Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr. 26
Maart 2009

A. Het woordje van de voorzitter

In OOK-Actueel, het tijdschrift van de het Vlaams Ouderen Overleg Komitee waarin wij als OKRA een gezaghebbende stem hebben, las ik in het laatste nummer een bijdrage die perfect verwoordt welke rol wij als oudere vervullen in het leven zoals dit zich afspeelt binnen de Vlaamse maatschappij. Het is noch cynisch noch sarcastisch bedoeld, het beschuldigt niets of niemand. Integendeel, als je het zonder vooroordeel leest moet je als lezer toegeven dat het perfect weergeeft welke plaats de Vlaamse senior inneemt binnen het geheel van onderlinge relaties, samenhorigheid en solidariteit.
Dit is in de westerse wereld vrij uniek.
Het enige dat wij vragen is dat wij, die Vlaanderen gemaakt hebben tot wat het nu is, een rijk en welvarend landje, erkend worden in onze eigenheid, dat we niet voortijdig afgeschreven worden en meer zijn dan een noodoplossing voor problemen.
Begrijp ons niet verkeerd: wij doen het zeer graag maar we hebben niet graag dat men ons niet-actieven of rustenden noemt. Dit klopt niet met de realiteit.

Het automatisch antwoordapparaat van grootouders (Vrije bewerking...)
“Goedendag, wij zijn momenteel niet thuis maar je kunt een bericht achterlaten volgens de volgende code”
• Bent U één van onze kinderen?
   Druk 1.
• Als we de kleinkinderen moeten bijhouden
   Druk 2.
• Als jullie onze wagen, grasmachine, keukenrobot willen gebruiken
   Druk 3.
• Als we de was of strijk moeten doen of afhalen
   Druk 4
• Als we bij jullie thuis babysit moeten komen spelen
   Druk 5
• Als we de kinderen op school moeten afhalen of naar de balletles voeren
   Druk 6
• Als je een taart moet bakken of niet meer weet wat de ingrediënten zijn van Vol au Vent of een andere lekkernij van (schoon-)moeder
   Druk 7
• Als de kinderen mogen komen want het onderwijs of het openbaar vervoer staakt
   Druk 8
• Als de WC blijft lopen, de septische put dient leeggemaakt, de schouwveger komt of de auto moet naar de schouwing en jullie zijn beiden aan het werk
   Druk 9
• Als jullie een van onze vrienden bent druk 10 en spreek Uw boodschap in na de pieptoon.
   Wij zijn echter niet zeker dat we vandaag nog de tijd zullen hebben om te antwoorden. U begrijpt nu wel waarom.

