Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr. 35
april 2011

1. BESTUURSWISSEL BIJ OKRA-LOVENDEGEM

Woordje van de afscheidnemende voorzitter

Het mandaat van een lid van het dagelijks bestuur van een Okra Trefpunt bedraagt vier jaar, eenmaal hernieuwbaar.
In januari ll was ik acht jaar voorzitter van Okra-Lovendegem en vanaf deze datum dus ontslagnemend.
De voorbije acht jaar behoren tot de mooiste en meest vruchtbare van mijn leven. Samen met een enthousiast bestuur hebben we Okra-Lovendegem kunnen uitbouwen tot wat het nu is: een springlevende ouderenvereniging met een ruim aanbod van activiteiten naar ieders gading. Bij dit afscheid gaat mijn bijzondere dank en erkentelijkheid uit naar onze bestuursleden want zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest.
Ik blijf uiteraard betrokken bij het bestuur van Okra-Lovendegem. Ook als medevoorzitter van de Regio Gent en lid van de Raad van bestuur van Okra Midden-Vlaanderen (de regio’s Gent, Eeklo, Oudenaarde en Aalst) en de Algemene Raad van de VZW Okra-nationaal blijf ik nauw betrokken bij de dagdagelijkse leiding van de seniorenvereniging. Ik blijf tevens voorzitter van de Okra-deelwerking “Belangenverdediging”.
Ik wens het nieuwe bestuur en u allen het allerbeste toe. (T.M)

Naar boven

2. Het nieuwe OKRA Bestuur Trefpunt Lovendegem

  Voorzitter: Jacky Wulgaert
  Medevoorzitter: Noël Van Acker
  Secretaris: Nicole Putman
  Penningmeester: Hubert De Buysser

Naar boven

3. Fietsen

Fietsen is ongetwijfeld naast wandelen een der beste en gezondste wijzen van bewegen en is dus op onze leeftijd sterk aan te raden.
Aan welke voorwaarden moet een fiets voldoen?
Een fiets moet uitgerust zijn met:
- Een bel die hoorbaar is op 20 m afstand (liefst de ouderwetse fietsbel)
- Twee remmen (voor- en achterwiel)

• Reflectoren (vast op de fiets bevestigd)
° witte reflector vooraan
° rode reflector achteraan
° oranje reflectoren in de pedalen
° twee oranje reflectoren tussen de spaken van elk wiel en/of witte reflecterende strook in de banden.
Dit is niet van toepassing op racefietsen of mountainbikes. Als ze niet over een spatbord beschikken is geen enkele reflector verplicht. Heeft de fiets minstens één spatbord dan moeten ze enkel over een witte reflector vooraan en rode reflector achteraan beschikken.
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag of wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt (mist/nevel) moeten alle fietsen zonder uitzondering alle reflectoren voeren.

• Lichten
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag maar ook wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt moeten alle fietsen voorzien zijn van:
° een wit of geel licht vooraan
° een rood licht achteraan
° Deze lichten mogen op de fiets, kledij of rugzak bevestigd worden. Knipperende lichten zijn toegestaan.
° Lichten dienen voornamelijk om gezien te worden. Wie rondrijdt zonder of met gebrekkig werkende lichten brengt zichzelf in gevaar.
Niet verplicht maar sterk aan te bevelen
- Een fietstas of boodschappenmandje. Vermijd een boodschappentas die aan het stuur hangt.
- Een degelijke snelbinder om zaken die u op de bagagedrager vervoert stevig te bevestigen
- Een fietshelm
- Lichte, opvallende kledij eventueel een fluovestje met een CE-label of met de codes EN 1150 – EN 13356 of EN471
- Reflecterende stroken op fietstassen of op de kledij
- Een kilometerteller
- Een bijkomend slot bv. een krulkabelslot om de fiets aan een vast voorwerp te bevestigen.

Houding op de fiets (stadsfiets)
De juiste zadelhoogte bepaalt U door op het zadel te gaan zitten en de bal van de voet op één van de pedalen die op zijn laagste punt staat te plaatsen. In die houding moet Uw knie lichtjes gebogen zijn. Als het zadel te laag staat maakt u zich onnodig moe en riskeert u ’s anderendaags pijnlijke dijspieren. Als het zadel te hoog staat kan u last hebben van pijnlijke kuitspieren of krampen.
Hoogte van het stuur
Het stuur moet hoog genoeg staan zodat u goed recht kan zitten. Dit heeft twee voordelen: u heeft een beter zicht op het verkeer voor u en daarenboven kan een voorover gebogen houding slecht zijn voor het hart. Meestal staat het stuur iets hoger dan het zadel.

