Okra
Okra cirkels

OuderenWijzer

Printversie
NIEUWSBRIEF Nr. 37
augustus 2011

1. Bedevaart en Daguitstap van Okra regio Gent

Op donderdag 15 september e.k. vindt in Zele de jaarlijkse Okra-Bedevaart plaats. De plechtige eucharistieviering in een regie van Eric Lauwers met als concelebrant E.H. André Quintelier en opgeluisterd door het Okra-Regio-koor zal een duizendtal Okra-leden uit de regio Gent ontvangen. Okra-Lovendegem neemt deel.
Klassiek vervolledigen de Okra-Trefpunten deze bedevaart met een namiddagprogramma waarbij we een of meerdere bezienswaardigheden uit de omgeving bezoeken. Gelet op de massale interesse konden wij u vorige maand nog geen volledig namiddagprogramma presenteren. Nu kan dit wel.
08.30 uur: start van de ophaling op de klassieke opstapplaatsen.
10.30 uur: Plechtige eucharistieviering in de parochiekerk van Zele.
12.00 uur: Vertrek uit Zele naar Dendermonde.
12.30 uur: Driegangen maaltijd in Dendermonde.
14.00 uur: Gegidst bezoek aan het Alexisbegijnhof (geklasseerd als Werelderfgoed), het Begijnhofmuseum en het Museum voor Volkskunde.
16.00 uur: Terug naar Zele en bezoek aan de Jeneverstokerij Gebr. Rubbens. Proeverij inbegrepen.
18.00 uur: Broodmaaltijd.
19.00 uur: Vertrek naar Lovendegem.
Praktisch
Wanneer: donderdag 15 september 2011. Ophaling vanaf 08.30 uur.
Prijs: € 43 (de dranken tijdens de maaltijd zijn niet inbegrepen).
Inschrijving: dringend bij Annette (09/372.87.00) ten laatste op 5 september e.k. Betaling bij Annette bij inschrijving of door storting op de bankrekening BE04 8904 1402 5131 van Okra Lovendegem. Wel steeds voordien inschrijven bij Annette.

Naar boven

2. Het gemeentewapen van Lovendegem

Het wapen van de vroegere gemeente Lovendegem werd na de fusie van 1 januari 1977 gekozen voor de nieuwe entiteit Lovendegem/Vinderhoute.
Het wapen gaat terug op een zegel van de parochie en baronie waarvan een afdruk uit 1727 bekend is. Het daarop afgebeelde schild is gevierendeeld. Het eerste en het vierde kwartier vertonen een gaande, gehalsbande hond, het tweede en het derde kwartier een keper beladen met drie schelpen. Op het midden prijkt een hartschild met een dubbele adelaar. Het schild is getopt met een baronnenmuts van de Oostenrijkse Nederlanden en wordt gehouden door twee leeuwen.
Dit wapen is dat van Jan Gillis Dons (1679-1742, heer en vanaf 1716 Baron van Lovendegem. Hij vierendeelde het wapen van zijn familie, in lazuur een gaande brak in goud, gehalsband van keel, met het oude wapen van Lovendegem, zijnde in sabel een keper van zilver beladen met drie schelpen van keel. Op het midden, in hartschild, plaatste hij het wapen van het Heilige Roomse Rijk. Zijn titel van baron gaf hem het recht op de baronnenmuts en de schildhouders.
Het Koninklijk Besluit van 25 augustus 1987 beschrijft het wapen van Lovendegem als volgt:
Gevierendeeld 1. en 4. In lazuur een gaande brak van goud, gehalsband van keel; 2.en 3. In sabel een keper van zilver, beladen met drie schelpen van keel, hartschild in goud een dubbele adelaar van sabel. Het schild getopt met een baronnenmuts van de Oostenrijkse Nederlanden en gehouden door twee leeuwen van goud, geklauwd en getongd van keel.
NB: heraldische kleuren:
Keel = rood -- sabel = zwart -- lazuur = blauw -- sinopel = groen -- purper = purper -- goud = goudkleurig -- zilver = zilverkleurig.

Naar boven

3. Europees Rijbewijs

In 2013 moeten alle nationale rijbewijzen van de EU lidstaten vervangen zijn door een Europees rijbewijs in de vorm van een bankkaart (vergelijk met onze Identiteitskaart). Op dit ogenblik loopt een proef in een aantal Belgische gemeenten. De bedoeling is uniformiteit te scheppen en misbruiken (vervalsingen) zo goed als mogelijk tegen te gaan. Fysieke kenmerken van de kaart: Referentiekleuren: blauw en geel. Foto: recente pasfoto Voorzijde: De vermelding België en de term Rijbewijs in de drie nationale talen. De Identiteitsgegevens van de houder van de kaart, de voertuigcategorieën die de houder mag besturen, de vermelding Model van de Europese gemeenschappen en Rijbewijs in de overige talen van de Europese gemeenschap Keerzijde: De categorieën van voertuigen die de houder van de kaart mag besturen, De datum van eerste afgifte per categorie en de datum waarop de geldigheidsduur afloopt( na 10 jaar. Belangrijk: het is in de huidige stand van zaken niet de bedoeling dat het vernieuwen van het Rijbewijs (na 10 jaar) zou gepaard gaan met een soort examen of proef.

Naar boven

4. De SIS-KAART

De SIS-kaart (Sociaal Informatica Systeem) zal vanaf 2013 geleidelijk vervangen worden door de elektronische identiteitskaart. Het merendeel van de gegevens op de SIS-kaart staan immers ook op onze elektronische identiteitskaart. Volgend jaar starten de eerste proefprojecten waarbij op de identiteitskaart volgende gegevens zullen worden toegevoegd:
Identificatie van het ziekenfonds, inschrijvingsnummer bij dit ziekenfonds en het statuut van de verzekerde bij dit ziekenfonds. Net zoals de huidige SIS- kaart zullen op de elektronische identiteitskaart geen medische gegevens vermeld worden.
Tot einde 2013 zullen beide systemen naast elkaar blijven bestaan.