Naar boven

B. OKRA-Wandelproject “Elke stap telt”

Dat de conditie van senioren zowel qua uithouding, kracht als lenigheid niet altijd even goed is verbaast niemand.
Een zeer spijtige zaak want door dit gebrek aan lichamelijke conditie verhoogt men de kans op verschillende ziektes en aandoeningen zoals hartinfarcten, suikerziekte, overgewicht, rugklachten enz. Mensen met een slechte conditie zijn ook minder goed te been en dat kan dan weer de oorzaak zijn van valpartijen met een grote kans op breuken gevolgd door hospitalisatie en revalidatie.
Uit alle onderzoeken blijkt dat onze conditie effectief vermindert met de leeftijd, maar vooral dat deze aftakeling het gevolg is van te weinig beweging. Door voldoende beweging kan men de conditie op een behoorlijk hoog peil houden met andere woorden, ouderen die voldoende bewegen en lichamelijk actief zijn kunnen een betere conditie hebben dan mensen die tientallen jaren jonger zijn maar die nauwelijks fysiek actief zijn.
Bovendien heeft het beoefenen van sport door senioren nog een aantal voordelen:
• Langere zelfstandigheid en onafhankelijkheid: door regelmatig aan lichaamsbeweging te doen zal men zijn (huishoudelijke) taken langer zelfstandig kunnen doen en is men dus langer onafhankelijk van anderen
• De levenskwaliteit stijgt: een regelmatige uithoudingstraining zorgt ervoor dat de eetlust gestimuleerd wordt en dat de nodige hoeveelheid mineralen, eiwitten en vitamines opgenomen worden. Men zal ook minder naar de sigaret grijpen of zelfs gemakkelijker het roken laten waardoor de longcapaciteit stijgt en het risico op aandoeningen van de luchtwegen met kans op ernstige infecties) vermindert.
• Het humeur, het zelfrespect de sociale contacten en het geheugen verbeteren. Door de beoefening van sport, vooral dan in groep, maakt men vrienden, worden sociale contacten gelegd en vermijdt men eenzaamheid en isolatie. De geestelijke fitheid neemt toe.
• Er is heel wat minder kans op medische aandoeningen: lichaamsbeweging is een van de beste middelen ter voorkoming van allerlei ziekten. Bij overgewicht en/of suikerziekte is een progressief trainingsprogramma een belangrijk middel om de aandoening te bestrijden. Ook bij andere aandoeningen, hoge bloeddruk, botontkalking(osteoporose) en hartziekten, cholesterolproblemen enz. heeft het regelmatig bewegen een belangrijk en gunstig effect.
• In het kader van de valpreventie is regelmatig bewegen aangewezen.

Okra wil zoveel mogelijk de tot op heden niet bewegende senioren aanzetten om dit vanaf dit jaar wel te doen. We hebben al onze fiets- en wandeltochten, we kunnen krulbollen maar we zouden graag een stap verder gaan om zoveel mogelijk leden effectief te laten bewegen.
Wandelen kan iedereen. Het vraagt geen bijzondere middelen en uitrusting en het kan overal en altijd gebeuren. Maar om het echt professioneel aan te pakken vraagt het van de organisatie wel enige voorbereiding. We moeten begeleiders opleiden die de wandelaars kunnen testen, hun progressie kunnen meten en opvolgen (het “12 weken plan”) enz.
Okra-Lovendegem stapt mee in dit programma dat loopt over twee jaren.
De Okra-leden die deelnemen betalen geen bijdrage. Het is Okra-Lovendegem die het inschrijvingsgeld betaalt.

Naar boven

C. Het Woon- en Zorgcentrum “Ons Zomerheem“

Natuurlijk willen we allemaal zo lang mogelijk in onze vertrouwde omgeving blijven wonen. Natuurlijk boezemt een verblijf in een Rust- en Verzorgingstehuis ons enige schrik in.
Maar denken we dan niet al te veel aan “Het klooster” of “Het gesticht” en het “Oud-Mannekeshuis” zoals we ze in onze jeugd zagen?
Is een rust- en verzorgingstehuis werkelijk zo duur? Moeten de kinderen echt zoveel bijdragen bij onvermogende ouders? Wat is de rol van een OCMW in deze?
Wat omvat nu die dagprijs? Voor wat moet nog bijbetaald worden? Zijn er wachtlijsten?
Hoe ziet de dag eruit van iemand die er verblijft?
Dit en nog heel wat meer hoopt het OCMW Lovendegem i.s.m. de VZW Kerkelare en het RVT “Ons Zomerheem” te verduidelijken op 23 maart 2009 om half drie ter gelegenheid van de infonamiddag.
Als Okra ondersteunen wij dit initiatief voor de volle 100% omdat de juiste informatie uit de eerste hand een aantal bestaande vooroordelen en onjuistheden kan wegwerken.

