening.
Als wij bezwaren maken, hebben we het niet begrepen.

Als de jeugd iets vergeet, hoor je hun zeggen 'ik heb het waanzinnig druk' gehad.
Als wij iets vergeten zegt men 'dat is de ouderdom'.

Maar wij ouderen zijn overlevers, kijk maar naar de verandering die wij hebben meegemaakt, meebeleefd én overleefd:

Wij werden geboren vóór er sprake was van televisie, diepvries, flitscamera's, creditcards, computers, afwasmachines, microgolfovens, inductieplaten, droogkasten en stoomstrijkijzers.

Wij trouwden eerst en woonden dàn samen zonder kennis van zaken en zonder ondervinding.

Wij werden geboren vóór er huismannen waren of deeltijdse banen, kinderdagverblijven, brugpensioenen, groepstherapieën, samenlevingscontracten of generatiepacten.

Wij hadden nooit gehoord van jongens met piercings, van bommoeders en van de vogelgriep.

Wij waren er al vóór de E40, de B747 jumbo, de shuttle en de TGV.

Wij gebruikten alleen een geheugen met hersencellen; nu hebben we daarvoor nog RAM en ROM en geheugens met harde schijven vol mega– en gigabytes.
Toen betekende 'Made in Japan' nog rommel.
Een i–POT(D) was bij ons een stoofpotje om een ei in te koken.

Wij dansten op 45 en 33 toeren platen, nu heeft men CD's, DVD's en MP3's.

Aids was het Engels woord voor helpers.
Een relatie had toen te doen met zaken en niet met een bed.

Wij zaten nog buiten op de stoep met de buren te praten, nu gebruiken we e–mail om elkaar iets te vertellen, zo mogelijk en meer en meer met een webcamera.

Wij hadden nog een kodakske met zwart–wit film, nu nemen ze kleurenfoto's met een GSM.
Het galènepostje met koptelefoon is een homestudio met surround klank geworden.
De facteur bracht nog te voet de krant op zondag en de gratis gazet met de uitslag van de Ronde van Vlaanderen werd uit een vliegtuig van Het Volk naar beneden geworpen, nu krijgt men 's zondags de uitslag op de PC vanuit de website van de kranten.

Wij wisten niet wat geld uit de muur halen was of brood uit de automaat. Vroeger hadden wij een afspraak met ons lief, nu is dat een 'dating' met een 'babe'.

Als ge nu iemand naar de maan wenst, kan het zijn dat hij er echt naar toe gaat.

Wij noemden het nieuws op de radio nog 'het gesproken dagblad', nu slaat men ons om de oren met digitale radio en hoogdefinitie televisie HDTV.

De kleur 'roze' had met baby's te maken en 'homo' betekende 'mens'.

Wij waren nog bij de scouts of bij de chiro, en jongens 'deden nog troep', nu moet de jeugd zich afreageren als hooligan op de voetbal of door een joint op te steken.

Wij zijn de laatste generatie waarbij men een man moest hebben om baby's te krijgen.

Wij keken vroeger op een landkaart om de weg te zoeken, nu gebruiken ze een GPS. En vrienden, wij zijn ook al die toer ingeslagen, wij kijken ook op een scherm en luisteren ook naar een elektronische stem om thuis te geraken.

Naar boven


T