Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr.18
augustus 2007

HET WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Voor het benoemen van onze leeftijdsgroep worden allerlei benamingen gebruikt: bejaarden, gepensioneerden, ouden van dagen, derde leeftijd, ouderen, senioren, 60-plussers, niet-actieven, de grijze generatie, rustenden en zelfs oudjes.

Sommige van deze termen klinken nogal denigrerend en kleinerend voor een groep die straks één vijfde tot één vierde van de bevolking zal uitmaken en die eigenhandig Vlaanderen gemaakt hebben tot wat het nu is: een uiterst welvarend land waar het goed om leven is.

Ons "niet-actief” noemen getuigt van weinig respect en nog minder van kennis ter zake: zonder onze vrijwillige, niet betaalde inzet, stopt het verenigingsleven in Vlaanderen, is er een enorm tekort aan kinderopvang, kunnen de helft van de busmaatschappijen hun deuren sluiten en geraken kinderen niet meer op hun dans- of zwemles. Wie doet vrijwilligerswerk in onze rusthuizen? Wie doet aan onbezoldigde mantel- en thuiszorg. Wie is voor een habbekrats chauffeur in onze Minder Mobiele Centrales. Wie staat achter de toog in onze dienstencentra? Wie helpt mee het huis te bouwen of de tuin van de kinderen te onderhouden, Dit zijn maar één paar voorbeelden van hoe een naam "niet-actieven" onjuist en soms kwetsend kan zijn.

Mijn inziens zijn er slechts twee benamingen op hun plaats: Senioren en Ouderen.

Tot voor enkele jaren was de term "Senior" het meest gangbaar maar ook deze begint in ons taalgebied stilaan de plaats te ruimen voor de term "Oudere".

In de nationale wetgeving en zeker in de Vlaamse decreten terzake wordt op dit ogenblik alleen nog te term "Oudere" gebruikt om onze leeftijdsgroep te benoemen. Men spreekt dus van "Ouderenbeleid" - Schepen voor ouderen -ouderenadviesraad enz...

Persoonlijk denk ik dat beide termen, (senioren en ouderen) zeker op lokaal vlak nog jarenlang naast elkaar zullen gebruikt worden.

Maar dat belet niet dat we voor onze eigen Lovendegemse Okra-publicatie de naam "Seniorenwijzer" vervangen door "Ouderenwijzer". Door de specifieke vormgeving van de titel willen we twee dingen zeggen:

En daar kan geen enkel universiteitsdiploma tegenop!!

Wij zouden ons gelukkig prijzen indien ons ledenblad hiertoe een steentje zou kunnen bij dragen.

Naar boven

A. VEILIG IN DE WAGEN

Ik geef nogal wat voordrachten omtrent verkeersveiligheid en nog steeds ben ik verrast hoe sommige toehoorders, veelal leeftijdsgenoten, de meest elementaire veiligheidsmaatregelen niet kennen (daar is aan te verhelpen), wel kennen maar niet toepassen (erger) of deze ontkennen waarbij hun argumentatie zelden de cafépraat overstijgt. Ik moet nog steeds horen dat gladde banden niet gevaarlijk zijn "want in de formule 1 rijdt men met totaal gladde slicks"(l); dat men iemand kent die verdronken is omdat hij zijn gordel niet tijdig kon losmaken (2), dat de hoofdsteun ter hoogte van de nek moet staan (3) en dat een brandblusser in een auto pure geldklopperij is (4).

We willen even nagaan hoe het nu eigenlijk zit met een en ander. Hierbij deel 1.

1. Zithoogte

De ogen van de bestuurder moeten zich enkele centimeter hoger bevinden dan het midden van de verticale hoogte van de voorruit. Vanuit deze positie wordt het hoofd 10° naar beneden gekanteld. Zeker voor mensen die een bril dragen met progressieve glazen (nabij- en verzicht ineen) is dit uiterst belangrijk. Bestuurders met dergelijke bril zullen, indien zij te laag zitten, hun hoofd opheffen waardoor ze met de ogen naar beneden kijken en dus in het onderste deel van de bril kijken, met andere woorden doorheen de zone van het "kortbij" zien. Logisch gevolg: zij schatten de afstand tot hun voorganger verkeerd in en hebben geen juist beeld van wat nog verderop voor hun gebeurt.

Remedie: in de hoogte verstelbare zetels of gebruik van passende verhoging (kussen)

2. Juiste afstand tot de pedalen

De juiste afstand tot de pedalen bekomt men wanneer de knie nog lichtjes gebogen is wanneer het ontkoppelingspedaal volledig is ingedrukt. Remedie : verschuiven stoel.

