Okra
Okra cirkels

Vanaf 2003 verscheen Seniorenwijzer als ledenblad voor de ouderenvereniging. Tony Mestdag, geholpen door Annette Wille, was de samensteller ervan.

In 2007 werd de naam gewijzigd in OuderenWijzer. Tot augustus 2011 kwam dit blad met een grote regelmaat bij de leden terecht.

In oktober 2013 verscheen een nieuw ledenblad met de naam Voor U Genoteerd. De redaktie ervan wordt gevormd door Linda Dobbelaere, Nicole Putman, Noël Van Acker en Jacky Wulgaert.

De laatst verschenen nummers kunnen hiernaast aangeklikt worden.