Okra
Okra cirkels

Printversie
  Nr. 3

 

juli 2017


A. 10 tips om veilig te fietsen

Vele wielertoeristen en recreanten trekken er de komende weken voor het eerst in groep op uit.
Het BIVV lijst graag enkele handige tips en aanbevelingen op, zodat wielertoeristen en andere weggebruikers samen veilig en hoffelijk de weg op kunnen gaan. Het voorjaar is typisch de periode dat grote groepen wielertoeristen hun wekelijks tochtje maken.
De verkeersregels over wat mag en niet mag, zijn niet voor alle weggebruikers even duidelijk.
Wederzijds respect en hoffelijkheid is belangrijk zodat alle fietsers, zowel pure recreanten als echte wielertoeristen van hun fietstochtje kunnen genieten.
Het is ook belangrijk dat automobilisten in deze tijd van het jaar extra alert zijn voor grote groepen fietsers. Ze moeten bij het voorbijsteken zeker voldoende afstand bewaren en hun snelheid matigen.


10 tips om veilig in te fietsen (zowel in groep als alleen).
1 Waarschuw elkaar tijdig voor obstakels zoals geparkeerde auto’s, paaltjes, drempels, putten in de weg en andere weggebruikers. In de buik van een groep zie je niet altijd de gevaren.
2 Waarschuw andere weggebruikers tijdig dat je wil afslaan door je arm uit te steken.
3 Als je een app gebruikt als gps of om je prestatie te meten, stel die dan in voor het begin van je rit. Begin niet tijdens je rit op je scherm te tokkelen.
4 Draag een fietshelm en als je van plan bent om bij schemer en in het donker te fietsen, zorg dan voor goed werkende lichten.
5 Muziek luisteren op de fiets is af te raden. Het is belangrijk dat je goed de mogelijke signalen en waarschuwingen van de andere fietsers hoort.
6 Zorg dat altijd iemand een gsm bij heeft. Zo kunnen de hulpdiensten in geval van een ernstig ongeval altijd verwittigd worden.
7 Wees voorzichtig met alcohol tijdens je rit. De wettelijke alcohollimiet voor fietsers is dezelfde als die voor automobilisten. Zelfs met een beetje alcohol op, rij je minder veilig.
8 Rij defensief, zeker bij het naderen van voorrangspunten. Voorzie de fouten en onoplettendheid van de autobestuurders.
9 Slalom nooit tussen gesloten slagbomen bij een overweg en respecteer de verkeerslichten.
Door een rood verkeerslicht rechtdoor rijden of rechts afslaan mag enkel als deze bordjes er staan. . Fietsers moeten dan voorrang verlenen aan alle andere weggebruikers die ze daarbij tegenkomen.
10 Zorg dat je fiets technisch in orde is. Zorg dat de remmen goed zijn afgesteld en kijk je remblokjes na.

Wat zegt de wegcode over fietsen in groep?
Volgens het verkeersreglement kan je een groep fietsers vormen vanaf 15 fietsers. Als je met minder bent, word je als een individuele fietser beschouwd en zijn de verkeersregels voor individuele fietsers van kracht. Als er een fietspad is, moet je dat dus gebruiken. Als je de regels van een groep wil volgen, brengt dat niet alleen rechten, maar ook plichten met zich mee.
Enkele basisregels van een groep?
- Gebruik fietspaden is niet verplicht.
- Je mag met twee naast elkaar rijden, zolang je gegroepeerd blijft.
- Op een rijbaan met stroken mag je alleen de rechterrijstrook innemen.
- Op een rijbaan zonder rijstroken, mag je niet meer dan de helft van de rijbaan innemen.
Naar boven

