Okra
Okra cirkels

  Nr. 2

 

April 2019

PrintversieA. Driekoningenfeest Okra Trefpunt Lovendegem
Het feestgedruis van de kerst- en nieuwjaarsfeesten was al wat gaan liggen. Echter niet helemaal voor Okra Lovendegem dat zijn Driekoningenfeest nog had op 8 januari ll. De zaal zat nu echt tjokvol want er waren meer dan 200 deelnemers.
Na de welkom door voorzitter Jacky, kreeg pastoor Daniël het woord voor de bezinning. Voorzitter Jacky nam toen weer het woord en gaf een korte evaluatie van de voorbije activiteiten en wierp een blik op de komende activiteiten. Hij dankte zijn bestuursploeg, zonder dewelke alle acties niet mogelijk waren. Hij noemde ze allemaal vrijwilligers met een goed hart. In het voorbije jaar hadden 2 bestuursleden de ploeg verlaten maar waren vervangen door 2 nieuwkomers.
Dat wij nu allemaal “Lievegemnaars” zijn kwam ook aan bod. De voorzitter pleitte voor een goede en tijdige communicatie vanuit het beleid, en zeker niet enkel “on-line” en via www…..omdat heel wat van onze leden niet over een computer beschikken. Ook zij mogen niet worden vergeten als er nieuws/informatie te rapen valt. Jacky drukte de hoop uit dat 2019 ons allen mag brengen wat we maar willen. Niet het woord, maar de daad was toen aan de traiteur en zijn team om ons te laten genieten van een lekker stukje taart en koffie.
Ondertussen was het een hele bedoening op het podium want de accordeongroep VIOS uit Brakel installeerde zijn instrumenten en partituren . Met maar liefst 18 accordeonisten, plus klank- en lichtmensen vulden ze de zaal met prachtige accordeon melodieën.

Tussendoor werd hulde gebracht aan de vier kaart kampioenen nl. Lucien De Vriendt – Hilda Dhondt – Georgette De Reu. Tot onze grote spijt was onze 4de kampioen de heer Fransoo Etienne onlangs plots overleden. Via zijn weduwe zal hij zijn prijs postuum nog ontvangen.
Omdat onze feesten ook een pak geld kosten, werd in de pauze rondgegaan met tombolaloten en kon iedereen beginnen dromen van de mooie prijzen die stonden uitgestald op het podium.
Ook werd nog hulde gebracht aan een verdienstelijk bestuurslid dat wegens verhuis naar Evergem onze ploeg had verlaten nl. dhr. Jacques Meiresonne. De voorzitter dankte Jacques voor zijn vele jaren trouwe dienst binnen ons bestuur. Zijn echtgenote mocht ook delen in de eer en kreeg een mooie bos bloemen.
Een stukje taart en koffie was niet alles wat op onze borden kwam.
Er waren ook nog zeer lekkere belegde sandwiches met koffie.


VIOS speelde er lustig op los en sommige aanwezigen waagden een dansje. Het is al langer gekend dat er onder onze Okra leden echte “Sterren op de dansvloer” zitten.
In twee keer werden de tombolaprijzen uitgeloot en menig lid ging naar huis met een goed gevulde geschenkenmand, een fruitmand, een reuze salami, een aankoopbon enz.
Er was gezelligheid en ambiance troef tot de klok van 18u. De laatste toetsen werden bespeeld door Vios en dat was het!
De bestuursleden konden hun mouwen weer opstropen om alles op te ruimen.

Verslag, Linda Dobbelaere

Naar boven


B. Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

De inhoud is dezelfde maar de naam is veranderd door overgang van federaal naar de Vlaamse sociale bescherming: tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden(THAB) heet voortaan: Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Dit niet belastbaar bijstandssysteem werd jaren geleden ingevoerd
- voor mensen vanaf 65 jaar
- met verminderde zelfredzaamheid
- met een klein pensioen en weinig spaargeld.

Hoe aanvragen?
Schakel hiervoor de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds in.

Moet je ziek zijn?
Niet noodzakelijk maar uw zelfredzaamheid moet verminderd zijn.

Hoe en wie bepaalt uw verminderde zelfredzaamheid?

