Okra
Okra cirkels

Printversie
  Nr. 02
april 2014

A. IGO: inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen is een financiële hulp voor ouderen die niet over voldoende middelen beschikken. De inkomensgarantie kan worden toegekend vanaf de leeftijd van 65 jaar. Om in aanmerking te komen moet u daadwerkelijk in België wonen.
De rijksdienst voor pensioenen onderzoekt in bepaalde gevallen automatisch of iemand recht heeft op een IGO zoals bij een pensioenaanvraag en wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Ook wanneer een partner komt te overlijden en er wordt een overlevingspensioen berekend, dan zal ook het recht op IGO onderzocht worden (let op: enkel als de persoon reeds de leeftijd van 65 heeft bereikt.)
Personen die het recht op IGO willen laten onderzoeken, kunnen zelf ook een aanvraag indienen bij de RVP (Rijksd. V. Pensioenen).
Voor de inkomensgarantie wordt toegekend, worden uw inkomsten onderzocht (pensioen, kadastraal inkomen, beroepsinkomsten, roerend inkomsten…).
Als de aanvraag aanvaard wordt, zal de betrokkene een bedrag ontvangen dat rekening houdt met zijn gezinssituatie. Het basisbedrag is van toepassing als de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Het verhoogde bedrag wordt toegekend aan aanvragers die alleen wonen, dat wil zeggen dat ze hun hoofdverblijfplaats niet delen met andere personen. De maximumbedragen resulteren in de volgende maandelijkse uitkeringen.
Datum             index        basisbedrag    verhoogd basisbedrag
01.09.2013    136,09        674,46 EUR     1.011,70 EUR

De betrokkene kan een nieuwe aanvraag indienen wanneer zich volgens hem wijzingen hebben voorgedaan die de toekenning of de verhoging van de inkomensgarantie kunnen rechtvaardigen.
Anderzijds is de gerechtigde verplicht aangifte te doen van een verhoging van eigen bestaansmiddelen, aangezien dit het bedrag van de IGO of de toekenning ervan kan beïnvloeden.

Naar boven

B. Voorzichtig met lekkende batterijen

Als de vloeistof van lekke batterijen in contact met je ogen komt, dan moet je je ogen onmiddellijk met veel water spoelen en zo snel mogelijk een arts raadplegen, want dit kan tot blindheid of ander letsel leiden. Spoel als de vloeistof van lekke batterijen met je lichaam of je handen in contact komt met veel water. Best is om lekkende batterijen nooit met blote handen aan te raken.

Om lekkende batterijen te voorkomen:
- Gebruik geen gebruikte en nieuwe batterijen door elkaar (vervang alle batterijen op hetzelfde moment).
- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde merk.
- Laat de batterijen niet in de afstandsbediening zitten als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Lees, als je herlaadbare oplaadbare batterijen gebruikt, de instructies van deze batterijen aandachtig door.
- Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. Zorg ervoor dat de positieve (+) en de negatieve (-) pool in de juiste richting wijzen. Plaats eerst de negatieve pool. Verwijder, als je de batterijen verwijdert, eerst de positieve pool.
- Werp batterijen niet in open vuur.

Naar boven

C. Okra enquête: uitstappen in de week of op zaterdag

Tijdens het driekoningenfeest hebben we eens geïnformeerd naar de dagkeuze voor uitstappen. Van de antwoorden waren er 115 voor wie het gerust even op een zaterdag mag, en 20 die enkel kozen voor een weekdag.
Aangezien er grootste meerderheid kozen dat het ook eens een zaterdag mag zijn zullen we daar in de toekomst rekening mee houden. Als we met de bus reizen zijn wij tijdens het weekend verlost van het fileprobleem als wij over Antwerpen of Brussel moeten.
Een mooi voorbeeld was al de daguitstap naar Nederland waar wij met meer dan 60 deelnemers waren.