B. Lentefeest van OKRA Lovendegem

Goudgele narcissen, bont gekleurde hyacinten, veelkleurige viooltjes en een zonnetje dat al wat warmte geeft….dat is lente! Meteen tijd voor het jaarlijks lentefeest van Okra Lovendegem. Ook in de zaal kregen de iets meer dan 180 aanwezigen een fleurig lentegevoel bij het binnenkomen. De mooi gedekte tafels en de sprankelende Cava of fruitsap waren direct het startschot van een veelbelovend lentefeest. Voorzitter Jacky Wulgaert verwelkomde alle aanwezigen en zei dat hij andermaal zo blij was met de talrijke opkomst van de leden. Daarna gaf hij het woord aan pastoor Daniël. Deze had het over de betekenis van Pasen: Jezus die de dood heeft overwonnen zodat ook wij christenen erop kunnen op vertrouwen dat er na onze dood eeuwig leven is.
Na het voorlezen van een afsluitende tekst, kreeg de voorzitter weer het woord. Hij gaf kort een overzicht van de voorbije activiteiten en van wat er nog in de pijplijn zit voor de toekomst. Heel fier wees hij erop dat we nu 470 leden hebben. Daar mag hij terecht fier op zijn. Maar dat is niet enkel zijn verdienste, zei hij, maar zeker de verdienste van het 22-koppig bestuur dat een heel grote brok van zijn vrije tijd inzet voor de talrijke activiteiten van Okra. Er komen zelfs nog enkele nieuwe activiteiten bij nl. ter vervanging van de Bingo in de zomermaanden gaan we kunnen petanque spelen of gezelschapsspelen. Okra biedt straks ook nog een heel belangrijke dienstverlening aan nl. het installeren van bestuurslid Dany Parrein als een heuse ombudsman. Alle senioren zullen bij hem gratis terecht kunnen voor al hun problemen, vragen, opmerkingen, een steuntje in de rug en zo meer. Later meer concrete info daarover.
Jacky vroeg dan ook een welgemeend warm applaus voor zijn bestuursploeg. En dan? Dan stond traiteur Speeckaert klaar om het voorgerecht te serveren. Heel vlot kwamen de vispannetjes op de tafels terecht. En smullen maar! Het hoofdgerecht was ook super lekker en à volonté. Een fijn zoet dessertje met koffie sloot de maaltijd af. Tussen dessert en koffie kon iedereen lotjes kopen voor de tombola. De prijzen waren zoals altijd echt de moeite waard. Inmiddels was onze vaste orgelist Roland geïnstalleerd en kon het dansfestival beginnen. Het is al langer gekend dat er onder onze Okra leden een aantal echte top- dansers zitten, zelfs een gewezen vice-kampioene rock &roll! (ons nieuwste lid Berta Blauwers uit Kerkelare). Tussendoor gebeurden in twee fasen de trekking van de tombola. Tot 18u was het hup met de beentjes of gezellig samenzitten met een lekker drankje. De namiddag vloog voorbij en na de laatste orgel akkoorden was het afgelopen. Het was weer goed…het was weer super goed geweest.
Verslag Linda Dobbelaere
Naar boven

C. OKRA Lovendegem start met petanque

Nu het Bingo-seizoen voor een tijdje is gestopt, biedt Okra Lovendegem zijn leden een nieuwe activiteit aan nl. petanque en/of gezelschapsspelen. Elke 4de woensdagnamiddag van de maand kunnen Okra leden aan en in Het Tempelhof terecht om enkele partijtjes petanque te spelen. Bij slecht weer wordt een van de zaaltjes van Het Tempelhof herschapen tot een in-door-gezelschaps- spelruimte. Ook de kaartingen gaan dan gewoon door. Let wel op: wie wil petanquen moet over een sportzegel beschikken zodat je dan ook verzekerd bent tegen ongevallen. Vraag, indien nodig, informatie bij je wijkverantwoordelijke.
Gisteren werd het startschot gegeven. Onder begeleiding van bestuursleden Yvette en Hubert, deden twee groepen deelnemers een verdienstelijke poging om de ballen op de juiste manier te laten rollen tot dicht bij het kleine balletje. Er was veel plezier en in de pauze werd in de zaal gezorgd voor een natje en een droogje. Zo heeft Okra Lovendegem er alweer een nieuwe activiteit bij. Men zegge het voort…en welkom op onze volgende petanque!
Verslag, Linda Dobbelaere
Naar boven

