Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr. 30
December 2009

A. Filmvoorstelling

DK Entertainment, het productiehuis van Peter De Kemel, stelt zijn derde langspeelfilm voor in de reeks die begon met “Ten Huize Goetgebuer” en vorig jaar gevolgd werd door “Aan de Oevers van de Leie”.
Ditmaal situeert het verhaal zich gedurende de periode van de tweede wereldoorlog in onze directe omgeving: Nevele en de streek van Cyriel Buysse. Volgens kenners is deze nieuwe Goetgebuer-film de meest humoristische van de reeks. Zeker doordat kosten noch moeite werden gespaard om de acteurs en de 150 figuranten in een zo authentiek mogelijk decor te laten evolueren.
Op vrijdag 15 januari 2010 om 14.00 uur wordt de film Wafelijzers en Schietgeweren in ons Parochiecentrum vertoond.
Kaarten zijn te verkrijgen bij Annette (tel. 09 372 87 00) aan de prijs van 6 euro. Het toegangsticket omvat niet alleen de inkom maar ook een koffie en een koffiekoek.

Naar boven

B. Okra op Stad of Brugge Kleurt Okra-Groen

Op 8 en 9 april 2010 is Okra massaal aanwezig in het Venetië van het Noorden, namelijk in Brugge. Voor ons Trefpunt is dit op 8 april. Samen met de andere trefpunten uit Oost-Vlaanderen en Limburg en onze vrienden uit de regio’s Oostende, Ieper en Mechelen palmen wij de Brugse binnenstad in voor een fantastisch feest met een resem indrukwekkende optredens, leuke verrassingen en uiteraard lekker eten. De andere provincies en regio' s komen op 9 april. Het wordt een gedurfd, gevarieerd, adembenemend en gezellig samenzijn van Okra’s in het indrukwekkend decor van een der mooiste steden van West-Europa.

Een greep uit het aanbod waaruit u zelf een programma kunt samenstellen:
- Een gegidste stadstocht (start om het kwartier).
- Gratis toegang tot de 10 officiële Brugse musea.
- Op 35 plaatsen in Brugge zijn er spetterende optredens:

  - Folkmuziek
  - Klassieke muziekuitvoeringen: Alegria-koor, Brugs vocaal ensemble, het Okra- Promenade-orkest, Orgelconcerten door Lieve Van De Rostyne en Ignace Michel Michiels (organist van de kathedraal)

- Wereldmuziek met het unieke Arto Mundi, Tzigani en Moussa Diata
- Podium: met Eric Wille, Those Metalboys with their metaltoys, Marino Punk, Orgelman Luc Cuppens, straatmuzikanten, jongleurs, steltlopers...
- Dixie en jazz met de Dixie miniband, de Piccolo Dixieband, de Belgian Dixiekings, Het Jazzorkest Liveyns…
- Dans met het in Lovendegem zeer bekende Boombal en de Rhythm Nations.
- Feestelijke maaltijd.
- Indrukwekkende slotmanifestatie.

Okra-Lovendegem zorgt voor het vervoer (met openbaar vervoer of per autocar). Nadere details volgen.
Naar boven

C. Vijfdaagse Okra-Reis naar de Moezel (Duitsland)

Vorig jaar hebben we voor het eerst zelf een vijfdaagse reis georganiseerd naar het buitenland, meer bepaald naar het vroegere Oost-Duitsland. We bezochten Erfurt, Nordhausen, Wernigerrode en de concentratiekampen Buchenwald, Dora en Elrich. Voorzichtigheidshalve hadden we toen geopteerd en gereserveerd (hotels en vervoer) voor 35 personen.
Het succes ervan heeft er ons toe gebracht om ook dit jaar een stap over de grens op te zetten waarbij we in 2010 zelfs gereserveerd hebben voor 50 deelnemers. Dit jaar gaan we voor vijf dagen, van 3 tot 7 mei 2010, naar de Moezelstreek en verkennen we het gedeelte tussen Bernkastel-Kues en Cochem. We logeren in half-pension in het prachtige authentieke wijnstadje Kröv van waaruit we al onze uitstappen doen. We verblijven er in half-pension in het hotel Ratskeller met uitgebreid ontbijtbuffet en met ‘s avonds een driegangenmenu met keuze uit drie hoofdgerechten. De verplaatsingen ter plaatse gebeuren met onze eigen autocar. Alle uitstappen zijn in de prijs inbegrepen: naar het halfedelstenen museum, naar een steenslijperij, een speelgoed- en ikonenmuseum, een bootvaart op de Moezel tussen Bernkastel-Kues en Kröv, een uitgebreide wijnproeverij en een gegidst bezoek aan de prachtig gerestaureerde Reichsburg in Cochem. De te voet afgelegde verplaatsingen zijn zeer beperkt en er rest voldoende tijd voor het winkelen en een terrasbezoek. Als particulier kan je ter plaatse rechtstreeks bij de wijnboer een voorraadje (witte) wijn, sekt of lokale likeur voor een schappelijke prijs inslaan en meebrengen.
En de prijs? We zijn nog aan het cijferen o.a. de offertes van de busmaatschappijen zijn nog niet allemaal binnen maar wij blijven hoe dan ook beneden de 300 euro per persoon voor de leden van Okra-Lovendegem.
We voorzien vooraf een bijeenkomst waar we met de reizigers kennismaken en het verloop bespreken. Na de reis komen we opnieuw samen om bij een koffie en gebakje ervaringen en foto's uit te wisselen.
In onze publicatie OuderenWijzer van januari 2010 volgt het volledige programma van de reis en de definitieve prijs ervan.