Naar boven

D. Verkeer - Nummerplaat

De officiële Belgische nummerplaat is van zeer bedenkelijke kwaliteit: de kleuren vervagen, zijn lichtweerkaatsende eigenschappen verdwijnen en na verloop van tijd en doordat ze op verschillende opeenvolgende wagens wordt gemonteerd zien sommige nummerplaten eruit als een gruyèrekaas vol met gaten. In Nederland bijvoorbeeld is dit niet zo omdat de nummerplaat bij het voertuig blijft. Daarenboven is de kleur ervan afwijkend van de kleuren die elders gebruikt worden en veel beter zichtbaar zijn (geel-zwart of wit-zwart).
Een nummerplaat moet reflecterend zijn en om die reden kan men niet zomaar de letters en cijfers met rode verf bijwerken.
Conclusie: heel wat nummerplaten vloeken met de prachtig opgeblonken wagen waarop ze bevestigd zijn. Ik gruw van zoiets.
De oplossing is zeer eenvoudig en goedkoop: vraag een nieuwe nummerplaat!

Werkwijze:
Haal bij Uw verzekeringsagent het (roze) aanvraagformulier. Laat hem dit invullen en het verzekeringsvignet plaatsen en zorg ervoor dat hij in het vak U1 (“eventuele bijkomende inlichtingen”) van dit formulier schrijft:
AANVRAAG DUPLICAAT BESCHADIGDE PLAAT
Met dit ingevulde formulier biedt U zich aan op de provinciale Antenne Gent van de Dienst Inschrijving voertuigen (DIV). U vindt deze op de Binnenring Zwijnaarde Nr 1/A in Zwijnaarde: R4 oprijden en deze volgen voorbij afslag Flanders-Expo - Maria Middelares-afslag St Denijs - afslag N60 tot U rechts het schouwingstation ziet. U kan de parking oprijden.
De loketbediende zal Uw aanvraag in ontvangst nemen en deze direct in de computer inladen.
Hij/zij zal U informeren op welke datum u uw nieuwe officiële nummerplaat kan komen afhalen.
U kunt dus tot deze met Uw wagen blijven rijden maar zorg er wel voor dat U uw nieuwe nummerplaat direct ter plaatse kan bevestigen want U ontvangt ze pas wanneer U de oude, vervuilde of beschadigde nummerplaat aan de loketbediende afgeeft.
Uw nummerplaat krijgt U volledig gratis en deze procedure heeft het voordeel dat U je wagen geen dag moet missen.

Naar boven

E. Mooi om weten

Weet U wat een BIC-code is? En een IBAN-nummer? Al van gehoord?
Met de bedoeling het Europees betalingsverkeer te vergemakkelijken en te beveiligen werd een gestandaardiseerde structuur voor banken en bankrekeningnummers ontworpen voor alle banken binnen de Europese Unie plus Zwiterserland – Liechtenstein – Noorwegen en IJsland.
1. Het komt erop neer dat banken Europees geïdentificeerd worden door een code van 8 tekens (BIC-code) waar in België drie cijfers volstonden (001 voor Fortis - 979 voor Argenta - 890 voor VDK enz.). BIC staat voor Bank identifier code).
De BIC-code van Fortis wordt GEBABEBB en de code van VDK wordt nu VDSPBE91.
Eigenlijk verandert er voor de gebruiker niets.
2. Het IBAN nummer (International Bank account number) is het nummer van uw bankrekening omgezet in een internationaal ( Europees) bruikbaar nummer. Het omvat een aanduiding van het land (twee letters),een controlenummer van twee cijfers gevolgd door een spatie en de 12 cijfers van uw huidig nummer maar nu opgesplitst in drie groepen van vier cijfers gescheiden door een spatie.
De huidige zichtrekening bij Fortis 001.0482519.20 krijgt als IBAN nummer: BE28 0010 4825 1920.

