Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr. 29
augustus 2009

A. De Electronische Idenditeitskaart

Toen U een tijd terug uw Elektronische Identiteitskaart ging afhalen, kreeg U ook een document waarop de unieke PIN- en PUK-code van dit identiteitsbewijs waren vermeld. Deze codes hebt U nodig om wijzigingen in uw burgerlijke stand of adreswijzigingen op deze kaart mogelijk te maken. De diensten van Burgerlijke Stand stellen nu vast dat een aanzienlijk deel van de bevolking deze codes reeds kwijt is. Het resultaat hiervan is natuurlijk dat men een nieuwe identiteitskaart moet aanvragen met alle gevolgen van dien: geloop en tijdverlies, vermoedelijk opnieuw foto’s moeten laten nemen, 10 euro betalen enz…
Sinds 15 juni kan je gratis op de burgerlijke stand van onze gemeente gemeentehuis – gelijkvloers – eerste deur rechts) een kopie vragen van de oorspronkelijke brief met alle nodige codes (PIN en PUK) van de Elektronische Identiteitskaart.

Naar boven

B. Medisch Paspoort

Wie we zijn kunnen we als Belg gemakkelijk bewijzen. We hebben een Belgische identiteitskaart of voor reizen in bepaalde landen een Internationaal Paspoort.
Maar als men om welke reden ook geneeskundige zorgen nodig heeft is het uiterst nuttig de behandelende arts(en) op de hoogte te brengen van bepaalde aandoeningen of gebruikte medicatie d.m.v. een medisch paspoort.
Op onze leeftijd is het gebruik van bloedverdunners bijvoorbeeld vrij verspreid, Pace-makers zijn al lang geen uitzondering meer en zoiets kan en moet de hulpverlener interesseren.
Conclusie: vraag aan Uw huisarts een medisch paspoort of medische urgentiekaart waarmee u de behandelende arts, ook in het buitenland, kunt informeren omtrent uw medische toestand.
Dergelijk paspoort is ook zeer nuttig bij de douane om te bewijzen dat u bepaalde medicamenten nodig hebt en geen drugsmokkelaar bent.

Naar boven

C. Boekendienst aan huis

In de lente van dit jaar is onze bibliotheek gestart met een boekendienst aan huis. Deze gratis dienst laat toe dat de minder mobiele lezer alle boeken uit de collectie van de Lovendegemse bibliotheek, inclusief de DVD’s, grootletter- en luisterboeken, aan huis bezorgd krijgt.
De gebruikers kunnen hun voorkeur steeds doorgeven op volgende manier:
- telefonisch op het nummer: 09/372.55.75
- per e-mail: lovendegem@bibliotheek.be
- via een keuzelijst die ze aan de vrijwilliger/bezorger meegeven.
Bent U geïnteresseerd om gebruik te maken van deze boekendienst-aan-huis: neem gewoon contact op met de bibliotheek (telefoon of e-mail: zie hiervoor).

Naar boven

D. Is je identiteitskaart verloren of gestolen?

Doe aangifte bij de dienst bevolking (gemeentehuis- gelijkvloers) of bij onze lokale politie.
Ik zou u in elk geval ook aanraden dit verlies of diefstal onmiddellijk te signaleren aan de dienst DOCSTOP van het ministerie van Binnenlandse zaken dat 7 dagen op zeven en de klok rond bereikbaar is:
Vanuit België: 0800 2123 2123
Vanuit buitenland: + 32 2 518 2123.