Vooreerst uw medisch dossier bij uw huisarts. Op basis van uw dossier dat aan de FOD Sociale Zekerheid wordt bezorgd, wordt je opgeroepen door de medische dienst.
- De controle-arts bezit uw medisch dossier en heeft een gesprek met u. Op basis hiervan geeft hij de punten die de vermindering van uw zelfredzaamheid bepalen. Hij bekijkt 6 uitzichten en kent u per uitzicht van 0 to 3 punten toe.

Die uitzichten zijn:
- u verplaatsen
- uw eten klaar maken en eten
- u zelf verzorgen en eten
- contact onderhouden met anderen
- gevaren inschatten en vermijden.

Om op medische grond recht te krijgen moet je minstens 7 punten hebben.
Het kan over veel geld gaan

In februari 2019 bedraagt de maximum toelage op jaarbasis en per categorie de volgende (afgeronde) getallen:
   Categorie
      I
      II
      III
      IV
      V
   aantal puntenmaximum
       7 – 8
       9 – 11
      12 – 13
      14 – 16
      17 – 18
   jaarbedragen in euro
      1040
      4000
      4800
      5700
      7000
Aan de rechthebbende wordt maandelijks op de bankrekening gestort.
Uw inkomen bepaalt uw recht op vergoeding.

Komen in aanmerking
- 90 % van uw pensioen/vakantiegeld wordt niet meegerekend
- een intrest van 6 % op uw aangegeven spaarpotbedragen
- het niet-geïndexeerde K.I. van uw huis(indien eigenaar)maar 1500 euro wordt vrijgesteld
- een intrest van 6 % op de waarde van verkoop of schenking van een eigendom en dit 10 jaar lang vanaf de verkoop of de schenking
- een intrest van 6 % op het bedrag van een ontvangen erfenis of schenking en dit 10 jaar lang vanaf het verkrijgen van de erfenis of de schenking.

Komt niet in aanmerking om uw inkomen te bepalen

- Inkomen uit verhuur van een eigendom
- Jaarinkomen van 14.150 euro als alleenstaande
- Jaarinkomen van 17.680 euro voor een gezin.
Deze bedragen mogen dus afgetrokken worden van de totale inkomsten.

Hoe kent men uw inkomen?
Door eigen opgave bij de aanvraag. De Zorgkas vraagt uw gegevens op bij de pensioendienst, de Kruispuntbank, de belastingen, heet kadaster Bankgegevens worden niet opgevraagd zoals wel vereist is bij een aangifte van nalatenschap.

Hoelang duurt de afhandeling van uw dossier?
Van aanvraag tot eerste uitbetaling duurt het ongeveer 8 maanden.

Kunnen ten onrechte betaalde vergoedingen teruggevorderd worden?
De laatste 3 jaar kunnen teruggevorderd worden. Bij overlijden van de rechthebbende wordt het dossier afgesloten en wordt er niet teruggevorderd van de erfgenamen. Als man en vrouw genieten, wordt, bij overlijden van 1 rechthebbende, het dossier van de overlevende wel onderzocht langs de dienst voor nalatenschap.

Weet dit ook
- 102.000 ouderen genieten een vergoeding. 30.000 wonen in een WZC, 72.000 wonen zelfstandig
- Van de Zorgverzekering krijgen 250.000 personen maandelijks 130 euro. In dit systeem wordt alleen de zorgbehoefte nagegaan maar inkomen en vermogen zijn van geen tel
- Beide stelsels maken deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. Ze zullen eerlang vermoedelijk aangepast worden met dezelfde voorwaarden van inkomen. De Vlaamse Ouderenraad is reeds met een advies gestart om een billijk en realistisch stelsel uit te werken. 6 % intrest is al 10 jaar niet realistisch.
Uw huis verkopen wordt 10 jaar lang beboet maar uw huis laten leeg staan blijft nu ongemoeid.
Uitgave: Februari 2019V.U.: PIET VAN TITTELBOOM Belangenbehartiger OKRA


Naar boven

C. Belangenbehartiging trefpunt Lovendegem

Op 1 januari 2019 lanceerde het Vlaams Energieagentschap (VEA) het nieuwe energieprestatiecertificaat (EPC). Een onderdeel van de Woningpas, maar ook een verplichting als je je woning of appartement verkoopt of verhuurt. Het vernieuwe EPC ziet er helemaal anders uit en bevat extra informatie. Wat dan wel, wil je weten? Dat lees je hieronder!