3. Juiste afstand tot het stuurwiel

Nadat de afstand tot de pedalen correct is ingesteld wordt de afstand tot het stuurwiel geregeld. Zonder dat de bestuurder met zijn rug uit de rugleuning komt moet hij met gestrekte arm zijn pols op de bovenrand van het stuur kunnen plaatsen. Kan hij dit niet dan moet de rugleuning rechter worden gezet.

4. Hoofdsteunen

De bovenkant van de hoofdsteun staat minstens gelijk met de bovenrand van de oren. Kan hij nog hoger stel hem dan hoger in. Heeft de hoofdsteun naast de verticale instelling ook een horizontale, zorg dan dat tussen hoofdsteun en hoofd een ruimte blijft van twee vingers: tijdens het rijden tegen de hoofdsteun aanleunen is ( ook voor de passagier) vermoeiend omdat alle trillingen van de auto zullen doorgegeven worden aan het hoofd en de nek.

5. Afstellen spiegels

Buitenspiegels

De spiegels moeten zo afgesteld worden dat de bestuurder langs de binnenzijde van de spiegel juist de zijflank (slot van de achterdeur) van de auto ziet. Aan het einde van de auto is de grond zichtbaar. Met goed afgestelde spiegels kan zonder onderbreking een achteropkomende auto gevolgd worden voor en tijdens zijn inhaalmanoeuvre.

Binnenspiegel

De bovenrand van de spiegel wordt gelijkgeplaatst met de bovenrand van de achteruit. De linkerkant van de binnenspiegel wordt gelijk geplaatst met de linkerkant van de achteruit.

Naar boven

B. BELBUS 60 ZOMERGEM - LOVENDEGEM - WAARSCHOOT

1. Vooraf

Mobiliteit, het zich kunnen verplaatsen, bepaalt in belangrijke mate onze levenskwaliteit. Een aanzienlijk gedeelte onder ons is aangewezen op het openbaar vervoer en het was dan ook een gelukkig initiatief van ons gemeentebestuur om bij De Lijn te blijven aandringen op een zogenaamde "Belbus". De belbus is een vorm van vervoer op aanvraag. Deze bus rijdt namelijk enkel op verzoek van de reiziger. Hij heeft een aantal mogelijke haltes maar hij rijdt niet zoals een gewone lijnbus langs een vaste route en zeker niet volgens een vaste dienstregeling. De belbus stopt dus alleen aan deze haltes die vooraf werden aangevraagd en zijn reisweg is de kortste weg tussen de aangevraagde haltes. De belbus is geen taxi die u aan de deur komt ophalen en u op een bepaald adres afzet.

Indien u vervoer wenst van "deur tot deur" en aan de voorwaarden voldoet kunt u hiervoor het best beroep doen op de Minder Mobielen Centrale van ons OCMW. (telefoon 09/255.56.54 bij Lieve De Meester)

2. Hoe werkt de belbus?

Om een belbus te nemen, moet u de belbus centrale (tel.: 092 10 94 94) minstens twee uur op voorhand contacteren. U kunt tot maximum 14 dagen vooraf reserveren. Deze gegevens heeft de dispatching nodig:

De dispatcher vertelt u daarna om hoe laat u aan de halte moet zijn.

De belbuscentrale is op week- en zaterdagen bereikbaar van 7.00 tot 19.00 uur. Op zon- en feestdagen is de belbuscentrale open van 7.00 tot 13.00 uur.

3. Wanneer rijdt de belbus?

De belbus heeft een vast vertrekuur aan Eeklo Station, telkens op het uur + 58 minuten. De aankomst- en vertrekuren aan alle andere haltes zijn afhankelijk van de reservaties.

Let op: de belbus moet steeds gereserveerd worden.

4. Waarheen rijdt de belbus?

De belbus stopt, net als de gewone bus, aan vaste haltes. Maar zijn reisweg is afhankelijk van de reservaties.

Met de belbus kunt u alle mogelijke verplaatsingen maken binnen het belbusgebied. Het belbusgebied omvat de gemeenten Zomergem, Lovendegem en Waarschoot - met alle deelgemeenten. Daarnaast heeft de belbus ook haltes in Eeklo, een halte in Merendree (kruispunt Durmstraat/Moerstraat/Peperhoek) en in Sleidinge (Eeksken)

Let op: de belbus stopt enkel aan haltes. De haltes zijn aangeduid met zwarte haltenummers op de kaart die u vorig jaar gekregen hebt. Op de halte zelf staat het klassieke bord met vermelding Belbus - Lijn 60.

Een aantal belangrijke bestemmingen binnen het gebied zijn:

5. Waar kunt u overstappen?

Trein

Aan de haltes Eeklo Station en Waarschoot Tuinbouwstraat kunt u overstappen op de trein van de lijn Gent-Eeklo.