Naar boven

E. Sneller geld na overlijden

Bij een overlijden eisen de banken momenteel de handtekening van alle erfgenamen voor de vereffening van de tegoeden van de overledene. Erfgenamen die het onderling niet eens zijn of in onmin leven kunnen de uitbetaling blokkeren. In dat geval kan de langstlevende partner zelfs niet beschikken over zijn eigen tegoeden die op een gemeenschappelijke of onverdeelde rekening staan. Hierdoor kan de overlevende partner geconfronteerd worden met financiële moeilijkheden.(Begrafenis – successierechten – Bestendige betaalopdrachten enz.)
Volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter (Open VLD) heeft een wetsvoorstel ingediend dat inmiddels reeds door de Kamer werd goedgekeurd. Samengevat komt het erop neer dat de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner een bedrag krijgen als voorschot op de uiteindelijke vereffening -verdeling van de nalatenschap. Dit bedrag wordt echter beperkt tot de helft van de creditsaldi en tot een maximum van 5.000 euro. Dit bedrag (maximum 5.000 euro) kan samengesteld worden door afname bij verschillende banken of kredietinstellingen waar de betrokkenen een rekening hadden.
Wij volgen dit dossier op en zullen u langs deze weg verder informeren omtrent de datum waarop dit voorstel definitief en bindend wet wordt.

Naar boven

F. Veiligheidstips

• Is Uw bankkaart ingeslikt? Tik dan nooit opnieuw uw pincode in.
• Hang geen naam - adres- telefoonnummerlabel aan uw sleutelbos.
• Verdeel waardevolle dingen op verschillende plaatsen (handtas-zakken-portefeuille).
• Let op voor gauwdieven. Zij opereren daar waar veel volk aanwezig is: markten – grootwarenhuizen – stations – luchthavens – kermissen.
• Ouderen vormen de grootste slachtoffergroep van diefstallen en oplichtingen door gebruik van list:
   - Manipulatie bij het wisselen van geld
   - Valse politieagenten – meteropnemers of beambten van Medis of Eandis
   - Voorschotten betalen aan (valse) dakwerkers, aanlegger van opritten, schouwvegers, enz. die zich nadien niet meer laten zien.
• Koop nooit potten of pannen, bestekken, tapijten aan personen die zogezegd van een beurs of een tentoonstelling komen. De kwaliteit is ondermaats.
• Laat U aan de voordeur niet afleiden door een medeplichtige terwijl de eigenlijke dief langs de achterdeur binnenkomt en vertrekt.
• Wees op Uw hoede wanneer een onbekende vraagt om de voetbal van zijn zoon of een weggelopen huisdier in uw tuin te mogen komen zoeken.
• Uw geldbeugel of portefeuille zou alleen dat geld mogen bevatten dat U die dag nodig hebt.
• Maak maximaal gebruik van de mogelijkheid om in een grootwarenhuis met uw bankkaart te betalen en er geld op te nemen.
• Gebruik enige fantasie bij het bepalen van uw pincode voor geldzaken.
Zijn absoluut onveilig als code: postnummer van uw gemeente, uw geboortejaar, nummers of gedeelten ervan die op de bankkaart staan, ronde getallen, oplopende getallenreeks bv. 1234, de cijfers uit uw nummerplaat, uw geboortedatum in cijfers.
Zijn veiliger: uw gewezen (leger)stamnummer, combinaties van cijfers die u alleen kent (hemdmaat, schoenmaat, bloedgroep, geboortejaar of datum vader of moeder, kinderen, enz.

Naar boven

G. Rookmelder

In Wallonië is de plaatsing van rookmelders in alle woningen verplicht sinds 2006.
In het Brussels hoofdstedelijk gewest is sinds 2005 de rookmelder verplicht in alle verhuurde woningen.
In Vlaanderen bestaat deze verplichting sinds 2004 maar bij gebrek aan een uitvoeringsbesluit is de rookmelder nog niet algemeen verplicht.
Een rookmelder waarschuwt u razendsnel bij brand, ook wanneer u slaapt door een doordringend geluidsalarm wanneer het apparaat zelfs een klein beetje rook detecteert.
Er bestaan twee types: de optische rookmelder en de ionische waarbij eerstgenoemde de voorkeur verdient.
De plaatsing ervan is vrij eenvoudig, het toestel is zo goed als onderhoudsvrij en bij de nieuwe generatie heeft de batterij een levensduur van 10 jaar.
De rookdetector bevestigt men aan het plafond van iedere ruimte waarop slaapkamers uitkomen: de overloop, hall, gang, trapgat. Het veiligste is dat ook de ruimtes waar u doorheen moet als u uw huis bij brand wil ontvluchten te voorzien van een rookmelder.

