Okra
Okra cirkels

Printversie
  Nr. 01
januari 2014

1. Gelukkig Nieuwjaar

Het voltallige OKRA-bestuur wenst jullie een

Veel geluk, en een goede gezondheid. Wij hopen jullie talrijk op onze komende activiteiten te mogen begroeten.

Naar boven

2. Laatste woensdagkaarting in 2013

Op woensdag 27 november was de laatste woensdagkaarting voor 2013, omdat de volgende 4de woensdag kerstdag is.
Zoals gewoonlijk wordt er regelmatig zowel voor de kaartingen op dinsdag als die op woensdag eens een extraatje uitgedeeld.

Omdat de Sint Maarten periode heel dicht bij was konden de talrijk opgekomen kaarters met een lekkere zak chocolade naar huis gaan.
Wie we volgend jaar op de donderdag kaartingen zullen missen is Christiane, ze is altijd paraat om jullie drank of koeken met een vriendelijke lach aan tafel te brengen, maar wees gerust op de dinsdagkaartingen is ze nog altijd van de partij.
Vanaf volgend jaar zal dit iedere 4de donderdag zijn, we hopen dat dan wat meer mensen vrij zijn en er tijdens deze namiddagen enkele tafels meer zullen zijn.
Naar boven

3. Okra Lovendegem, geslaagd bezoek aan de kerstmarkt te Leuven

Op donderdag 19 december, nog vóór het krieken van de dag, stonden her en der langs Lovendegemse wegen, 44 reisklare Okra-leden van Lovendegem te wachten om de bus van de Lijn te nemen naar het station van Gent-St-Pieters.

Na een uurtje sporen en een korte busrit in hartje Leuven, waren we er helemaal klaar voor om Het UNIVERSITAIR CENTRUM GROOT BEGIJNHOF, een niet-gesubsidieerde residentie van de KU Leuven te bezoeken.
De gids stond ons al op te wachten en verwelkomde ons in dit historisch woonerf, dat tijdelijke huisvesting biedt aan leden van de universitaire gemeenschap en in het bijzonder aan studenten, doctoraatsstudenten, assistenten, wetenschappelijke medewerkers,gastprofessoren en buitenlandse onderzoekers die aan de KU Leuven en haar ziekenhuizen verbonden zijn. Het Groot Begijnhof is privaat domein van de KU Leuven en is als het ware een ‘dorp’ in de stad.
Het is een weefsel van huizen, straatjes, pleinen en grasperken. Je vindt er zelfs een straatnaambordje: “Groot Begijnhof – Klein Straatken”. Ieder straatje was in elk geval gekenmerkt door zijn oeroude “kuitenbijters” ofte kasseien. We waanden ons af en toe in Parijs-Roubaix.
De gids maakte ons duidelijk waar de naam ‘begijn’ vandaan komt. De begijnen waren ook erg apart. Ze legden niet dezelfde geloften af als kloosterzusters en ze leefden niet volgens de regel van een ordestichter. Ze moesten evenwel een onberispelijk leven leiden, geen ketterijen aankleven Dat verklaart waarom de begijnenbeweging zich hier verder ontwikkeld heeft in haar zuiverste vorm.
Na het verteren van alle kasseien, leidde de gids ons naar het Pater Damiaanplein waar hij ons nog een stukje geschiedenis van dit plein uit de doeken deed.
Daarna was het hoog tijd om de hongerige magen te vullen. Hiervoor konden we terecht in het restaurant Salons Georges. Een heerlijk maal werd ons daar geserveerd. Daarna was iedereen vrij om de kerstmarkt te bezoeken.
We genoten met volle teugen van de mooie kraampjes, lekkere glühwein, sfeervolle verlichting en alles wat een echte kerstmarkt te bieden heeft.
Een laatste stop werd gemaakt in Brouwerij Domus waar we smulden van een lekkere ajuinensoep met stokbrood en een typisch biertje, de huis gebrouwen Con Domus.
Moe, maar meer dan tevreden keerden we huiswaarts. Okra Lovendegem was er andermaal in geslaagd om ons een onvergetelijke dag te bezorgen, heel budgetvriendelijk voor onze portemonnee en we leerden nogmaals gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Naar boven