Naar boven

D. Driekoningenfeest
 
 
 
Driekoningenfeest: een volle zaal, heel wat ambiance, met huldiging van onze kaartkampioenen.
Als het feestgedruis van kerst en nieuwjaar al wat geluwd is komt er voor de Okra Leden van Lovendegem nog een derde feest nl. het Driekoningenfeest.
Op dinsdag 7 januari zo rond half twee, gooide Okra de ingangsdeuren van het Parochiaal Centrum wagenwijd open voor niet minder dan 195 genodigden. Het was even drummen aan de ingang maar al vlug was de zaal barstenvol gevuld. Dankzij de voortreffelijke opstelling van tafels en stoelen kon iedereen comfortabel aanzitten. Om 14u stapte de voorzitter het podium op en sprak een warm welkom woord tot de talrijke aanwezigen.

Toen gaf hij eerst het woord aan pastoor Daniël, onze proost voor een korte bezinning. Daarna ging de voorzitter verder met het bedanken van al zijn medewerkers voor de goede prestaties van het voorbije werkjaar. Daarna werden de kaarters kampioenen gehuldigd.De gelukkige winnaars zijn: Alex Pauwels – Maria De Mol – Angèle Samaes en Antoine De Greve. Onder luid applaus mochten zij een passend geschenk ontvangen.
De voorzitter wierp ook nog een blik op het komend jaarprogramma dat weer bol staat van allerlei

activiteiten voor onze Okra-leden. We zijn goed op weg naar het 500ste lid en hopen dit ledenaantal zo vlug mogelijk te bereiken.
Inmiddels kwam de geur van lekkere verse koffie ons al tegemoet en werden er voor iedereen twee belegde sandwiches, warme koffie en als toetje nog een taartje opgediend. Het was echt lekker en super gezellig.
En toen? Toen kwam een knappe jonge man op het podium. Hij stelde zich voor als Peter Rammeloo. Een echt talent, zo bleek algauw. Peter bracht ons een muzikaal programma met een schat aan populaire, mooie melodieën. Bij een lekker drankje en iedereen in leuk gezelschap van Okra vrienden en kennissen genoot iedere aanwezige
van het prachtig stemgeluid van Peter. Omdat “koken geld kost” werden er ook nog tombolaloten verkocht waarmee enkele heel mooie prijzen te winnen vielen.
Het Driekoningenfeest was dus in alle opzichten méér dan geslaagd. De laatste mensen gingen pas tegen 18u huiswaarts…dat zegt genoeg!
Iedereen bedankt die meehielp tot het welslagen van dit feest en….tot volgend jaar!

Verslag Linda Dobbelaere
Naar boven

E. Wandeltocht 27 januari 2014
 
 
 
Maandagmiddag 13.30 uur afspraak aan Lobrug te Lovendegem voor een wandeltocht van ongeveer 8 km met tussenstop. Nadat het al een volledige voormiddag had geregend was de hoop op een droge wandeling zo goed als nihil doch de weergoden waren ons gunstig gezind. Ondanks het rotweer in de voormiddag en de sombere vooruitzichten op dat vlak in de namiddag was de opkomst voor deze wandeltocht tamelijk groot. De 22 wandelaars verzamelden onder Lobrug voor een kleine verwelkoming en uitleg over het verloop van de wandeltocht. Nadien kon er koers worden gezet richting Merendree waar er ons een gezellige halte in de plaatselijke bolderclub te wachten stond.
Zo goed als iedere wandelaar was voorzien van een paraplu en regenkledij. Deze attributen konden echter spoedig achterwege worden gelaten want nadat de eerste stappen werden gezet hield het op met regenen.De wandeling, waarbij we eerst een groot deel van de Lostraat hadden afgewandeld bracht ons via de Veldestraat, een wandelpad, de Gerolfsweg (langs onder andere het Gekke Fietsen Museum en het Roze Kasteel) uiteindelijk tot bij onze tussenstop. Na het nuttigen van een koffie met gebak en een eventueel toiletbezoek werd de wandeltocht hervat. Nu we het verste punt van onze bestemming hadden bereikt, konden we weer koers zetten richting Lobrug.

Deze keer namen we een wandelpad evenwijdig aan de Oude Kale. Door de aanhoudende regen van de voorbije dagen moesten we wel een stukje van de wandeling inkorten gezien de drassige staat van het wandelpad. Dit hebben we goed gemaakt door op het einde van de rit er een stukje bij te nemen. Terug aan Lobrug werd nog een klein nawoordje en de beginlocatie van de volgende wandeltocht meegegeven (Sleidinge). Tijd om afscheid te nemen en uit te kijken naar onze volgende wandelactiviteit.

