Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr.21
mei 2008

A. OKRA-regiobedevaart

Op 11 september a.s. gaat Okra-Lovendegem op bedevaart naar Scherpenheuvel. Dit Vlaams-Brabantse stadje in het Hageland kent het oudste aan Maria toegewijde bedevaartsoord van de Lage Landen. De barokke O.L.V. Basiliek bijvoorbeeld werd reeds in 1627 ingewijd in aanwezigheid van de aartshertogen Albrecht en Isabella.
Deze jaarlijkse bedevaart, telkens naar een verschillend plaats en op verschillende dagen is traditie in de verschillende Okra-regio’s. Voor de Okra regio Gent met zijn 82 afdelingen dient telkens gezocht naar een kerk waar drie opeenvolgende dagen telkens circa 1000 Okra’s kunnen bijeenkomen. Wij hebben Okra Lovendegem ingeschreven voor 11 september 2008.
Op dit ogenblik zijn we bezig een programma samen te stellen dat na de misviering en de middaglunch (toeristisch) invulling geeft aan de namiddag. Wij zijn immers in de streek van Zichem ('De Witte') en Averbode. En ook ditmaal proberen we U maximum kwaliteit aan te bieden aan een zeer redelijke prijs. We sluiten natuurlijk af met een gezamenlijk avondmaal in de omgeving. Nadere informatie volgt in onze publicaties van juni en volgende maar U kunt nu reeds reserveren bij uw wijkverantwoordelijke of bij Annette (09/372.87.00).

Naar boven

B. STRATO-VANI editie 2008


Jaarlijks bezoekt Okra-Lovendegem een muzikaal topgebeuren in Vlaanderen. In de voorbije vier jaren waren we te gast bij 'Houden Van…' in het Antwerps Sportpaleis waar we telkens vergast werden op een optreden van het kruim van Vlaamse en Nederlandse vertolkers van het betere populaire lied.
In het kader van ons jaarthema ('cultuur kleurt het leven') kozen we ditmaal om een voorstelling bij te wonen van Strato-Vani, intussen een begrip bij de liefhebbers van het licht klassieke repertoire.
Het voltallige klassiek geschoolde Strato-Vani orkest neemt ons mee in een nieuw spektakel dat opgevat is als een live radio-uitzending midden een prachtig decor. Zij begeleiden ons bij een onvergetelijke reis doorheen 60 jaar Vlaamse geschiedenis met vooral veel muziek, veel grappige en ontroerende momenten en interessante anekdotes uit deze periode. Vorst Nationaal, want daar gaat alles door, wordt het toneel voor een magisch muziekavontuur. Speciale gasten zijn Willy Claeys (de enige echte als pianist) – Chris Van Tongelen (musical-ster) – Connie Neefs (zang) – Jo Vally (zang ) – UDO (zang ) – Janu (harpiste) – De Bakelietjes (4 musicalsterren) enz…
Praktisch:
Wanneer: maandag 10 november 2008 om 14.00 uur
Waar: 'Vorst Nationaal' in Brussel
Prijs: € 39,50 alles inbegrepen: ticket – busreis heen en terug – reservatiekosten.
Wij hebben voor 30 personen gereserveerd en betaald. Wij kunnen dus geen kaarten terugbetalen.
Reserveren kan vanaf nu bij Annette (09/372.87.00).

Naar boven

C. BEZOEK aan ONS ZOMERHEEM

U en ik willen zolang als mogelijk in onze oude vertrouwde omgeving blijven wonen. Natuurlijk! Maar misschien komt er een moment dat iemand uit uw omgeving of, God verhoede het, Uzelf of Uw partner het niet langer zonder aanvullende steun kan blijven bolwerken en U om allerlei redenen niet direct kan of wil beroep doen op Uw naaste omgeving.
Misschien moet de opname in een woon- en zorgcentrum (WZC) overwogen worden? Maar wat is dit eigenlijk? Wat kost dit? Wat omvat deze prijs? Wat gebeurt daar?
De heer directeur Stock van het Zomergemse WZC 'Ons Zomerheem' en zijn staf nodigen Okra Lovendegem uit om kennis te maken met een verzorgingsinstelling anno 2008. Hierbij is het niet direct de bedoeling klanten te werven (ook bij hen bestaan wachtlijsten!) Wat we samen, zowel Okra en Ons Zomerheem, willen bereiken is het beeld uit de wereld te helpen van het kille, onpersoonlijke 'klooster' of 'gesticht' waarin ouderen passief hun einde afwachten. Zomergem is ter zake uiteraard geen unicum maar geeft wel een waarheidsgetrouw beeld van de wijze waarop nu aan ouderenzorg gedaan wordt: zeer professioneel in al zijn facetten (huisvesting – verpleging en zorg – begeleiding en ontspanning – voeding en hygiëne) maar telkens en overal doordesemd met begrip, empathie en juist, ja, liefde.
De directie wil ons in kleine groepen (maximum 20) ontvangen om ons ter plaatse te laten kennismaken met hun engagementsverklaring en de wijze waarop zij deze in praktijk brengen.
Uiteraard moeten we nog een en ander afspreken maar we houden u op de hoogte. De deelnemers moeten wel op eigen kracht naar Zomergem komen (bus – fiets) maar we kunnen zo nodig zorgen voor individueel vervoer.
Details volgen maar als U kandidaat bent volstaat een telefoontje naar Annette: 09/372.87.00.

Naar boven

D. BUDGETVRIENDELIJKE REIS

Wij werken momenteel aan het uitstippelen van onze jaarlijkse budgetvriendelijke reis waarbij we maximaal gebruik maken van het Openbaar Vervoer en van het feit dat we in groep reizen. De bestemming ligt vast maar we houden het nog even geheim. U verneemt meer in onze publicatie OUDERenWIJZER van 1 juni 2008.

Naar boven

E. OUDEREN BEHOEFTEONDERZOEK

U hebt het vermoedelijk wel gelezen of gehoord: In Lovendegem start binnenkort een wetenschappelijk onderzoek met het doel het lokale ouderenbeleid van de komende jaren vorm en gestalte te geven. Om een juist beeld te krijgen van de verwachtingen van onze bevolkingsgroep moeten 400 Lovendegemse senioren bevraagd worden.
Ons gemeente– en OCMW-bestuur werken daarbij samen met de provincie Oost-Vlaanderen en met de universiteiten van Brussel en Gent.
De ouderenverenigingen van Okra (Lovendegem en Vinderhoute), Neos, en een aantal onafhankelijke senioren vormen een enquêtegroep die straks de te bevragen personen gaan bezoeken.
Een aantal onder U zal op deze manier het bezoek ontvangen van deze enquêteurs die U een vragenlijst zullen overhandigen en deze nadien zullen komen ophalen.
Het onderzoek is gegarandeerd volkomen anoniem. Maar, het biedt nadien aan de beleidsverantwoordelijken wel de mogelijkheid om zeer concreet en plaatselijk te weten te komen waarop hun beleid zich in de komende tijd moet richten.

Naar boven

F. INLICHTINGSFICHE

Voor een exemplaar van de inlichtingsfiche die uzelf of een vertrouwenspersoon kunt bijhouden klikt u op de onderstaande link. U beslist zelf of U ze gebruikt en welke bestemming U eraan geeft.

Inlichtingsfiche

Naar boven