4. Uw lidgeld, wat gebeurt daarmee?

Beste Okra leden, jaarlijks betalen jullie lidgeld, waarschijnlijk hebben jullie zich al eens de vraag gesteld: Wat gebeurt daarmee?
Graag maken wij jullie even wegwijs waar jullie lidgeld naartoe gaat.
Lidgeld kost per jaar: 20 euro, tweede gezinslid 15 euro, bewoners van woonzorgcentra 10 euro.
Kostprijs voor bijlid 5 euro kan enkel als je al lid bent van Okra.
Van jullie lidgeld houden wij 5 euro over, de rest gaat naar Okra Vlaanderen.

Maar Okra Lovendegem doet nog iets meer voor zijn leden.
Vorig jaar kregen jullie per lid als geschenk een aankoopbon van 5 euro.
Ook dit jaar zijn we in de mogelijkheid om dit nog eens over te doen.
Dus van jullie lidgeld houden wij niets over, onze inkomsten moeten wij dan halen uit onze activiteiten.

Wat biedt het OKRA-lidmaatschap aan voordelen:
Activiteiten samen met leeftijdsgenoten, informatie over inkomen, zorg, mobiliteit, uitstekende communicatie via OKRA-magazine en de websites, een goede en veilige verzekering. Vele ledenvoordelen.

Diensten:

Pensioendienst
Vragen over je pensioen? of over de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)?
Maar er is meer: hoe zit het met de uitgroeibaan in mijn bedrijf? En met mijn persoonlijke pensioenberekening?
Ook de belastingwetgeving, wetgeving op toegelaten arbeid, erfrecht, allerlei voordelen voor ouderen (bijv. sociaal telefoontarief) hebben voor ons geen geheimen.
Je krijgt alle informatie en wij volgen voor jou de ontwikkelingen op de voet: Kristel Wijshof, tel. 02 246 44 45 - Niek De Meester, tel. 02 246 44 31.
Voor praktische vragen in verband met je pensioen kan je terecht bij de pensioendienst van het christelijk ziekenfonds in je regio.

OKRA-zorgrecht
Sinds 2010 behartigt OKRA-ZORGRECHT al je persoonlijke vragen rond zorg. Een dienstverlening voor alle OKRA-leden (en voor alle anderen die zorg belangrijk vinden).

Waarvoor kan je bij OKRA-ZORGRECHT terecht:
- biedt advies, vorming en bijstand aan zorggebruikers,
- houdt contact met mantelzorgers in hun relatie met zorggebruikers,
- verzorgt minstens tweemaal per jaar een informatieve bijdrage via het ledenblad OKRA-magazine,
- verstuurt regelmatig een elektronische nieuwsbrief naar alle geïnteresseerden,
- organiseert vormingsbijeenkomsten in alle Vlaamse provincies en in Brussel,
- signaleert behoeften en problemen aan de bevoegde overheden.

Een staaltje van de vragen die we in de voorbije maanden behandelden.
- De dagprijs in het woonzorgcentrum (rusthuis) is plots serieus gestegen. Is dit enkel indexatie of zit er meer achter?
- Vader wil zijn woning verkopen om naar het woonzorgcentrum te kunnen, maar mijn broers willen niet uit onverdeeldheid treden.
- Kan ik op iemand een beroep doen om ’s nachts bij moeder te blijven? Is er zo’n dienst nachtzorg bij ons beschikbaar?
- Waarom biedt mijn gemeente geen mantelzorgpremie aan? Of kan ik als mantelzorger op andere premies aanspraak maken?
- Moeder heeft in ’t woonzorgcentrum een speciale matras gekregen om doorligwonden te vermijden. Mag men daarvoor een supplement aanrekenen?
- Ik moet langer wachten op tegemoetkoming van de zorgverzekering omdat – buiten mijn wil - mijn bijdrage enkele jaren niet correct werd betaald… Kan ik tegen deze beslissing protesteren?
- Ik ben 70+ en moet een doktersattest voorleggen om nog als vrijwilliger in het woonzorgcentrum te mogen meehelpen…