Jelte De Coninck, student 2 BOSO LO&BR

Naar boven

F. Retributie op restafvalzakken, pmd-zakken en preventiematerialen voor thuiscomposteren

Voor de restafvalzakken, PMD-zakken en preventiematerialen voor thuiscomposteren worden volgende retributies ingevoerd:

Zakken
Restafvalzakken (wit) – particuliere huishoudens: 60 l per rol (10 zakken) 15 €
Restafvalzakken (wit) – particuliere huishoudens: 30 l per rol (10 zakken) 8 €
Restafvalzakken (oranje) – niet-particulieren: 60 l per rol (10 zakken) 15 €
Restafvalzakken – evenementen erkende verenigingen: 240 l per zak 6 €
PMD-zakken – particuliere huishoudens en niet-particulieren: 60 l per rol (25 zakken) 3 €
PMD-zakken – evenementen van erkende verenigingen: 120 l gratis

Preventiematerialen voor thuiscomposteren
Compostvat 13 €, Beluchtingsstok 2 €, Compostbak 27 €, Wormenbak 10 €
- De verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken voor particulieren gebeurt via de lokale handelaars.
- De verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken voor niet-particulieren en erkende verenigingen gebeurt via de gemeentediensten.
- De betaling van de restafvalzakken en PMD-zakken gebeurt op basis van een factuur. De betaling van preventiematerialen voor thuiscomposteren gebeurt contant bij de aflevering op het recyclagepark.

Naar boven

G. Dagwandeling 10 maart 2014
 
 
 
Eens een dagwandeling als activiteit organiseren was een primeur voor onze vereniging en dus ook een vraagteken indien daarvoor wel interesse zou zijn. En of, het werd een succes met niet minder dan 61 inschrijvingen. Om 10u stipt vertrokken we aan Fred’s café met 34 wandelaars voor een tocht van 6 km doorheen de Sentse polders en langs de kreken. En bovendien was het prachtig weer voor deze tijd. De zon was van de partij en het was helder weer zodat we over de nog niet beplante akkers konden kijken naar de mooie natuur tussen de kreken. Rond 11u45 waren we terug aan de startplaats en daar werd onze groep dus aangevuld tot 61 aanwezigen. Ook het bestuur was goed vertegenwoordigd. Om 12u zat iedereen aan tafel voor de aperitief, gevolgd door ribbetjes à volonté of vispannetje naargelang de opgave bij inschrijving. Gezien het succes van deze 1ste uitgave deed het bestuur er nog een traktatie bovenop, waarvoor onze dank.
Tot slot was er nog koffie. Ondanks de grote groep konden we toch rekenen op een goede en vlotte bediening. Na het lekkere eten rond 14u.40 stond er nog een kleine wandeling van een 3-tal km op het programma. Voor deze tocht waren er 54 wandelaars aan de start. Deze liep grotendeels langs het ‘autovrije’ Schipdonkkanaal. Sommigen onder ons gingen aan de grenspaal zelfs eens op Hollandse bodem. Om 15u30 waren we terug en de meesten onder ons genoten nog van een drankje en sommigen zelfs van een dessertje. Daarna konden we terug naar huis met een goed gevoel. Het werd een leuke dag met: goed weer, lekker eten, vlotte bediening en een tevreden publiek. Hierbij enkele sfeerbeelden.
Voor herhaling vatbaar ?
Bedankt voor jullie deelname.
Daniël Locy

Vanwege het bestuur van Okra Lovendegem graag een pluim voor Daniël en al diegenen die hem bijstonden bij het verwezenlijken van deze mooie daguitstap.
Naar boven