Naar boven

4. Fietsen in groep

Fietsen in groep verenigt in zich twee Okra doelstellingen:
- Gezond bewegen in de buitenlucht
- Elkaar ontmoeten

Wat zegt het verkeersreglement?
Er zijn twee mogelijkheden:
- Ofwel volgt de groep dezelfde regels als de individuele fietser
- Ofwel volgt de groep dezelfde regels die gelden voor het fietsen in groep. Als groep heeft u meer mogelijkheden maar dan moeten wel een aantal verplichtingen nageleefd worden.

Wat is een groep: minstens 15 deelnemers die zich verplaatsen voor een gezamenlijk te maken tocht.

Waar en hoe rijden
- Als de groep ervoor kiest de regels voor het fietsen in groep te volgen:
- Het gebruik van fietspaden is NIET verplicht en er mag dus op de rijbaan gereden worden.
- Met twee naast elkaar rijden op de rijbaan mag altijd op voorwaarde dat men in groep blijft.
- Op een rijbaan zonder rijstroken mag de groep niet meer dan de breedte van één rijstrook innemen (ongeveer drie meter) en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan.
- Op een rijbaan met rijstroken mag een groep fietsers enkel de rechtse rijstrook gebruiken.
Fietsen in groep vergt heel wat vaardigheden en vooral ook oplettendheid. Zeker bij het fietsen in de natuur raken de fietsers gemakkelijk afgeleid door de omgeving. Maar ook het praten met andere fietsers kan de aandacht doen verslappen. Bij het fietsen in groep is het belangrijk dat U het overzicht bewaart en dus goed inschat wat er vlak voor u gebeurt maar ook wat er verder vooraan plaats vindt. Doordat u dicht op elkaar rijdt vermindert uw zicht aanzienlijk.
Okra-Lovendegem heeft een tiental opgeleide en ervaren wegkapiteins. Door hun jarenlange ondervinding zijn zij erin geslaagd tientallen fietstochten veilig te laten verlopen. Mits goede afspraken en begrip voor hun werk hopen we dit voor de toekomst te kunnen behouden.

Principes: Het is de verantwoordelijke voor de fietstochten (Julien De Mol) die na de keuze van de reisweg en voorafgaande verkenning(en) bepaalt op welk gedeelte van de openbare weg (fietspad of rijbaan) zal gereden worden. De wegkapiteins zorgen ervoor dat hun groep deze richtlijn naleeft. Het is dus niet mogelijk dat binnen dezelfde groep deels op het fietspad deels op de rijbaan gereden wordt.
De communicatie wegkapiteins - fietsers gebeurt door fluitsignalen:
- Eénmaal fluiten: extra opletten voor een mogelijks gevaarlijke situatie
- Tweemaal fluiten: stoppen
- Driemaal fluiten: stoppen en afstappen.

Verloop van de georganiseerde fietstocht
- De groep verzamelt op een parking of op een rustige plaats waarbij vermeden wordt dat de andere weggebruikers gehinderd worden.
- Zo nodig wordt de groep gesplitst in twee of meer delen van maximum 50 fietsers elk. In dit geval moet tussen de groepen een afstand bewaard worden van minimum 200 meter.
- De wegkapiteins zijn in het bezit van de reisweg.
- Vooraf wordt afgesproken wie het verkeer stillegt, welke de snelheid is vooraan in de groep zodat iedere deelnemer het tempo aankan. De wegkapitein zorgt ervoor dat de fietsers per twee rijden en dat de groep gegroepeerd blijft.

De wegkapitein
De georganiseerde fietstocht kan niet zonder wegkapiteins die uitgerust zijn met een schijf met daarop het verkeersbord C3. Zij dragen om de linkerarm een armband met daarop, horizontaal, de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord “Wegkapitein” (wegcode art 43bis 3.3.1°).
Een begeleide colonne fietsers MOET de verkeerslichten eerbiedigen en houdt dus halt voor het oranje en het rode verkeerslicht. Op de niet door verkeerslichten geregelde kruispunten mag de wegkapitein het verkeer stilleggen. Hij vermijdt daarbij bruusk het kruispunt op te springen doordat hij tijdig, ruim voor zijn groep, aan het kruispunt aankomt en veilig het verkeer kan stilleggen.
Hij blijft ter plaatse tot de laatste van de groep gepasseerd is.

Aanvullend materiaal
Het is aangewezen dat op de fietstocht een verbandkistje meegenomen wordt en een setje met materiaal om kleine (fiets-) herstellingen uit te voeren. De verantwoordelijke is in het bezit van een GSM waarmee hij/zij in voorkomend geval hulp kan inroepen via de noodnummers 1OO, 112 en 1O1.