D. Start fietstocht op dinsdag 25 april 2017

Het bleek een regenachtige dag te worden, met in de voormiddag een paar hagelbuien erbij. We waren al bang dat we zoals vorig jaar de fietstocht zouden moeten annuleren, maar uiteindelijk viel het nog mee. We zijn om 14u na de zegening door onze pastoor, met 32 fietsers vertrokken. De meeste hadden hun regenkledij al aangetrokken, maar buiten enkele druppels zijn we droog kunnen verder fietsen, weliswaar met een strakke wind.
De rit liep via de Haantjesbrug naar Eeksken, Daasdonk, Wittemoere naar Schroonhoek. Daar zijn we een 1ste veldwegel ingereden, met de fietsers op 1 rij. Daniël verwittigde de fietsers op voorhand van deze veldwegel, zodat iedereen op eigen tempo dit mooie draaiend pad kan afleggen. Via Putten, Wellingstraat, Veldhoek namen we na een 12-tal km een kleine pauze. De baankapiteins hadden die plek uitgekozen omdat we na die pauze direct terug een mooie veldwegel konden nemen. Voor de veiligheid van onze fietsers zijn we eerst een paar meter te voet gegaan om dan op dit mooie pad te starten. Iedereen kon deze plek rustig afrijden, want op het einde wachtten we op elkaar. Deze veldwegel kwam uit in de Kerkstraat te Sleidinge. Via Volpenswege, Reibroeckstraat, Meerbeke kwamen we uit in het Hulleken te Sleidinge. Daar hebben we de baan Evergem-Sleidinge gekruist en zijn via de Zevekotestraat,
Biezestraat, via een veldwegel uitgekomen in de Moerstraat (Belzele). We zijn dan langs de Lieve teruggekeerd, via Kuitenbergbrug, de nieuw aangelegde Bremstraat zo terug aangekomen in het Tempelhof. De geur van de oliebollen kwamen ons al tegemoet. Ondanks de veldwegels is deze 1ste fietstocht van een 25km vlekkeloos verlopen. Dankzij de vele helpers met hun fluo-hesje, waarvor onze dank. Na deze kilometers te hebben getrapt, was het aangenaam terugkeren in Het Tempelhof want daar stond het oliebollenkraam al open om iedereen van heerlijke oliebollen te voorzien en in de zaal stond de geurig dampende koffie klaar. Op naar de volgende tocht!
Verslag, Daniël Locy en Linda Dobbelaere
Naar boven

E. Ombudsdienst voor senioren

OKRA Trefpunt Lovendegem organiseert maandelijks vanaf mei aanstaande iedere 3de dinsdag telkens van 9 tot 12 uur een zitdag onder de noemer “Ombudsdienst voor senioren” die zal gehouden worden in een lokaal van NOAH/Familiehulp op het adres Kerkelare 21 te 9920 Lovendegem. Bedoeling is dat ALLE senioren vanaf de leeftijd van 55+ en die woonachtig zijn in Lovendegem in een strikt vertrouwelijk kader hun praktische problemen, grieven, ervaringen, behoefte aan hulp al dan niet gekoppeld aan persoonlijke suggesties op daar op dat moment kunnen poneren. Alle kansen zullen aansluitend worden benut om begeleid te worden in het vinden van een antwoord, hulp of elke andere vorm van verder gevolg dat kan gegeven worden aan de reden van hun bezoek.
Naar boven

F. Dringend ziekenvervoer (112)

Dringend ziekenvervoer is niet gratis. De kosten die mogen worden aangerekend voor het uitrukken van de dienst 112, de MUG of een helikopter zijn wettelijk bepaald.
Dienst 112
Wie via de dienst 112 met een ambulance naar het ziekenhuis wordt overgebracht, doet een beroep op dringend ziekenvervoer. De ambulancedienst mag daarvoor onderstaand tarief aanrekenen.