Ook een zorgvraag die je al lang wou stellen maar waar je geen blijf mee weet? Of een plots probleem waarover je snel wat meer info wil? OKRA-ZORGRECHT behartigt je vraag met bekwame spoed, en steeds in alle discretie.

Wie kan een beroep doen op OKRA-ZORGRECHT?
Iedereen, OKRA-lid of geen lid, jong of oud.

Hoeveel kost de dienstverlening van OKRA-ZORGRECHT?
Deze dienst is gratis. (Wie geen lid is van OKRA betaalt een beperkte bijdrage voor sommige activiteiten.)

OKRA-ZORGRECHT werkt nauw samen met de CM en Ziekenzorg CM.
Een vraag of een probleem? Aarzel niet, contacteer ons!

OKRA-ZORGRECHT kan je bereiken via: Bezoekadres: Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel. Postadres: OKRA-ZORGRECHT, PB 40, B-1031 Brussel.
Telefoon: 02 246 57 72. E-mail: zorgrecht@okra.be.

Openingsuren: Maandag tot donderdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Naar boven

5. Gratis huisvuilzakken om medische redenen

Het OCMW geeft jaarlijks een tussenkomst aan mensen die een meerverbruik hebben van huisvuilzakken omwille van medische redenen. Mensen die extra verzorgingsmateriaal gebruiken zoals incontinentiemateriaal, stoma’s, sondes… en dus extra gezondheidsafval produceren kunnen jaarlijks gratis huisvuilzakken ontvangen.

In eerste instantie denken we hierbij aan personen met een chronisch of tijdelijk incontinentieprobleem (bv. naar aanleiding van een operatie), stomapatiënten, personen die thuis aan nierdialyse doen. Ongewild hebben deze mensen een meerverbruik van huisvuilzakken en dit kost geld.

Het OCMW / Sociaal Huis van Lovendegem wil aan deze problematiek tegemoetkomen door het aanbieden van gratis huisvuilzakken.
Voor de toekenning van de huisvuilzakken gelden volgende voorwaarden:
- uw jaarlijks belastbaar inkomen van uw gezin is lager dan 26.939,35 euro
- u mag slechts 1 eigendom bezitten
- u moet een attest laten invullen door uw arts.

Dit attest kunt u krijgen op het OCMW bij mevr. Marieke Hugaert, Kasteeldreef 72.
Openingsuren: 8u tot 12u en in de namiddag op afspraak.

Naar boven

6. Verlies getuigschrift voor verstrekte hulp
Indien je een doktersbriefje of een ander getuigschrift voor verstrekte hulp verliest, kun je op basis van een duplicaat toch nog de tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgen.
- Vraag aan de zorgverlener een duplicaat van het getuigschrift.
In principe zal dit geen problemen opleveren, aangezien het om een dubbel gaat en hij daarop niet extra wordt belast. Op dit getuigschrift moet wel duidelijk staan dat het een duplicaat betreft.

- Bezorg het duplicaat aan het ziekenfonds.
Je zult een verklaring moeten ondertekenen en het ziekenfonds zal onderzoeken of de betrokken prestatie(s) reeds werd(en) terugbetaald. Is dat niet het geval, zal de tegemoetkoming op je rekening worden overgeschreven.

Indien nodig, kan CM bemiddelen om het duplicaat te verkrijgen. Hiertoe kun je contact opnemen met de CM-consulent.

Bij verlies van je SIS-kaart neem je zo snel mogelijk contact op met de plaatselijke CM-consulent.