Naar boven

D. Jaarprogramma - Reizen

In de loop van december kan je bij Annette (Schoordam 16, tel. 09 372 87 00) de brochure “Okra-reizen Midden-Vlaanderen” afhalen. Bij deze seniorenwijzer vindt U alvast een overzicht van de door de Okra-Midden Vlaanderen geplande reizen (klik hier). De verhouding van de prijs t.o.v. de aangeboden kwaliteit is optimaal: begeleiding op de heen- en terugreis door Okra-begeleiders, verzekeringen inbegrepen, lokale Nederlandstalige gidsen ter plaatse. Zo goed als alles, ook de uitstappen, zijn inbegrepen, enz.

Naar boven

E. Dossier Successie - Erven zonder Testament

Wie zijn uw wettelijke erfgenamen en wat krijgen ze?

Om te begrijpen wie wat van U erft als u geen testament opmaakt is een duidelijk inzicht in de begrippen LIJN, ORDE en GRAAD van belang.

1. Nauw of minder nauw verwant

Wie uw erfgenamen zijn hangt af van hoe nauw ze met U verwant zijn. Dat wordt bepaald door de lijn, de orde en de graad van verwantschap. Om inzicht te krijgen in uw erfopvolging moet u weten tot welke lijn en orde uw erfgenamen behoren en welke graad van verwantschap ze met U hebben. Of met andere woorden: hoe ziet de familieband eruit.

1.1. De lijn: mensen die van elkaar afstammen zijn in rechte lijn verwant. De rechte opgaande lijn zijn uw ouders en grootouders; de rechte neerdalende lijn dat zijn uw kinderen en kleinkinderen en zo verder.
Behalve de rechte lijn is er ook de zijlijn: uw broers en zussen bijvoorbeeld en ook uw neven en nichten. Die stammen niet rechtstreeks van U af maar u hebt wel gemeenschappelijke voorouders. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen uw verwanten aan vaderszijde of die aan moederszijde. We spreken dan ook over de vaderlijke en de moederlijke lijn.

1.2. De Orde: een orde is een groep verwanten die aanspraak kan maken op uw nalatenschap. De wetgever onderscheidt er vier:
Eerste orde: uw rechtstreekse afstammelingen: uw kinderen, uw kleinkinderen, enz.
Tweede orde: broers en zussen (of hun nakomelingen) en uw ouders
Derde orde: uw voorouders: ouders, grootouders, enz.
Vierde orde: ooms en tantes of hun nakomelingen: neven en nichten.

Opmerking: de vier orden sluiten elkaar uit: enkel als u geen verwanten hebt van de eerste orde kan de tweede orde erven. Pas als er ook geen verwanten zijn van de tweede orde komt de derde orde in aanmerking, enz. Dat verklaart waarom de ouders zowel in de tweede als in de derde orde voorkomen: als er geen broers of zusters zijn dan behoren uw ouders tot de derde orde.

1.3. De Graad: Niet alle leden van de hoogste graad erven automatisch. Het is de graad van verwantschap met de overledene die de doorslag geeft. De graad komt overeen met het aantal generaties tussen U en uw verwant: uw kinderen en uw ouders zijn verwanten van de eerste graad, uw kleinkinderen en grootouders van de tweede graad, enz.
In de zijlijn moet u het aantal generaties tussen u en de gemeenschappelijke voorouder optellen bij het aantal generaties tussen de verwant en de gemeenschappelijke voorouder. U en uw broer zijn dus verwanten van de tweede graad.

Opmerking: Opnieuw sluit de dichtste graad alle andere graden uit. Binnen elke orde erven dus alleen de verwanten die in graad het dichtste bij de overledene staan. Bovendien erven bloedverwanten verder dan de vierde graad in principe niet, behalve indien zij bij “plaatsvulling” tot de nalatenschap worden geroepen.

2. Verdeling volgens verwantschap: teken een stamboom!

De regels van de wettelijke erfopvolging bepalen hoe uw nalatenschap onder uw verwanten verdeeld wordt. De lijn, orde en graad van verwantschap bepalen welk aandeel iedere erfgenaam krijgt. Als u geen testament hebt kunt u de verdeling van uw erfenis, mits het schetsen van een kleine stamboom zo afleiden uit de lijn, de orde en de graad welk aandeel ieder erfgenaam krijgt. Van groot belang is wel of u bij uw overlijden gehuwd was of niet.
(Klik hier voor de tabel van Bloedverwantschap)

3. Zonder langstlevende echtgenoot

Als u vrijgezel, samenwonend, weduwe/weduwnaar of gescheiden bent gaat uw volledige nalatenschap naar uw naaste verwanten.
De orde waartoe elk van hen behoort is bepalend voor de verdeling.