Afstand

Bedragen geldig sinds 1 januari 2017

Eerste 10 km


11 - 20 km

Vanaf 21 km

Elektroden voor externe defibrillator

TariefVast bedrag van 63,36 euro,
ook indien de afstand geen 10 km bedraagt

6,33 euro/km

4,84 euro/km

60,14 euro/paar

Een rit van 15 km kost dus 95,01 euro (63,36 euro + 5 x 6,33 euro).

De ziekteverzekering betaalt 50 procent van deze wettelijke tarieven terug.

Naast bovenstaande tarieven worden soms ook bijkomende kosten, zoals werkuren en materiaal gefactureerd. Deze mogen evenwel niet worden aangerekend. Is dit toch het geval, wacht om de factuur te betalen en neem zo snel mogelijk contact op met de CM-consulent.

Ook voor nodeloze ritten mag geen factuur worden opgemaakt. Dit is het geval als de ambulance niemand vervoert omdat de beller de situatie verkeerd had ingeschat, de patiënt weigert om mee te gaan of al overleden is als de ambulance aankomt. Krijg je toch een rekening, betaal ze dan niet en leg ze voor aan de CM-consulent.

MUG
Op vraag van de dienst 112 kan de Medische Urgentiegroep (MUG) worden uitgestuurd. Deze brengt een urgentiearts en een verpleegkundige ‘Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg’ tot bij de persoon van wie de gezondheidstoestand levensbedreigend is. De MUG moet de vitale functies van de patiënt stabiliseren, vooraleer de ambulance de patiënt naar het ziekenhuis vervoert.
Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen aan de patiënt geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. De prestaties van de urgentiearts zullen op de ziekenhuisfactuur wel te vinden zijn.
Voor medische assistentie door een spoedarts in het kader van een MUG-interventie bedraagt het honorarium 53,60 euro. Dit bedrag wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering. Ook andere technische prestaties kunnen worden aangerekend. Sommige zijn volledig ten laste van het ziekenfonds, voor andere geldt een klein persoonlijk aandeel.

Helikopter
Wordt er een helikopter ingezet vanuit de dienst 112, zijn de tarieven van het dringend ziekenvervoer van toepassing.
Functioneert een helikopter enkel als MUG en vervoert hij geen patiënt, gelden de regels van de MUG en mag hiervoor niets worden aangerekend aan de patiënt.

Goed om te weten

Voor gepland ziekenvervoer betaalt CM een deel van de vervoerskosten terug.


Naar bovenG. Fietsbedevaart naar Bachte

Deze namiddag gingen de Okra fietsers van Lovendegem op fietsbedevaart naar de Maria kapel van Bachte-Maria-Leerne. Na de ommegang kon iedereen in de mooie kapel een kaarsje aansteken en daarna werd koers gezet naar 't Pastershoekske voor een geurige kop koffie en twee lekkere pannenkoeken. Na deze rustpauze zetten de fietsers hun weg nog een eindje verder. De weergoden waren ons gunstig geweest en tevreden peddelden 35 fietsliefhebbers dan huiswaarts. Verslag en foto’s: Linda Dobbelaere
Naar boven

H. Wie mag parkeren op een gehandicaptenplaats?

Ook in jouw gemeente of stad zijn er op bepaalde plaatsen wellicht gehandicaptenparkeerplaatsen. Wie mag daar parkeren? Wat riskeer je als je de spelregels niet naleeft.