Omdat het gebruik van de SIS-kaart wordt afgebouwd, zul je geen nieuw exemplaar meer ontvangen, maar wel een voorlopig attest. Dit document is gratis, en tot en met 31 december geldig in de apotheek en in het ziekenhuis. Nadien dien je er je elektronische identiteitskaart of een ander elektronisch identiteitsbewijs voor te leggen.

Naar boven

7. SIS-kaart verdwijnt stapsgewijs

Het gebruik van de SIS-kaart wordt stapsgewijs afgebouwd.
Vanaf 1 januari 2014 zullen apothekers, ziekenhuizen en bepaalde zorgverleners je ziekenfondsgegevens online kunnen raadplegen aan de hand van je rijksregisternummer.
Omdat dit nummer op je elektronische identiteitskaart (eID), de Kids-ID en de Belgische eID voor buitenlanders staat, zullen vanaf dan deze elektronische identiteitsbewijzen worden gevraagd. Dit is zelfs nu reeds het geval in sommige apotheken.

Voor een vlotte gang van zaken breng je momenteel evenwel ook nog steeds je SIS-kaart mee als je naar de apotheek, het ziekenhuis of zorgverleners gaat.
Bij verlies of beschadiging van je SIS-kaart ontvang je voortaan geen nieuw exemplaar meer, maar wel een voorlopig attest dat geldig is in de apotheek en het ziekenhuis. Ook bij een geboorte krijg je een attest in plaats van een SIS-kaart.
Naar boven

8. Bedankt

Bedankt dat je ook in 2014 lid blijft van OKRA Lovendegem!

Ook dit jaar mag je heel wat gezellige activiteiten verwachten.