Het vernieuwde energieprestatiecertificaat (EPC)
In 2008 werd het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) verplicht voor woningen en appartementen die te koop werden aangeboden. Enkele maanden later werd de verplichting ook ingevoerd voor verhuur. Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van het gebouw. Inmiddels is het EPC al goed ingeburgerd en zijn reeds meer dan 1 miljoen EPC’s ingediend voor het Vlaamse woningenbestand.
Tien jaar na de lancering van het EPC, werd gewerkt aan een grondige uitbreiding ervan. Het vernieuwde EPC wil nog meer sensibiliseren, informeren en uiteindelijk aanzetten tot een grondige energetische renovatie van de woning. Vlaanderen heeft hoge ambities om veel zuiniger om te springen met energie. Het is daarbij belangrijk dat ook alle woningen in Vlaanderen energiezuinig worden. Tegen 2050 wil Vlaanderen dat elke woning even energiezuinig is als een nieuwbouw die vandaag wordt gebouwd.

Wat is er veranderd?

Het doel van het EPC blijft hetzelfde als voorheen. Het moet de energiezuinigheid van een woning in kaart brengen voor potentiële kopers of huurders. Maar de inhoud van het document zal nu makkelijker te interpreteren zijn.

Label
Op het nieuwe EPC zal naast de energiescore een duidelijk label toegevoegd worden, gaande van A+ (zijnde een woning die meer energie produceert dan verbruikt) tot F (een zeer energieverslindende woning). Vergelijk het gerust met het label op wasmachines of andere elektrische toestellen. Door het label toe te voegen, zal de potentiële koper of huurder nog sneller de energieprestatie van de woning of het appartement kunnen inschatten en zal hij deze gemakkelijker kunnen vergelijken met andere woningen en appartementen.

Aanbevelingen
Daarnaast worden de aanbevelingen tot energierenovatie grondig uitgebreid, overzichtelijk weergegeven via een kleurencode (rood zijn het meest dringend, dan oranje, dan geel en dan groen) en aangevuld met een kostenindicatie. Dit zal de potentiële koper/huurder op een snelle en eenvoudige manier inzicht geven in wat er nog moet gebeuren om de woning energetisch in orde te maken en wat de grootte-orde is van het bijhorende kostenplaatje. Ook zal er technische informatie terug te vinden zijn op het nieuwe EPC.

Verkopen, verhuren of renoveren?

Wil je een woning of appartement verkopen of verhuren? Dan is het EPC nog steeds verplicht. Heb je eerder al een EPC laten opstellen? Dan hoef je geen nieuw EPC te laten opmaken. Het oude EPC blijft sowieso tien jaar geldig.
Heb je geen (geldig) EPC dan moet je nog steeds een erkende energiedeskundige type A contacteren. Die zal de woning inspecteren en een EPC opmaken met behulp van een software die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. De lijst met erkende energiedeskundigen type A vind je op http://www.energiesparen.be/epcparticulier. Al wie vanaf januari 2019 een EPC laat opmaken, zal automatisch het vernieuwde EPC krijgen.
Het EPC is ook interessant als je je woning niet verkoopt of verhuurt. Zo krijg je meer info en inzicht over de energieprestaties van jouw woning. Heb je al energiebesparende investeringen gedaan? Misschien haal je nu wel een veel betere energiescore dan op het vroegere resultaat. Nog van plan te renoveren? Dan krijg je meteen concrete aanbevelingen om het energielabel van je woning te verbeteren.
Opgelet: zorg dat je bij verkoop of verhuur van je woning over een EPC beschikt. Zo vermijd je een riante boete (500 - 5000 euro).

Meer info?
- Uitgebreide info lees je op www.energiesparen.be/epcparticulier. Je kan ook al je vragen of bemerkingen doorgeven via energie@vlaanderen.be of via het gratis telefoonnummer 1700.
- Uiteraard beantwoorden we ook graag jouw vragen via belangenbehartiging@okra.be. Contacteer ons: PB 40, B-1031 Brussel www.okra.be - belangenbehartiging@okra.be - Studiedienst 02 246 44 40 - 02 246 39 45 Pensioendienst: 02 246 44 45 - 02 246 44 31 - OKRA-Zorgrecht - 02 246 57 72.
Naar boven