Op heel wat plaatsen vind je zogenaamde gehandicaptenparkeerplaatsen terug. Die zijn wel eens gelegen vlakbij belangrijke bestemmingen zoals bijvoorbeeld de ingang van een gebouw of complex. Niet iedereen leeft de regels die daaromtrent gelden even correct na. Wat moet je ervan weten?
Parkeerkaart
Je mag enkel op zo’n parkeerplaats parkeren als je een parkeerkaart voor personen met een handicap hebt. Je kan die aanvragen als je een verminderde gezondheidstoestand hebt die aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden. Meer informatie daarover vind je terug op de website http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/parkeerkaart.htm.
Ook als inzittende
Ook als een passagier die met je meerijdt zo’n kaart heeft mag je gebruik maken van de parkeerplaats. Je mag integendeel de kaart van bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend niet gebruiken als die zelf niet meerijdt. De kaart is namelijk persoonlijk en mag niet gebruikt worden als de kaarthouder zelf niet in het voertuig zit.
Met de parkeerkaart mag je ook parkeren in de blauwe zone. Er zijn verder ook steden en gemeenten die je met zo’n kaart toelaten om gratis te parkeren.
Wat bij overtreding?
Als je je niet houdt aan de spelregels riskeer je een boete. Dit is bijvoorbeeld het geval als je zonder zo’n kaart te hebben toch op een gehandicaptenplaats gaat staan. Strikt gezien zou men je, als de zaak voor de rechtbank komt, ook een rijverbod kunnen geven.
Bron: Gocar.be
Naar boven

I. Intoxicatie door huishoudproducten

Volgens gegevens van het Antigifcentrum wordt 32% van de intoxicaties nog steeds veroorzaakt door huishoudproducten. In méér dan de helft van de gevallen gaat het om een accidentele inname door kinderen tussen 1 en 4 jaar oud. Een goede preventie én een adequate reactie kunnen veel leed voorkomen.

Zowel in vaste, in vloeibare als in gasvormige toestand kunnen producten het organisme binnendringen via het maagdarmkanaal, de luchtwegen, de huid of de slijmvliezen.
De mate waarin een product wordt opgenomen en eventueel vergiftiging veroorzaakt, is onder meer afhankelijk van de verdelingsgraad van de stof, van de concentratie, de blootstellingsduur, de verluchting van de ruimte waarin men zich bevindt en de maatregelen die men heeft genomen voor correct gebruik.

Een snelle en adequate reactie -dit wil zeggen een reactie aangepast aan het type en de hoeveelheid product- is belangrijk om ernstige inwendige en uitwendige kwetsuren te vermijden. Hierbij moet meteen worden opgemerkt dat een ernstige intoxicatie niet noodzakelijk meteen symptomen geeft, en omgekeerd, dat een hevige reactie niet altijd op een zware vergiftiging wijst.

Op basis van hun werkzame bestanddelen, kunnen we 4 grote groepen van huishoudproducten onderscheiden die frequent aanleiding geven tot intoxicaties
.