Naar boven

F. De Thuiszorgpremie Lovendegem

Zo lang mogelijk in de best mogelijke omstandigheden in zijn vertrouwde omgeving kunnen blijven is de wens van zo goed als iedereen. Zowel de ouder wordende als hij of zij die door omstandigheden hulp van derden nodig heeft verdient daartoe alle mogelijke steun.
Via allerlei premies en tegemoetkomingen probeert het beleid op alle niveaus de thuiszorg te ondersteunen. De Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB), de Vlaamse Zorgverzekering en de Provinciale Mantelzorgpremie zijn op dit ogenblik naast het aanbod door al dan niet openbare diensten (thuisverpleging - poetsdiensten - familiehulp en - zorg oppasdiensten enz.) allemaal initiatieven om de zorg- en hulpbehoevende tegemoet te komen.
Lovendegem is in vergelijking met andere gemeenten op dit gebied een voorloper geweest. Nog voor er sprake was van de Vlaamse Zorgverzekering ter dekking van de niet-medische kosten, kende de gemeente Lovendegem onder bepaalde voorwaarden reeds een Thuiszorgpremie van 375 euro toe aan diegenen die hulp van derden nodig hadden.
In 2007 werd deze materie een bevoegdheid van het OCMW en werd het reglement ter zake herwerkt met een dubbel doel: - Overlappingen van uitkeringen te vermijden
- De thuiszorgpremie toe te kennen aan een groep zorgbehoevenden die op dit ogenblik (nog) niet in aanmerking komen omdat hun graad (punten) van zorgbehoevendheid naast de gehanteerde schalen vallen.

Het reglement betreffende de thuiszorgpremie - Samenvatting (1)

Wat is de Thuiszorgpremie?
De thuiszorgpremie is een toelage voor de zorgbehoevende persoon die hulp van derden nodig heeft om in zijn of haar thuismilieu te kunnen blijven wonen . Het is een tussenkomst in de niet-medische kosten.

Bedrag:
De premie bedraagt maximum 375 euro per jaar en wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende.

Hoe wordt de zorgbehoevendheid bewezen?
Dit kan op twee manieren bewezen worden:
1. Door een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met een score vanaf 12 tot en met 14 punten of
2. Door op de Bel-profielschaal een score te behalen vanaf 30 tot en met 34 punten.

Indien men nog niet beschikt over dergelijke attesten en U meent toch in aanmerking te komen dan kan je best contact opnemen met ons OCMW. Zij helpen U zeker verder.

Andere voorwaarden
- Inzake inkomsten: Het jaarlijks gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle inwonende leden van het gezin bedraagt maximum 23.705,66 euro (verhoogd met 10% per kind ten laste).
- Inzake eigendom: de zorgbehoevende mag maximum één bebouwde eigendom bezitten.
- Inzake cumul: de zorgbehoevende mag niet reeds genieten van de Vlaamse Zorgverzekering of de Sociaal-pedagogische toelage.

Hoe aanvragen? - Bij ons Sociaal Huis/OCMW Kasteeldreef 72 - Gelijkvloers- rechts - Marieke Hugaert ( Tel. 09/255.56.57)
- Aanvraagformulieren zijn ter beschikking of worden ter plaatse ingevuld.
- Meebrengen:
   Identiteitskaart
   Attest van invaliditeit (Federale Overheid/Bel-score)
   Laatste aanslagbiljet belastingen

Aarzel niet Marieke Hugaert te contacteren als U denkt in aanmerking te komen. Als u in Uw omgeving mensen kent waarvan je meent dat zij in aanmerking komen informeer hen over het bestaan van de Lovendegemse Thuiszorgpremie.

(1) Het volledige reglement is beschikbaar op ons OCMW.

Naar boven

G. Wijziging aan ons jaarprogramma

De tweede fietstocht “Oliebollen in Bassevelde” was voorzien op 5 mei 2009. Doordat de organisatoren en een aantal wegkapiteins ingeschreven zijn voor de reis naar Duitsland wordt de tocht verplaatst naar 9 juni 2009. Zoals voorheen zijn ook de niet-fietsers welkom. De individuele uitnodigingen en detailregeling volgen begin mei.

Naar boven