Naar boven

9. Het leven voor en na een hersenbloeding

Vooraf:
We keren terug in de tijd, naar het jaar 2000. Een gelukkig gezin, man Daniël (49 jaar) werkende als bediende, vrouw Agnes (49 jaar) halftijds werkende bij de plaatselijke bakker en 2 zonen. Thierry (24 jaar) woont reeds samen. Davy (20 jaar) heeft een vriendin en woont nog thuis. Beide kinderen werken reeds. Gans het gezin was actief in een voetbalvereniging. De zonen voetbalden, Daniël was nog actief bij de veteranen en Agnes zorgde voor de inkomsten door verkoop van tickets, lotjes en hotdogs. De lening van hun eigen huis was pas afbetaald. Kortom tijd om vanaf nu van het leven te genieten. Dachten ze.
Hersenbloeding:
Op vrijdag 15 december 2000 kreeg Agnes een acute hersenbloeding tijdens het winkelen bij de plaatselijke slager op Lovendegem. Met de MUG is ze dan overgebracht naar het Sint-Lucas ziekenhuis te Gent. Een dringende operatie in de kleine hersenen was nodig en haar toestand was de eerste dagen zeer kritiek. Zij heeft ongeveer 5 weken in coma gelegen. Eens uit coma is Agnes overgebracht naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum De Bijtjes in Vlezenbeek. Dichter bij huis kon niet omdat er in het UZ te Gent niet direct plaats was. Agnes kon op dat moment enkel zeer langzaam knipperen met haar ogen en een beetje de vingers van haar rechterhand bewegen. Voor de rest lag alles stil! Tijdens de eerste fase van de revalidatie verliep alles redelijk vlot, zodanig dat zij al verstaanbaar kon praten en eten, dit laatste echter wel met de volledige hulp van Daniël of kinderen.
Echter 4 maanden later, na eerst 2 dagen versuft bewustzijn, op vrijdag 13 april 2001 en tevens Goede Vrijdag viel Agnes terug in coma,. Met spoed werd zij overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Halle waar de familie de droevige mededeling kreeg dat er, of een tumor of een abces zich ontwikkeld had in de hersenen. Transfer naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis was aangewezen en zo werd ze terug overgebracht naar St-Lucas Gent. Hier werden het voor het gezin triestige Paasdagen, samengaand met de bevestiging van de medische diagnose: hersenabces. Het abces moest verwijderd worden in 3 fases: punctie, 10 dagen antibiotica, daarna terug scanneronderzoek. De eerste 2 puncties hadden geen resultaat en een 3de punctie bleek een hoog risico in te houden en Daniël moest zijn toestemming geven om deze nog te laten uitvoeren. Het bleek de goede ingreep te zijn. Deze comateuze periode en herstel van het hersenabces duurde ongeveer 6 weken. Na die periode, begin juni 2001, mocht Agnes terug naar De Bijtjes voor een 2de start, want Daniël kreeg het slechte nieuws dat de evolutie van de voorbije maanden volledig weg was en dat de revalidatie opnieuw moest opgestart worden zoals in januari!
In september 2001 waren de dagelijkse verre verplaatsingen er teveel aan en heeft hij de overplaatsing aangevraagd naar het UZ te Gent, waar ze in november 2001 werd opgenomen voor verdere revalidatie.
In december 2001, dus na 1 jaar!, is ze voor de eerste maal een paar uur terug thuis geweest met aangepaste rolstoel en de nodige medische apparatuur, zoals sondevoeding. Daarna werd het naar huiskomen langzaam opgevoerd naar een halve dag, een ganse dag, een dag en nacht en tenslotte in het weekend.
In oktober 2002 (dus 22 maanden na het gebeuren!) is Agnes uiteindelijk ontslagen in UZ en kwam ze definitief naar huis. Vóór haar ontslag werd er met een team van dokters, verplegers, ergo, sociale diensten, … een ganse planning opgesteld hoe het verder moest. Van maandag tot vrijdag verblijft ze in een dagcentrum voor NAH-patiënten te Adegem. NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. Na de thuisverpleging, wordt ze iedere morgen afgehaald en teruggebracht met ziekenvervoer. In het dagcentrum krijgt ze dagelijks kiné en in het begin was dat ook 2x per week logopedie. Verder doen ze er allerlei activiteiten.
Eind januari 2003 is ze thuis bijna gestikt in een stuk brood en heeft dan weer een week in Uz verbleven op de longafdeling. Gezien ze links geen gevoel had zijn we ook ongeveer 3 jaar naar een Chinese dokter geweest voor acupunctuur. Dit bracht echter maar een kleine verbetering.

Wat zijn nu de gevolgen:
Agnes is nog zeer helder van geest. Ze herinnert zich nog het ganse gebeuren tot op het moment dat ze bij de slager is gevallen. Enkel de periode tussen de 1ste coma (bloeding) en de 2de coma (abces) is een zwart gat in haar geheugen. De bloeding heeft echter zware motorische gevolgen.
Door de bloeding in de kleine hersenen is de hersenstam aangetast en zijn zodoende alle ledematen, gewrichten, organen, spieren, zenuwen, enz. aangetast.
Ze is dus volledig hulpbehoevend en rolstoelgebonden. Met haar kleine rolstoel kan ze wel langzaam voortbewegen. Alles gebeurt met haar rechterkant.
Ze kan niet zelfstandig staan, kan niet stappen, heeft links geen gevoel en rechts ontbreekt alle coördinatie. Haar zicht is onzuiver door bibberen, zodat het lezen van een krant, een boek of onderschriften van TV niet mogelijk zijn. Ze heeft een blaasprobleem zodat ze 4 à 5 maal daags moet gesondeerd worden. Door gebrek aan coördinatie heeft ze ook een slikprobleem, zodat ze geen vocht kan innemen op een normale manier. Alles moet gedikt worden en toegediend worden met een lepel. Het dikken van het vocht gebeurd met Nutilis (dikkingsmiddel) of met gelatine-blaadjes. Ze kan zelf niets nemen, zodat eten en drinken moet toegediend worden. Door de slechte bloedsomloop heeft ze het bijna ook altijd koud en is ze soms kortademig. Spreken kan ze, maar voor de buitenwereld niet altijd verstaanbaar.