1. Corrosieven, bijtende of brandende producten (caustica)
Wasmiddelen voor linnen, afwas en shampoo's zijn licht basische producten.
Bij inname veroorzaken ze meestal alleen maar spijsverteringsstoornissen zoals misselijkheid, braken en diarree.
Braken moet worden voorkomen. Het product kan immers gaan schuimen en zo in de longen en luchtwegen terechtkomen, met mogelijk verstikking tot gevolg. Kleine hoeveelheden melk kunnen helpen om de irritatie van de slijmvliezen te verzachten.
• Een categorie apart vormen linnenverzachters die ethyleen-glycol bevatten. Ethyleen-glycol is een zeer toxisch product dat het centraal zenuwstelsel aantast.
Bij inname wordt, in een eerste fase, de coördinatie van de spierbewegingen verstoord. Daarna worden spieren stijf, treden er stuipen op en valt het slachtoffer in coma. Tijdens de afbraak van ethyleen-glycol door het organisme komt het giftige oxaalzuur vrij.
Braken moet worden vermeden omwille van de schuimvorming.
• Producten voor de vaatwasser zijn zeer alkalisch. Ze veroorzaken brandwonden in de mond, de slokdarm en de maag.
Braken moet worden vermeden omdat het product dan een tweede keer de slijmvliezen zou aantasten. Bovendien bestaat het gevaar voor aspiratie van het product in de luchtwegen.
Overbrenging naar het ziekenhuis is noodzakelijk.
Ovenreinigers en afvoerontstoppers bevatten een sterke base, meestal Natriumhydroxyde.
Bij inname veroorzaken deze producten onmiddellijk ernstige verbrandingen in de mond, de keel en de slokdarm.
• Toiletreinigers en ontkalkers bevatten sterke zuren. Bij contact met water komt zwavelzuur of zoutzuur vrij.
Inname veroorzaakt een brandering gevoel in de mond, de keel en de slokdarm door verbranding van de slijmvliezen. Op de lippen en de tong kunnen zich blaren vormen. Er is gevaar voor verstikking. Andere mogelijke complicaties zijn braken, diarree, shock, perforatie van de slokdarm en de maagwand, enz.
Bij inhalatie is er een groot risico voor longoedeem.
Bij contact van de huid en/of de ogen met deze producten, moet u langdurig en overvloedig spoelen met lauw water.
Braken moet worden vermeden omdat dan een tweede verbranding ontstaat. Toiletreinigers en ontkalkers mogen nooit worden vermengd met javel, omdat dan giftige chloordampen vrijkomen.

2. Toiletverfrissers, geurverdrijvers en mottenballen
Deze producten bevatten vaak paradichloorbenzeen in een hoge concentratie. Dit product is bijzonder giftig: het prikkelt het centraal zenuwstelsel, waardoor koorts en stuipen optreden. In een tweede fase wordt het zenuwstelsel onderdrukt en valt het slachtoffer in coma.
Bij inname van een dergelijk product worden de slijmvliezen van de mond, de keel en de slokdarm geďrriteerd. Het slachtoffer krijgt last van overvloedig speeksel, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Ook de lever en de nieren kunnen worden beschadigd.
Melk is absoluut uit den boze, omdat het de absorptie van dit soort gif nog bevordert.
Mottenballen bevatten meestal ook kamfer of naftaleen, die eveneens zeer toxisch zijn. Ze veroorzaken gelijkaardige symptomen en vereisen dezelfde behandeling.

3. Benzine-achtige producten zoals reiningsbenzine, boenwas en teakolie
Bij inname veroorzaken deze middelen een prikkeling van de slijmvliezen en een brandend gevoel in de mond en in de keel. Het slachtoffer wordt misselijk, braakt soms bloed en krijgt diarree.
Bij inname van een kleine dosis, dwz minder dan 1 ml per kg lichaamsgewicht, treden meestal alleen maar spijsverteringsklachten op. Bij een hogere dosis wordt ook het centraal zenuwstelsel aangetast en treden ademhalingsproblemen op, coördinatiestoornissen van de spieren en sufheid. Het slachtoffer kan in coma vallen. Andere mogelijke complicaties zijn shock, lever- en nierbeschadiging.
Bij inhalatie van een petroleumderivaat moet men hoesten en kan een zware longontsteking optreden.
Het opsnuiven van dampen tast zowel de ademhaling als het centraal zenuwstelsel aan, waardoor hallucinaties en soms ook stuipen kunnen optreden.
Braken is te vermijden omwille van het risico op aspiratie van het product. Vermits de combinatie melk met benzine braken opwekt, is melk uit den boze. Overbrenging naar het ziekenhuis is noodzakelijk.