Naar boven

5.Onderhoud centrale verwarmingsinstallatie

Verplichtingen stookolie gas Pellets/kolen
Vegen schoorsteen (1) jaarlijks tweejaarlijks jaarlijks
Reinigen ketel (1) jaarlijks tweejaarlijks jaarlijks
Afstellen brander (1) jaarlijks tweejaarlijks jaarlijks
(1) Met attest
Naar boven

6. Tram 1: Evergem – Gent-Flanders Expo

De tramlijn 1 die het noorden van de Gentse agglomeratie (Evergem) verbindt met het zuiden ervan is sinds kort terug over haar volle lengte in gebruik. Als inwoner van Lovendegem kunnen we deze lijn gebruiken vanaf Het Brielken in Evergem of met een overstap vanaf de lijnen 65 of 67 aan de Desmetbrug of op het Rabot. Voor alle nuttige doeleinden vindt u hierbij de haltes op deze lijn. Het aantal trams is dusdanig hoog (om de tien minuten) dat de wachttijden zeer beperkt zijn.
Brielken – Spoorwegstraat – Waalbrugstraat – Industrieweg – Vroonstallestraat - Hoevestraat – Langeveld – Botestraat – Roodborstjesstraat – Kolegemstraat – Poperingestraat – Van Beverenplein – Hortensiastraat – Ferrerlaan – Ghislainstraat – Desmetbrug – WitteKaproenenplein – Rabot – Rabotstraat – Burgstraat – Gravensteen – Korenmarkt – Zonnestraat – Korte Meer – Savaanstraat – Verloren Kost – Veergrep – Van Nassaustraat – Van Monckhovenstraat – St.Pietersstation – HogeSchool Gent – Textielinstituut – Maaltebruggestraat – Maria Middelares – Maalte – Flanders Expo.

Naar boven

7. Identiteitskaart

De gemeente Lovendegem is momenteel bezig de identiteitskaarten waarvan de geldigheidsduur weldra verstrijkt, te vernieuwen. Bij de nieuwe elektronische identiteitskaart ontvangt U twee codes: de PUK-code en de PIN-code. De PIN-code kan U laten wijzigen op het gemeentehuis. Bewaar het document met deze codes zorgvuldig.

Naar boven

8. Goed om weten

Voor het blokkeren van een verloren of gestolen bankkaart: telefoneer zo vlug als mogelijk naar het nummer 070/344.344. Men zal u een aantal vragen stellen die u best voordien kan voorbereiden en bij u bewaren:
- Het aantal kaarten dat moet geblokkeerd worden
- Het type kaart: Bancontact/mister Cash – Visa – Mastercard
- Wie geeft de kaart uit? (doorgaans uw bank)
- Het rekeningnummer dat verbonden is aan de kaart
- Het kaartnummer van de te blokkeren kaart
- Uw persoonlijke gegevens.

Voor het blokkeren van een verloren of gestolen identiteitskaart: contacteer zo vlug mogelijk DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123. Indien dit nummer onbereikbaar is bel dan naar het betalende nummer + 32 2 518 21 23.

Naar boven

9. Mooi om weten

Om te vermijden dat bij het starten de startmotor ook het tandwielstelsel van de versnellingsbak moet in beweging brengen is het best tijdens het starten de ontkoppelingspedaal in te drukken.
De airconditioning van een voertuig verbruikt (veel) brandstof.
Iedere kilogram die moet vervoerd worden vraagt brandstof. Ook alles wat de ideale stroomlijn van het voertuig verbreekt. Rijden met open ramen kost brandstof. Een imperiaal op dak: idem.
Gebruik de brandstof die voor uw motor geschikt is (voor benzinewagens doorgaans super 95 ron). Super 98 ron is zelden nodig.

Juiste bandenspanning spaart brandstof.
Een motor stilstaand op bedrijfstemperatuur laten komen is een verkwisting van brandstof.
Schakel zo vlug als mogelijk naar een hogere versnelling.
Geef geen gas tijdens het starten.
Als u moet wachten voor een brug, een overweg, een veer of in een file: leg de motor stil.
Als u op een kruispunt links wil afslaan en u moet wachten om het tegemoetkomend verkeer te laten passeren, draai dan nooit uw wielen naar links. Dit is misschien gemakkelijk maar als u achteraan aangereden wordt riskeert u een frontale aanrijding met een tegenligger.
De hoofdsteun moet beletten dat bij een aanrijding uw hoofd bruusk en plots achteruit geworpen wordt (wiplash). Hem afstellen ter hoogte van de nek is dus fout: hij moet het hoofd ondersteunen.
Er zijn zo goed als geen zinnige redenen om de veiligheidsgordel niet te dragen.

Naar boven

10. Diefstal brandstof en stookolie

Gelet op de huidige prijzen worden benzine, diesel en stookolie aantrekkelijk voor een dief. Regelmatig wordt diesel gestolen uit geparkeerde vrachtwagens of stookolie uit bovengrondse of ingegraven tanks. Het is het overwegen waard om uw brandstoftank te voorzien van een afsluitbare tankdop. Ook voor stookolietanks bestaan er welisware dure afsluitbare doppen. (firma Filiaert, St Michielsstraat Nr 2 in Gent).

Naar boven