H. Boeiende daguitstap naar Nederland op 22 maart 2014

Bezoek aan orgelmuseum en struisvogelboerderij
;Op zaterdagmorgen 22 maart 2014, even voor half acht ’s morgens was het vrij druk op de parking van de Lovendegemse sporthal. Een groep mensen verzamelde zich en keek met belangstelling uit naar de komst van een bus van Begonia Reizen. Okra Lovendegem stond weer klaar om een heerlijke dagreis te maken, deze keer in de richting van onze noorderburen.
De weergoden hielden het net droog tot we op de bus zaten en koers zetten naar het prachtig Brabants landschap naar Hilvarenbeek. Daar een gezellig bakje koffie altijd smaakt, hielden we een plas- en koffiepauze in een heel modern en nieuw baanrestaurant de “Cuiz’Inn” in Minderhout. We konden er even de benen strekken en genieten van een drankje, gratis geschonken door de Okra kas. Om 10u werden we verwacht in het Orgelmuseum “Dansant” in Hilvarenbeek. Dit museum maakt deel uit van een uniek bedrijf dat orgels restaureert, en ook nieuwe orgels bouwt. In een uniek decor van prachtige orgels, mahonie, kristal en spiegels waanden wij ons bij dit bezoek in het begin van de jaren 1900.
We keken vol bewondering naar bijv. het magistrale Mortierorgel van maar liefst 50 vierkante meter, het 101 toets dansorgel De Jupiter, of een mechanisch robot orkest. Alles draaide en speelde en er werd op een leuke manier uitleg gegeven, met heel wat humor, terwijl we rustig konden zitten en genieten van alweer een gezellig bakkie koffie of een ander drankje, met een lekker gebakje er bovenop. In de benedenzaal die volledig is ingericht als een kermis kregen we een broodlunch. Daarna zetten we koers naar het hart van de provincie Noord-Brabant nl. Tilburg voor het bezoek aan een struisvogelfarm.
Tijdens enkele filmpjes werd ons uit de doeken gedaan wat een struisvogel precies is, hoe ze paren, hoe ze eieren leggen en broeden tot er tenslotte nieuwe kuikentjes uitkomen. Verder kregen we deskundige informatie over de veelzijdige producten die te koop zijn op de farm in het winkeltje. Dat ging van handtassen in struisvogelhuid, geldbeugels, verzorgingsproducten, advocaat enz. De weergoden waren ons biezonder gunstig want onder een stralende zon konden we de dieren van heel dichtbij gaan bekijken.
We sloten het bezoek af met een gezellig drankje in de kiosk. Daarna werd het stilaan tijd om aan het avondmaal te denken. We reden daarvoor naar St-Niklaas naar De Houtmus voor een stevig diner. Zo kwam een einde aan alweer een fantastische uitstap met Okra Lovendegem. Rond 21u waren we terug thuis in Lovendegem, een beetje moe maar heel tevreden!
Naar boven

H. Komende Okra activiteiten

April 2014
Maandag 7 april: wandeling
Dinsdag 8 april: kaarting Tempelhof
Donderdag 10 april: Fietstocht
Maandag 14 april: wandeling
Donderdag 24 april: kaarting Tempelhof
Maandag 28 april: wandeling

Mei 2014
Maandag 5 mei: wandeling
Dinsdag 6 mei: Algemene ledenvergadering - Lentefeest
Maandag 12 mei: wandeling
Dinsdag 13 mei: kaarting Tempelhof
Donderdag 15 mei: fietstocht
Maandag 19 mei: wandeling
Donderdag 22 mei: kaarting Tempelhof
Maandag 26 mei: wandeling

Juni 2014
Maandag 2 juni: wandeling
Maandag 9 juni: wandeling
Dinsdag 10 juni: kaarting Tempelhof
Donderdag 12 juni daguitstap
Maandag 16 juni: wandeling
Maandag 23 juni: wandeling
Donderdag 26 juni: kaarting Tempelhof
Maandag 30 juni: wandeling

Info wandelingen:
Daniël Locy, tel.: 09 372 79 71 , gsm: 0478 68 05 27
Info fietstochten: Julien De Mol, tel.: 09 372 80 87

Heb je een tip, een weetje, voor volgend nummer, uw tekst is welkom bij Noêl, mail: noel.van.acker@telenet.be.
Volgend nummer verschijnt met het Okra tijdschrift van juli 2014.
Teksten binnen ten laatste tegen 1 juni 2014
Naar boven