4. Ontvlekkers voor textiel en tapijten
Ontvlekkingsmiddelen zijn meestal samengesteld op basis van trichloorethyleen en/of tetrachloorstof, verdund met benzine.
Bij inname veroorzaakt trichloorethyleen een ernstige aantasting van de slijmvliezen van de mond, de slokdarm en de maag, soms met perforatie. Het slachtoffer krijgt een branderig gevoel, diarree en moet soms braken. Het centraal zenuwstelsel wordt onderdrukt, wat sufheid en soms zelfs coma veroorzaakt.
Tetrachloorstof veroorzaakt soms al onmiddellijk na inname ernstige spijsverteringsstoornissen. Maar nog gevaarlijker zijn de ernstige lever- en nierbeschadigingen die pas na enkele dagen optreden en dodelijk kunnen zijn. Daarom is na inname een onmiddellijke behandeling van levensbelang, zelfs wanneer er nauwelijks of geen symptomen zijn.
Overbrenging naar het ziekenhuis is nodig.
Inhalatie van trichloorethyleen brengt het slachtoffer in een toestand van sterke excitatie, waardoor hij/zij ook vaak begint te hyperventileren. Daarna treedt sufheid op, soms gevolgd door een coma. Het ademhalingscentrum wordt onderdrukt en de hartspier wordt aangetast, wat hartritmestoornissen veroorzaakt.
Bij inhalatie van tetrachloorstof kan het slachtoffer even bewusteloos zijn en vervolgens heel misselijk worden en het benauwd krijgen. Ofwel valt hij/zij in coma en wordt de hartwerking belemmerd, met lever- en nierbeschadiging tot gevolg.
Javel of bleekwater is een licht alkalische stof die courant wordt gebruikt als bleekmiddel, en voor het reinigen en ontsmetten van toiletten. Het bleekwater dat in ons land voor huishoudelijk gebruik wordt verkocht, bevat 5 tot 15% natriumhypochloriet in een waterige oplossing. Bij een chlorometriegraad van 10 tot 20 % is het product wel irriterend, maar niet caustisch (bijtend).
Er gebeuren nog steeds veel ongevallen met javel. De meest frequente zijn orale inname van bleekwater (meestal door kinderen) en inhalatie van toxische dampen door vermenging van javel met een ander product.

Naast de vloeibare vorm bestaat javel ook in tabletten. Het gaat dan om natriumdichloorisocyanuraat, dat veel toxischer is dan verdund bleekwater. Deze javeltabletten worden zowel verkocht in flacons als onder blisterverpakking. Enkele jaren geleden kreeg het Antigifcentrum verscheidene oproepen van mensen die, bij de opening van een flacon die lang gesloten was gebleven, een kort maar hevig gevoel van verstikking hadden gevoeld. Blisters zijn veiliger, op voorwaarde dat ze niet door kinderhandjes te openen zijn en veilig buiten het bereik van kinderen worden bewaard. De javeltebaletten lijken immers zeer sterk op keelpastilles of kauwgom, en zijn bovendien in aantrekkelijk felgekleurd plastic verpakt.
De combinatie van vloeibare javel met een zuur, zoals ontkalker, ontstopper, azijn of zoutzuur, veroorzaakt een scheikundige reactie waarbij chloorgas vrijkomt. Chloorgas is bijzonder irriterend voor de luchtwegen. Bij vermenging van javel met ammoniak wordt chloramine gevormd, waarvan de toxiciteit vergelijkbaar is met die van chloor.

Een korte blootstelling aan chloramine veroorzaakt een irritatie van de bovenste luchtwegen met hoest, keelpijn, hoofdpijn en tranerige ogen. Bij een langdurige blootstelling of bij een hoge chloorconcentratie kunnen de longalveolen worden aangetast. Dit veroorzaakt eerst verstikkingsverschijnselen en vervolgens, na een korte remissie, ernstige ademnood die kan evolueren tot acute ademnood of een acuut longoedeem.