Naar boven

H. Keuring stookolietank

Naargelang zijn inhoud (minder of meer dan 5000 l), zijn plaatsing ( boven of ondergronds) en het type (enkel- of dubbelwandig) moet een stookolietank periodiek gekeurd worden door een daartoe geschoold en erkend installateur. Naargelang zijn bevindingen wordt een attest afgeleverd en de tank voorzien van een groene (goedgekeurd) of rode vuldop (afgekeurd). Bij een rode dop mag de leverancier van stookolie wettelijk de tank niet meer vullen.
Deze controle heeft alles te maken met milieuzorg want een lekkende stookolietank kan een groot gebied verontreinigen en daardoor aanzienlijke financiële) schade toebrengen aan de omgeving (buren en omwonenden). Het afgraven en reinigen van de bevuilde grond is uiteraard ten laste van de vervuiler, kost enorm veel geld (10.000 euro gemiddeld) en brengt aanzienlijke waardevermindering van de betreffende plaats of de woning mee.
Dus: controleer even als de termijn van keuring van Uw stookolietank niet overschreden is.

Naar boven

I. Even comfortabel maar voor veel minder geld

1. Laat Uw wasgoed in de zomer aan de waslijn drogen.
2. Zet uw verwarmingsketel op zomerstand. Heeft Uw verwarmingsketel geen zomerstand dan kunt u ook besparen door de temperatuur van uw ketel lager te zetten.
3. Om overdag maximaal van een frisse woning te kunnen genieten is het belangrijk om zoveel mogelijk te ventileren tijdens de koele avond en de nacht 4. Hou de zon buiten door op de binnenkant van de vensters zonwerende folie te kleven.
5. Een airco zorgt voor een fris gevoel maar is niet de meest energievriendelijke oplossing. Ook de airco van uw wagen vreet energie, lees brandstof. Gebruikt u toch een aircosysteem dan kunt u tot 25 % op uw energieverbruik op jaarbasis besparen door de ingestelde temperatuur met één graad te verhogen.
6. Beperk het sluimerverbruik van elektrische apparaten: tandenborstel, kruimeldief,televisie, laders van GSM, GPS, Telefoon, PC en printer, gereedschap enz. door hen aan te sluiten via een schakelstopcontact.
7. Ontdooi uw koelkast en diepvriezer regelmatig. Vermijd dat deze apparaten zinloos lucht moeten koelen door de niet gebruikte ruimte op te vullen met blokken piepschuim.
8. De thermostaat van uw verwarming één graadje lager betekent een aanzienlijke besparing.
9. Vervang alle klassieke gloeilampen door spaarlampen. Op dit ogenblik bestaat voor ieder type verlichtingsarmatuur een spaarlamp met aangepaste fitting.
10. Gebruik het juiste programma en temperatuur voor uw vaatwasser, wasmachine of droogautomaat.
11. Kies voor al uw huishoudapparaten alleen deze met het energielabel A.
12. Op dit ogenblik komt de overheid maar ook de energiesector tussen in de kosten van isolatie van de woning. Overweeg toch of dit in Uw geval nuttig kan zijn: uzelf spaart energiekosten uit en de waarde van uw woning stijgt aanzienlijk.
13. Kom naar de uiteenzetting die we later op het jaar samen met de Gezinsbond zullen organiseren. (Bron: Recente Publicatie van Electrabel)

Naar boven

J. Valpreventie

Het Ouderenbehoefteonderzoek van vorig jaar in Lovendegem bracht aan het licht dat een vrij groot aantal van de Lovendegemse senioren in de afgelopen jaren gevallen was binnen de woning maar of als voetganger of fietser op de openbare weg. In veel gevallen was een dokterstussenkomst nodig en in heel wat keren diende de betrokkene gehospitaliseerd te worden. Alleen al voor het afgelopen jaar zijn mij minstens tien gevallen bekend van Okra-leden die (zwaar)gevallen zijn.
Op maandag 14 september aanstaande organiseert het OCMW/Sociaal Huis samen met de VZW Kerkelare een infodag waarop deskundigen praktische tips zullen aanreiken om het risico op vallen te beperken. De Valbus (provincie Antwerpen) zal er zijn en het Rode Kruis werkt mee in het kader van hun actie BOEBS (Blijf Op je Eigen Benen Staan).
Mutualiteiten verlenen hun medewerking zodat de bezoeker kan kennismaken met de praktische kant van de valpreventie. Middelen ter voorkoming, prijzen, documentatie kortom een complete dag onder de naam: Halt! Of… u valt.