Lijnbussen

Met de belbus Zomergem-Lovendegem-Waarschoot kunt u op verschillende plaatsen binnen het belbusgebied overstappen op de gewone streeklijnen.

Belbus

6. Wat kost de belbus?

Op de belbus betaalt u dezelfde prijs als op een gewone lijnbus.

Met een ticket of een Lijnkaart betaalt u, net als op een gewone lijnbus, voor het aantal zones dat u doorkruist.

Een ticket en een Lijnkaart zijn goedkoper bij aankoop in één van de voorverkooppunten van De Lijn.

7. Een voorbeeld

De dispatcher informeert u over het vertrekuur aan de halte van de Boterhoek.

U zelf wordt gratis vervoerd (+65) en uw dochter zal het normale tarief betalen.

De dispatcher op de belbuscentrale geeft u graag een woordje uitleg en helpt u stap voor stap doorheen uw reservatie.

Wanneer uw haltes van vertrek en bestemming op dezelfde bestaande buslijn liggen zal de dispatcher u (moeten) verwijzen naar deze regelmatige busdienst.

Voorbeeld: als u zou willen vertrekken aan de halte nr 6 (Bierstal) met als bestemming halte nr 55 (Motje in Zomergem) dan zal de bediende u verwijzen naar de gewone buslijn nr 65.


8. Haltes belbus 60 Zomergem - Lovendegem - Waarschoot

Zone 76

6 Lovendegem Bierstal 9 Vinderhoute Neerstraat
7 Vinderhoute Dorp 10 Vinderhoute Speystraat
8 Vinderhoute Kasteel  

Zone 77

11 Merendree Zomergemstraat  

Zone 78

12 Lovendegem Appensvoorde 23 Lovendegem Kerkelare
13 Lovendegem Asterstraat 24 Lovendegem Kuitenberg
14 Lovendegem Beekstraat 25 Lovendegem Meienbroekstraat
15 Lovendegem Beiaard 26 Lovendegem Nieuwstraat
16 Lovendegem Binnenslag 27 Lovendegem Oostveldkouter
17 Lovendegem Boterhoek 28 Lovendegem Triestlaan
18 Lovendegem Bredestraat 29 Lovendegem Vellare
19 Lovendegem Ganzevijver 30 Lovendegem Violierenstraat
20 Lovendegem Gemeentehuis 31 Lovendegem Waalken
21 Lovendegem Kasteeldreef 32 Lovendegem Warandestraat
22 Lovendegem Kerk 33 Lovendegem Wielmakersveld

Zone 79

34 Zomergem Rijvers 2 48 Zomergem Moerstraat
35 Zomergem Bauwerwaan 49 Zomergem Molenpark
36 Zomergem Bekestraat 50 Zomergem Nekke
37 Zomergem Berkenstraat 51 Zomergem Overdam
38 Zomergem Bouaerdsdreef 52 Zomergem Rijvers
39 Zomergem Claeyspark 53 Zomergem Rohoek
40 Zomergem Dreef 54 Zomergem Rostraat
41 Zomergem G. Gezellestraat 55 Zomergem Schauwbroekstraat
42 Zomergem Gentweg 56 Zomergem Schipdonkstraat
43 Zomergem Haagstraat 57 Zomergem Sportcentrum
44 Zomergem Kerhoek 58 Zomergem Tuinwijk
45 Zomergem Kerk 59 Zomergem Uitgem
46 Zomergem Korteboeken 60 Zomergem Weegbrug
47 Zomergem Langeboeken  

Zone 80

61 Oostwinkel Aardekensstraat 67 Ronsele Daalmstraat
62 Oostwinkel Langestraat 68 Ronsele Eikendreef
63 Oostwinkel Mostmolen 69 Ronsele Hoekstraat
64 Oostwinkel Rostyneweg 70 Ronsele Kerk
65 Oostwinkel Veldhoek 71 Ronsele Stoktevijver
66 Oostwinkel Vijverstraat 72 Ronsele Vaartkant

Zone 82

73 Sleidinge Eeksken  

Zone 83

74 Waarschoot Arisdonk 85 Waarschoot Molenstraat
75 Waarschoot Arisdonkstraatje 86 Waarschoot Renning
76 Waarschoot Beke Center 87 Waarschoot Schoolstraat
77 Waarschoot Beke Fabriek 88 Waarschoot Stuiver
78 Waarschoot Hoekje Kerk 89 Waarschoot Tuinbouwstraat
79 Waarschoot Kere 90 Waarschoot Veldeken
80 Waarschoot Kerk 91 Waarschoot Verviers Kasteel
81 Waarschoot Kouterweg 92 Waarschoot Weststraat
82 Waarschoot Lagebilk 93 Waarschoot Wilgenstraat
83 Waarschoot Lievetragel 94 Waarschoot Zevenbunder
84 Waarschoot Mercator 95 Waarschoot Zoutweg

Zone 84

1 Eeklo Station 4 Eeklo Het Leen
2 Eeklo Markt 5 Eeklo Oude Gentweg
3 Eeklo Kliniek  
Naar boven

C. GENERISCHE GENEESMIDDELEN

Even goed - minder duur.