Hoe intoxicatie voorkomen?
Veilig kopen
Koop uitsluitend producten die veilig verpakt zijn en een speciale veiligheidssluiting hebben.
Veilig gebruiken
Veel ongelukken gebeuren tijdens het gebruik. Volg nauwgezet de gebruiksaanwijzing. Zorg voor voldoende lichaamsbescherming (handen, ogen...) en voor een goede verluchting van de ruimte waar u werkt. Zet de producten ook tijdens de uitvoering van de klus op een veilige plek, zodat u ze niet kan omstoten en ze buiten het bereik van de kinderen blijven.
Meng nooit verschillende producten door elkaar.
Veilig bewaren
Bewaar producten steeds in hun oorspronkelijke verpakking en bewaar ook de gebruiksaanwijzing. Wanneer u een product toch moet overhevelen , gebruik dan geen recipiënt waarin levensmiddelen hebben gezeten. Kleef een duidelijk etiket op de fles of de doos met de vermelding "giftig", en alle belangrijke gegevens over het product.
Bewaar courante huishoudproducten in een kast met een veiligheidsslot, en niet in de buurt van etenswaren.
Berg toxische producten op achter slot en grendel. Kleef een speciale waarschuwende zelfklever (gratis verkrijgbaar bij het Antigifcentrum) op de verpakking en leg grotere kinderen de betekenis hiervan uit.

Wat te doen bij intoxicatie?
1. Reageer steeds onmiddellijk, ook als er nog geen vergiftigingsverschijnselen optreden.
2 Bel het Antigifcentrum (070/245.245 ) en, bij bewusteloosheid de arts of de Dienst 100. Noteer de naam van het product, bewaar restanten van het product en de verpakking om de identificatie te vergemakkelijken.
3. Laat het slachtoffer nooit braken en geef het nooit melk of actieve kool, zonder advies van de arts.
4. Bij contact van de ogen, de slijmvliezen of de huid met een bijtend product moet u die onmiddellijk, langdurig (ruim 15 minuten) en overvloedig spoelen met lauw water.
5. Bij inhalatie van gassen of dampen moet het slachtoffer meteen uit de gevarenzone worden verwijderd. Trek de kleren uit omdat die ook met damp of gas zullen doordrongen zijn.
6. Leg een slachtoffer dat moet braken op de zij, of languit op de buik, met het hoofd voorover (b.v. over de bedrand). In elk geval moet de kin lager zijn dan heuphoogte. Zo voorkomt u dat het braaksel in de longen geaspireerd wordt. Een klein kind kunt u over uw knieën leggen, met het gezicht naar omlaag.
Antigifcentrum : 070/245.245
Naar boven

J. Komende Okra activiteiten

Juli 2017
Dinsdag 11 juli: Kaarting in Tempelhof
Donderdag 13 juli: fietstocht
Woensdag 26 juli: Kaarting, petanque en spelnamiddag in Tempelhof

Augustus 2017
Maandag 8 augustus: kaarting Tempelhof
Woensdag 23 augustus: Kaarting, petanque en spelnamiddag in Tempelhof
Donderdag 24 augustus: fietstocht
Dinsdag 29 augustus: busuitstap “Safaripark Beekse Bergen”
Woensdag 30 augustus: Kaarting, petanque en spelnamiddag in Tempelhof

September 2017
Maandag 11 september: wandeling
Dinsdag 12 september: kaarting in Tempelhof
Donderdag 14 september: Regiobedevaart naar Wervik
Maandag 18 september: wandeling
Dinsdag 19 september: Okra Academie Gent – IS in het Avondland. Marginaal of radicaal. Khalid Benhaddou, imam van de AL Fath Moskee, de grootste moskee van Gent
Donderdag 21 september: laatste fietstocht. Aansluitend etentje
Maandag 25 september: wandeling
Dinsdag 26 september: Okra Academie Eeklo – Een onvergetelijke vrede in Israël en Palestina? Brigitte Herremans, Broederlijk Delen
Woensdag 27 september: kaarting en start Bingonamiddag in Tempelhof


Info wandelingen of fietstochten:
Daniël Locy: 09 372 79 71 - GSM: 0478 68 05 27 - Roland: 0497 71 80 65.
Info kaartingen: Jacky Wulgaert, tel.: 09 372 98 75
Naar boven