D. Kerst bingo

De maandelijkse bingo van Okra Lovendegem kent zo’n groot succes dat men op de speciale kerst bingo, tafels moest bijzetten om iedereen een plaatsje te kunnen geven. De bingo barst letterlijk uit zijn voegen. Maar hoe kan het ook anders, met telkens een rijk gevulde tafel met mooie waardevolle prijzen.
De Okra” bestuursleden-organisatoren” zijn heel behulpzaam en de leider van het bingospel is een echte entertainer. Er is dus telkenmale veel leute en plezier. Dit jaar kon de pret niet op door de komst van de Kerstman die alle spelers en ook alle kaarters verraste met een smaakvolle attentie. Als klap op de vuurpijl zong de Kerstman een vrolijk liedje en gans de zaal zong lustig mee.
Dit was een schitterende afsluiter van het Okra werkjaar 2018 van Lovendegem.
Verslag, Linda Dobbelaere
Naar boven

E. Gevarendriehoek gebruiken: wanneer en hoe?

Een gevarendriehoek behoort tot de verplichte uitrusting van je wagen. Heel wat bestuurders weten echter niet wanneer en hoe ze deze juist moeten gebruiken.

Bij een ongeval of pech
Als je auto door pech of door een ongeval een gevaar is op de openbare weg en niet onmiddellijk kan verplaatst worden (of slechts kan worden opgesteld op een plaats waar het stilstaan en het parkeren verboden zijn), moet je de gevarendriehoek plaatsen. Je moet dat ook doen als je voertuig zijn lading verloren heeft en die niet onmiddellijk kan opgeruimd worden.

Hoe gebruiken?
In de wet staan strikte richtlijnen over hoe je je gevarendriehoek moet plaatsen. Meer bepaald moet die voor je voertuig worden geplaatst ongeveer in verticale stand, op een afstand van ten minste 30 meter op de gewone wegen en van ten minste 100 meter op de autosnelwegen. De wet zegt verder dat dit zodanig moet gebeuren dat hij voor de naderende bestuurders zichtbaar is van op een afstand van ongeveer 50 meter.

Binnen de bebouwde kommen, op plaatsen waar de afstand van 30 meter niet kan in acht genomen worden, mag de gevarendriehoek op een kleinere afstand en eventueel op het voertuig geplaatst worden.

Je riskeert een boete
Hou je je niet aan deze regels dan riskeer je een boete. Die bedraagt voor overtredingen begaan sinds 1 mei laatstleden 58 euro.
Naar boven

F. Middenvakrijders opgepast: boete voortaan dubbel zo duur

Middenvakrijders zijn bestuurders die hardnekkig op de middelste rijstrook van een autosnelweg blijven rijden, wat niet mag en wat bovendien als zeer ergerlijk wordt beschouwd. De boete kost voortaan dan ook dubbel zo veel.

Volgens de letter van de wet moet elke bestuurder die de rijbaan volgt zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven. Die regel is weliswaar niet van toepassing als er bijvoorbeeld moet worden gevoorsorteerd om een afrit te nemen.
Het is met andere woorden dus niet toegelaten om een tijdje op de middelste rijstrook te blijven rijden als je perfect rechts zou kunnen houden. Doe je dat toch, dan riskeer je een boete. Tot voor kort bedroeg deze 58 euro, voortaan 116 euro (onmiddellijke inning) of 160 euro (minnelijke schikking.

Rechts voorbijsteken
Als er een middenvakrijder voor je rijdt, moet je die trouwens nog steeds langs links voorbijsteken, ook als je zelf al op de rechterrijstrook rijdt.

En bij druk verkeer?

Sta je in de file of in “zeer druk verkeer”, dan mag je wel rechts inhalen als jouw rijstrook sneller rijdt dan de andere. In dat geval bega je dus geen overtreding.

Naar boven

G. VIAS persbericht: 1 op de 5 Belgische bestuurders weet nog altijd niet precies hoe ze moeten ritsen

Exact 5 jaar nadat het ritsprincipe van kracht werd, blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute dat 1 op de 5 Belgische bestuurders nog altijd niet weet hoe ze dat ritsen precies moeten doen. En dat leidt tot irritatie. In Vlaanderen stoort 84% van de bestuurders zich aan foutief ritsen. Het blijft belangrijk om iedereen te informeren, zodat het systeem zijn nut kan bewijzen.

Principe is gekend
Een enquête van Vias institute bij een representatieve steekproef van Belgische bestuurders toont aan dat 5 jaar na de invoering van het ritsprincipe een grote meerderheid al gehoord heeft van het principe. Bij 97% van de Belgische bestuurders doet ritsen een belletje rinkelen. Bijna alle Vlamingen kennen het principe (99%), maar ook in Wallonië (94%) en Brussel (96%) is bijna elke bestuurder met het principe vertrouwd.