Naar boven

5. Seniorennamiddagen in Kinepolis Gent (Decascoop)

Kinepolis Gent (Ter Platen nr 12 te 9000 Gent) voorziet tweemaal per maand een filmvoorstelling bestemd voor senioren (60 plus) die voor de prijs van acht euro kunnen genieten van een film met nadien koffie en taart. Men moet wel voordien reserveren hetzij aan de kassa hetzij per e-mail.
Films: 15 en 16 september: Rundskop: Vlaamse film die zich afspeelt in het milieu van de vetmesters.
6 en 7 oktober: Rien à Déclarer: Belgische film omtrent de perikelen van twee douanebeambten aan de Frans Belgische grens.
17 en 18 november: Frits en Freddy: Vlaamse film met het verhaal van twee huis- aan huisverkopers (met Tom Van Dijck, Peter Van Den Begin, Wim Opbrouck e.a.).
8 en 9 december: The Tourist: Amerikaanse film met Johnny Depp en Angela Jolie. Of hoe de romantische trip van een koppel naar Venetië en Parijs ontaardt in een dodelijk kat en muis spelletje.

Naar boven

6. Ons Zomerheem (Zomergem)

Op 4 augustus jongstleden bracht het bestuur van Okra Lovendegem een bezoek aan "Ons Zomerheem", het Rust- en Verzorgingstehuis (RVT) van de Zusters Kindsheid Jesu te Zomergem. We werden er ontvangen door mevr. Marie-Anne Serweytens hoofd van de opnamedienst van de instelling. Zij verschafte ons een beeld van de instelling. Ons Zomerheem kent naast zijn logistieke diensten in totaal vier verschillende diensten:
Het Rust- en verzorgingstehuis (RVT)
De afdeling Kortverblijf
De afdeling Dagverzorging
De Serviceflats.

A. Het Rust- en Verzorgingstehuis
Dit vrij recente tehuis (ingebruikname 2004) telt 162 bedden verdeeld over één- of tweepersoonskamers. Er is een specifieke accommodatie voor dementerende bejaarden. Alle kamers zijn uitgerust met een badkamer met douche en toilet. In de eigenlijke leefruimte is een kast met ingebouwde frigo en safe. De bewoner kan eigen meubelen meebrengen. Per afdeling is een living, een eetruimte en een zithoekje voorzien.

B. Het Kortverblijf
Het kortverblijf biedt aan zorgbehoevende personen een tijdelijk verblijf aan binnen het RVT Ons Zomerheem. Het verblijf kan variëren van een paar dagen tot een paar weken met een maximum van zestig opeenvolgende dagen. De gebruikers kunnen maximaal negentig dagen over een periode van één jaar opnemen. Een kortverblijf kan niet dienen als een wachtperiode voor een definitieve opname. Een kortverblijf is aangewezen wanneer het thuis blijven bedreigd word: een ziekenhuisopname gevolgd door een langdurige herstelperiode, het (tijdelijk) wegvallen van de mantelzorger. Een professioneel team behartigt indien gewenst alle nodige zorgen. Men kan beroep doen op kiné, ergo, pedicure of kapper. De keuken van Ons Zomerheem kan alle diëten aan.

C. De Dagverzorging
Van 9 tot 17 uur kan Ons Zomerheem instaan voor de opvang, begeleiding en zorg van thuiswonende zorgbehoevenden. De zorgbehoevende kan worden opgehaald, teruggebracht door een busje van de instelling. Door de verbondenheid van de dagverzorging met het rusthuis kan flexibel worden ingespeeld op de individuele behoeften van de zorgbehoevende.

D. Serviceflats
Een serviceflat biedt de mogelijkheid om langer zelfstandig te wonen. De nabijheid van het rusthuis maakt het mogelijk de diensten van het RVT te gebruiken: keuken (ook dieet) – wasserette – onderhoud flat – cafetaria – ergotherapie- pedicure – kapper.
Heb je vragen? Neem contact op met mevr. Marie-Anne Serweytens, Dreef 47, Zomergem, tel. 09/372.74.48.

E. Prijzen RVT Ons Zomerheem (Zomergem)

Rust- en Verzorgingstehuis (RVT)
Tweepersoonskamer: € 39,82 per dag per persoon
Eenpersoonskamer met toilet: € 45.95/dag
Inbegrepen: verpleegkundige verzorgingsproducten, Incontinentiemateriaal, Kabel TV.

Kortverblijf
Eenpersoonskamer met toilet: € 45,95/dag
Inbegrepen: verpleegkundige verzorgingsproducten, Incontinentiemateriaal, Kabel TV.

Dagverzorging
Basisprijs (met middagmaal): € 15,32/dag
Basisprijs (alle maaltijden): € 17,96/dag
Vervoer: € 0,35 per km met een minimum van € 2,50/dag.

Ambulante ergotherapie
Huisbezoek: € 5.

Serviceflats
Flat: € 20,99/dag
Inbegrepen: onderhoud gemeenschappelijke delen, Verwarming en water, Vuilnis en belasting oppervlaktewateren, Wassen van de buitenramen, Brandverzekering tot € 12.394,64, Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, Voorschot elektriciteit: € 30/maand.

Maaltijden in serviceflats
Ontbijt in flat: € 2,55/ per persoon
Middagmaal in flat: € 6,15/pp
Middagmaal in gemeenschap: € 4,60/pp
Avondmaal in flat: € 3,10 pp.

Naar boven