Filmpje mantelzorg
In 2007 heeft CM-mantelzorg zelfs een filmopname gemaakt bij hen thuis, welke dan in alle Vlaamse afdelingen werd vertoond tijdens de ‘week van de mantelzorg’. In deze gevoelige opname werd vastgelegd hoe intens een dagtaak voor Daniël kan zijn. Daarbij werden ook de nodige hulpmiddelen getoond, welke dagelijks worden gebruikt. Gezien hun huis er één is zonder verdieping hadden ze ‘geluk???’ dat er geen verbouwingen moesten uitgevoerd worden.

Huidige situatie
Het is nu reeds meer dan 13 jaar (december 2000) geleden en toch blijft Agnes ondanks haar handicap zeer moedig. Zij gaat nog steeds naar het dagcentrum en krijgt ook nog dagelijks kiné. De kinderen zijn ondertussen getrouwd of wonen samen en we hebben een kleinkind van 8 jaar + eentje op komst. Om voor mijn echtgenote te kunnen zorgen heb ik eerst 6 jaar halftijds gewerkt, en nu ben ik sinds 4 jaar in brugpensioen. Zo hebben wij onze dagindeling grondig gewijzigd om het ietsje leefbaarder te maken. ’s Morgens komt de thuisverpleegster Agnes wassen en kleden, daarna krijgt ze van mij haar ontbijt en dan komt de taxi voor het dagcentrum. ’s Avonds rond 17u15 is ze dan terug thuis. Vanaf 17u hebben we een persoonlijke assistente in dienst tot 20u. Die dame verzorgt Agnes tot 20u. (eten geven, tanden poetsen, huid verzorgen, uitkleden, drinken geven, relaxzetel, …). Na 20u neem ik de taken over tot ze in bed gaat.
Bovendien hebben wij 2 halve dagen per week een poetsvrouw. De oppas en de poetsvrouw worden grotendeels betaald met een budget die we ontvangen van het VAPH. (Vlaams agentschap voor personen met een handicap). In het weekend is het bij ons thuis het drukst. Dan komt enkel de thuisverpleegster, de rest van het werk is voor mij en dat is heel wat. Een voorbeeld: middageten klaarmaken begint meestal rond 11u met drinken geven. Dan kook ik, ofwel apart per persoon of warm ik de maaltijd op. Want samen eten zit er niet in want het ene of het andere wordt koud, daar Agnes eten geven traag en met veel zorg moet gebeuren. Het is dan vlug 13u30 eer alles aan de kant is. En dat voor 2 mensen.
We proberen zoveel mogelijk onder de mensen te komen en gaan ondanks de situatie af en toe iets eten. Als hobby of ontspanning gaan we in het weekend regelmatig wandelen en 2x per jaar gaan we met Ziekenzorg op reis. Tijdens de week probeer ik wat ontspanning te nemen door te wandelen of te fietsen in groep. Ik ben sinds enkele jaren lid en sinds vorig jaar ook wijkverantwoordelijke van Okra Lovendegem.

Tekst van Daniël Locy, echtgenoot van Agnes.
Naar boven

10. Nieuwe manier van reizen met de MOBIB-kaart van De Lijn voor 65-plussers

Vervoermaatschappij De Lijn is eind september gestart met de verdeling van de MOBIB-kaart bij de Vlaamse 65-plussers. Wie gratis wil blijven reizen op het net van De Lijn, heeft een MOBIB-kaart nodig. Senioren die geen MOBIB-kaart hebben, moeten een vervoerbewijs kopen.

De nieuwe MOBIB-kaart is een contactloze elektronische kaart met foto die 5 jaar geldig blijft. Deze kaart vervangt het huidige gratis abonnement voor 65-plussers. Op de MOBIB-kaart kunnen in de toekomst verschillende soorten vervoerbewijzen en diensten opgeladen worden, ook van andere aanbieders.