Een bedrijf dat een nieuw geneesmiddel ontwikkelt verkrijgt in het algemeen het alleenrecht om dit product te verkopen gedurende 20 jaar na het ontdekken van de werkzame stof die tot dit geneesmiddel leidde. In die periode kan de producent zijn investeringen voor dit referentiegeneesmiddel (het origineel middel) recupereren. In de verkoopprijs van het geneesmiddel zijn dus ook, volkomen normaal, de ontwikkelingskosten vervat.

Na die periode vervalt het alleenrecht en kunnen ook andere bedrijven hetzelfde geneesmiddel verkopen onder een andere naam... Als ze aangetoond hebben dat hun gebruik hetzelfde effect oplevert EN dat ze minstens 30% goedkoper zijn dan het referentiegeneesmiddel spreekt men van een generisch geneesmiddel.

Besparing voor de patiënt

Generische geneesmiddelen bestaan al geruime tijd maar hun aandeel in de verkoop was lange tijd vrij laag. De invoering van de referentieterugbetaling op 1 juni 2001 leidde tot een stijging van de verkoop. De ziekteverzekering betaalt immers voor producten waarvoor een generisch alternatief beschikbaar is minder terug. En... wat de ziekteverzekering minder betaalt zal door de patiënt moeten betaald worden!

U heeft er alle belang bij om met uw huisarts over generische geneesmiddelen te praten.

Bron: CM - Generische geneesmiddelen

Bij de volgende "OUDERENWIJZER" komen we hier uitgebreid op terug o.a. met een aantal prijsvergelijkingen tussen veel gebruikte geneesmiddelen.

Naar boven

D. MOOI OM WETEN

1. Gemeenteraad van Lovendegem

a) Op de gemeenteraad van 31 mei 2007 werd een principebeslissing genomen voor de renoveren van het schooltje in de Tulpenstraat. Bedoeling is op termijn deze lokalen geschikt te maken als polyvalente zaal en ontmoetingsruimte.

b) Op de gemeenteraad van 28 juni 2007 werden de prijzen van de restafvalzakken, de PMD-zakken en het materiaal voor het thuiscomposteren voor de periode 1 juli tot 31 december 2007 vastgelegd:

- compostvat: € 13

- houten compostbak: € 8

- kunststof compostbak: € 27

- PMD zakken: € 3 per 25 zakken

- grijze restafvalzakken (voor particulieren): € 12,50 per 10 zakken van 60 liter en € 6,25 per 10 zakken van 30 liter.

c) Op dezelfde gemeenteraad werd beslist over de rijrichting in de Kerkstraat en in de dorpskern.

- Verkeer in beide richtingen tussen de parking" De Speelboom" en de Kasteeldreef (voor het gemeentehuis)

- Verkeer in beide richtingen tussen de parking van de GB en het Kerkplein.

- Eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers) in de Kerkstraat ( vanaf parking GB tot parking "De Speelboom" waarbij het verkeer van de kerk naar het gemeentehuis moet rijden.

- Eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers) rond de kerk waarbij het verkeer het dorp binnenkomt langs de voorzijde van de kerk en het kerkplein verlaat via de achterzijde van de kerk.

2. Nationaal nummer

Het nationaal nummer (NN) dat u momenteel op zowat alle officiële documenten vindt of moet invullen (identiteitskaart - SIS kaart - belastingsbrief enz... ) bestaat uit elf cijfers verdeeld over drie "velden" :

- Eerste zes cijfers: uw geboortedatum in de volgorde: jaar - maand - dag

- Volgende drie cijfers: het volgordenummer ter identificatie van personen geboren op dezelfde dag en op basis van het geslacht. Dit nummer is paar voor een vrouw en onpaar voor een man (van 001 tot 997 en van 002 tot 998)

- De laatste twee cijfers zijn het controlegetal en dit wordt berekend door de voorafgaande negen cijfers (geboortedatum en volgordenummer) te delen door 97. De rest van deze deling wordt vervolgens van 97 afgetrokken. Het bekomen verschil is het controlegetal.

 

Naar boven