Naar boven

K. De thuiszorgwinkel van de CM

De Christelijke Mutualiteit (CM) levert al jaren bijzondere inspanningen om langdurige zieken, bejaarden en gehandicapten en hun gezin te ondersteunen in de thuiszorg. Het is bijna vanzelfsprekend dat u en ik zo lang als mogelijk willen. blijven wonen binnen de ons zo vertrouwde omgeving. En misschien zijn daarvoor aan aantal voorzieningen en hulpmiddelen nodig. Bij de CM zijn ze beschikbaar (kopen of lenen).
In de thuiszorgwinkels van de CM (in Eeklo, Garenstraat 46, Aalter, Lostraat 39 of Gentbrugge, Land Van Rodelaan 11) vind je talloze hulpmiddelen die het leven een stuk gemakkelijker en comfortabeler maken. Het zijn hulpmiddelen die je helpen bij uw dagdagelijkse handelingen, bij de verzorging, bij je huishoudelijk werk of bij je hobby. De thuiszorgwinkel is een verkoop- maar ook een informatiecentrum van en voor medisch-technische hulpmiddelen. Het gespecialiseerd personeel (vanaf rolstoeltechnici tot bandagisten, orthopedisten enz.) staat borg voor een professionele service.
Voor senioren zijn voorhanden:
• Middelen om het rugcomfort te verbeteren: orthopedische zitting en rugsteun, zitwig, zitbal.
• Middelen om het comfortabel liggen te bevorderen : positioneringskussen, bedbodem, ziekenhuisbedden, matrassen, ergonomisch hoofdkussen, dekenboog.
• Warmtekussen, kersenpit-, zand- of elektrisch kussen.
• Meetapparatuur: koortsthermometer, hartslagmeter, vetmeter, weegschaal, bloeddrukmeter.
• Middelen tegen allergie: luchtbevochtiger, Aerosolapparatuur, luchtreiniger, antiallergie hoezen en kussenslopen.
• Voor de revalidatie: handtraining, rekbanden, stepper, hometrainer crosstrainer, looptrainer, pedalo.
• Kledij: steunkousen, reiskousen, spataderkousen, anti-emboliekousen, ulcerteckkousen, diabeteskousen.
• Lichaamsverzorging: voor huisverzorging, stramme spieren, gewrichten.
• Semi-Orthopedisch: schoenen en steunzolen.
• Materiaal voor stoma- en incontinentiepatiënten: broekjes, matrasbeschermers.
• Materiaal na borstoperatie: borstprothese, zwemprothese, verzorgingsproducten, badpakken.
• Middelen tegen doorligwonden ( decubitis): statisch of dynamische systemen, luchtkussens, hielbeschermers.
• Orthopedische middelen: voetbeugel, carbonvezelvoet rugorthese.
• Loophulpen: krukken, wandelstokken, opvouwbare wandelstok, loophulp of rollator.
• Rolstoelen: alle types ook sportrolstoelen, duwwagens, opvouwbare, handbikes.
• Elektronische rolstoelen, scooters.
• Speciale fietsen: driewielfiets, lage instapfietsen.
• Verplaatsingsmiddelen: glijlaken, autoglide, draaischijf, liften.
• Badkamerhulpen: toiletverhoger, handgrepen, douchezit en –stoel, badplank.
• Aan- en uitkleedhulpen: sliplift, elastische schoenveters, knopenhaak.
• Huishoudhulpen: met lange steel, beschermhoes, haarwasbak, bedtafel, rugsteun, enz.
• Voor hobby en vrije tijd: speelkaartenhouder, leesloepen, boekenstandaard.
• Communicatie: telefoon met grote toetsen, senioren GSM met alarmknop.
• Personenalarmeringssysteem (eventueel met rook- en CO-detectie).

Naar boven