Als 65-plussers moeten zelf geen initiatief nemen om de MOBIB-kaart te bekomen, je krijgt zelf een brief van De Lijn met de vraag of je een MOBIB-kaart wenst. In die brief staat ook hoe je de kaart kan aanvragen en wat de voordelen zijn. Je blijft gratis reizen, maar De Lijn vraagt wel een administratiekost van 5 euro voor de aanmaak en de verzending van de MOBIB-kaart. Zodra de 5 euro betaald is, valt de MOBIB-kaart maximaal vier weken later in je brievenbus, samen met een gebruiksaanwijzing. Bij elke brief zit een overschrijvingsformulier, bij het overschrijven vermeld je onderaan de bijhorende gestructureerde mededeling. Elke kaart dient met een aparte overschrijving betaald te worden.

Geen foto laten maken
De senioren die een MOBIB-kaart willen, moeten geen foto opsturen. De Lijn mag van de federale overheid de foto van de electronische identiteitskaart gebruiken.

Het aanschrijven gebeurt verspreid over verschillende maanden en op basis van je verjaardag. Ontving je nog geen brief, maar je Omnipas (papieren abonnement) is vervallen, dan mag je die Omnipas blijven gebruiken tot nader bericht.

Eenvoudig gebruik

Het gebruik van de MOBIB-kaart is eenvoudig. Bij elke op- of overstap moet de 65+’er registreren.
Het volstaat om de MOBIB-kaart kort voor de blauwe cirkel onderaan de MOBIB-ontwaarder te houden. Zodra de ontwaarder de kaart herkent, verschijnt er een groen vinkje op het scherm. De reiziger mag dan doorlopen.
Bij het afstappen verandert er niets en hoeft de 65+’er dus niets te doen.
Het zal even duren voor alle voertuigen van De Lijn uitgerust zijn met nieuwe MOBIB-ontwaarders. Als er nog geen MOBIB-ontwaarders aanwezig zijn op het voertuig waar de 65+’er opstapt, wordt de MOBIB-kaart van De Lijn aan de chauffeur getoond, of aan een lijncontroleur als die dat vraagt.

200 000 senioren per maand
De Lijn schrijft elke maand 200 000 65-plussers aan. Zo zal tegen de zomer van 2014 de hele operatie achter de rug zijn. Vanaf dan krijgen maandelijks 7 tot 800 nieuwe 65-plussers een brief over de MOBIB-kaart. Vanaf begin 2015 komen de abonnees jonger dan 65 aan de beurt.

Info
Tel. 070 220 200 (€ 0,30/min)
www.delijn.be
Naar boven

11. Komende Okra Lovendegem activiteiten

JANUARI 2014

Maandag 6 januari: om 14 uur Okra wandeling
Dinsdag 7 januari: Driekoningenfeest met optreden van Boekhoutse zanger Romeloo
Maandag 13 januari: Okra wandeling
Dinsdag 14 januari: Okra kaarting in Tempelhof
Maandag 20 januari: Okra wandeling
Donderdag 23 januari: Okra kaarting Tempelhof
Maandag 27 januari: Okra wandeling


FEBRUARI 2014
Maandag 3 februari: Okra-wandeling
Maandag 10 februari: Okra-wandeling
Dinsdag 11 februari: Okra kaarting in Tempelhof
Maandag 17 februari: Okra wandeling
Maandag 24 februari: Okra wandeling
Donderdag 27 februari: Okra kaarting in Tempelhof


MAART 2014
Maandag 3 maart: Okra wandeling
Maandag 10 maart: Okra wandeling
Dinsdag 11 maart: Okra kaarting in Tempelhof
Maandag 17 maart: Okra wandeling
Donderdag 20 maart: Budgetvriendelijke reis
Maandag 24 maart: Okra wandeling
Donderdag 27 maart: Okra kaarting in tempelhof
Maandag 31 maart: Okra wandeling


Naar boven