3.1. Er zijn erfgenamen in de eerste orde: zijn uw kinderen nog in leven dan erven zij alles. Elk kind krijgt hetzelfde deel. Als één van uw kinderen al overleden is dan wordt zijn erfdeel gelijk verdeeld over zijn of haar kinderen (de zgn ‘plaatsvervulling’) - zijn of haar echtgenoot erft niets. Als ook een kleinkind al gestorven is wordt dat deel opnieuw verdeeld over zijn of haar kinderen, enz.

3.2. Verdeling over erfgenamen in de tweede orde: als er geen erfgenamen in de eerste orde zijn dan gaat de erfenis naar de verwanten in de tweede orde: uw broers en zusters en eventueel uw ouders (als er geen broers of zusters zijn dan behoren uw ouders tot de derde orde). Elke ouder die nog leeft krijgt een vierde deel van de nalatenschap, de rest wordt gelijk verdeeld over de broers en zusters of hun kinderen of kleinkinderen. Ook halfbroers of halfzusters kunnen erven. In dit laatste geval gelden wel specifieke regels.

3.3. Verdeling onder erfgenamen in de derde en vierde orde: Uw erfgenamen in de derde of vierde orde zijn uw grootouders, ouders, ooms, tantes, neven en nichten, zowel van vaders- of van moederszijde. Zij kunnen alleen ervan als u bij uw overlijden geen afstammelingen of broers of zusters (meer) hebt. In dit geval wordt de nalatenschap eerst in twee gesplitst: één helft gaat naar de vaderlijke lijn de andere helft naar de moederlijke. De mooie vakterm hiervoor is de “Grote Kloving”. Binnen de lijnen wordt elke helft verder verdeeld volgens orde en graad.

4. Met langstlevende echtgenoot

De langstlevende echtgenoot is een beschermde wettelijke erfgenaam met bijzondere rechten: hij of zij erft altijd. De omvang van zijn of haar erfdeel hangt af van de orde waartoe de andere erfgenamen behoren. Als er geen andere erfgenamen zijn dan is het zeer eenvoudig: Uw partner erft de volledige nalatenschap. Dit ligt anders als er wel nog andere erfgenamen zijn.

4.1. Langst leeft al: in een huwelijkscontract kunnen rechten opgenomen worden die pas gelden als een van de partners overlijdt. Een van deze rechten is het “verblijvingsbeding” wat we gewoonlijk “langst leeft al” noemen. Dat recht kent het gemeenschappelijk vermogen integraal toe aan de langstlevende echtgenoot. In dat geval erven uw kinderen bij uw overlijden niets uit het gemeenschappelijk vermogen: zij doen dit pas wanneer ook uw echtgenoot of echtgenote overlijdt. Bij het bestaan van dergelijke clausule kunnen de kinderen enkel hun erfrecht laten gelden op het eigen vermogen van de overleden echtgenoot of echtgenote.

4.2. Met erfgenamen in de eerste orde: als er geen sprake is van “Langst leeft al”, en er zijn kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen dan erft uw echtgenoot of echtgenote het levenslange vruchtgebruik van de volledige nalatenschap. Hij of zij mag de goederen ervan gebruiken en de inkomsten (huur, interesten enz.) ervan innen maar hij of zij wordt er geen eigenaar van. De “Blote eigendom” d.w.z. het eigendomsrecht, maar zonder gebruiksrecht en het recht op de inkomsten ervan te innen, wordt verdeeld over de kinderen. Als de nalatenschap bijvoorbeeld een huis omvat wordt dat huis na uw dood de gezamenlijke eigendom van uw kinderen (of hun kinderen of kleinkinderen) maar uw partner mag het bewonen zolang hij of zij leeft.

4.3.Geen afstammelingen maar andere erfgenamen: is er geen sprake van “Langst leeft al” en zijn er behalve uw echtgenoot of echtgenote, erfgenamen van de tweede derde of vierde orde dan erven die elk hun deel van de “Blote Eigendom”. Wat uw partner erft hangt af van het huwelijks vermogenstelsel waaronder u getrouwd was. Was u getrouwd volgens het wettelijk stelsel of volgens een ander stelsel met gemeenschappelijk vermogen dan krijgt de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van het gemeenschappelijk vermogen EN het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de overleden echtgenoot (de andere erfgenamen erven hiervan de blote eigendom). Was U gehuwd met volledige scheiding van goederen dan krijgt de langstlevende echtgenoot of echtgenote enkel het vruchtgebruik op de nalatenschap, hier het eigen vermogen van de overleden echtgenoot. De andere erfgenamen erven dan de “blote eigendom”.

Klik hier voor de “Graden van verwantschap” (Wordt vervolgd).

Bewerkt naar een tekst van de Dexia-bank.

Naar boven