…maar niet altijd juist toegepast
81% van de bestuurders kan exact uitleggen wat het principe inhoudt. Dit wil dus zeggen dat 5 jaar na de invoering van het ritsprincipe in de wegcode bijna 1 op de 5 bestuurders nog steeds niet weet hoe er correct geritst moet worden.
In Vlaanderen (86%) is de exacte toepassing van de regel wel redelijk goed gekend, maar in Wallonië (73%) en Brussel (74%) weten veel bestuurders toch niet hoe ze dit principe moeten toepassen. 19% van de Waalse bestuurders en 21% van de Brusselse bestuurders denkt zelfs dat wanneer een weg gaat versmallen je zo snel mogelijk moet invoegen op de rijstrook waar je rechtdoor kan blijven rijden. Bijna 4 op de 10 Belgische bestuurders ziet elke dag hoe andere bestuurders op een foutieve manier ritsen. 80% raakt hierdoor geïrriteerd. In Vlaanderen (84%) storen bestuurders zich meer dan in Wallonië (72%) en Brussel (74%).

Vooral in Vlaanderen en Brussel wordt dit als efficiënt systeem gezien
88% van de bestuurders is vandaag voorstander van het systeem. De meerderheid is dus overtuigd. 81% van de bestuurders vindt ritsen efficiënt. In Wallonië stellen ze zich echter meer vragen bij de doeltreffendheid van het systeem (slechts 72% vindt het efficiënt) dan in Vlaanderen (85%) en Brussel (85%).

Ritsen bewijst dagelijks zijn nut
Correct ritsen zorgt ervoor dat de wegcapaciteit beter benut wordt en dat de doorstroming vlotter kan verlopen. Als iedereen dit hoffelijkheidsprincipe toepast, is er ook minder irritatie en wrevel in het verkeer. 37% van de bestuurders zegt dagelijks te ritsen, in Brussel is dat zelfs 47%. 32% pas het wekelijks toe. Ritsen is dus iets wat frequent voorkomt in ons verkeer. Slechts 7% ritst nooit. We weten niet of dat uit pure tegenkanting is of omdat ze nooit in een situatie terechtkomen waar er geritst zou kunnen worden.

Hoe werkt het precies?

Het ritsprincipe is, bij sterk vertraagd verkeer, verplicht op plaatsen waar er een rijstrook wordt onderbroken (op alle wegen waar er ten minste twee rijstroken zijn in dezelfde rijrichting). De bestuurder moet op zijn rijstrook blijven rijden tot aan de versmalling om vervolgens in te voegen in de aangrenzende rijstrook waar het verkeer zich verderzet. De bestuurders die zich reeds op deze rijstrook bevinden moeten beurtelings een bestuurder laten invoegen. Het ritsprincipe is een algemene regel die nageleefd moet worden, zonder dat er signalisatie nodig is.
Hierbij willen we nog even verduidelijken dat, volgens artikel 12.4 het veranderen van rijstrook tijdens het toepassen van het ritsprincipe NIET als een manoeuvre wordt beschouwd.
Als je niet correct ritst, is dat een overtreding van de eerste graad. Je kan daarvoor een boete krijgen van 58 euro.

Wie begint?
De bestuurder die op de vrije rijstrook rijdt moet als eerste een bestuurder laten invoegen. Vervolgens doet de bestuurder die achter hem rijdt op de vrije strook op zijn beurt hetzelfde.

Moet iedereen deze regel volgen?
Ja, het principe geldt voor alle bestuurders, ongeacht het type voertuig. Dat betekent dus ook voor motors, vrachtwagens, bestelwagens, …

Moet je ook ritsen als je de autosnelweg oprijdt?
Nee, wanneer men de autosnelweg oprijdt, moet er altijd voorrang verleend worden aan de bestuurders die zich reeds op de autosnelweg bevinden. De borden (in dit geval “geef voorrang”) primeren altijd boven de algemene regels, zelfs bij sterk vertraagd verkeer.

Besluit
Karin Genoe, CEO Vias institute: “5 jaar na de invoering van het principe hebben de meeste bestuurders al wel van ritsen gehoord, maar sommigen onder hen weten nog steeds niet hoe het exact in zijn werk gaat. De laatste jaren is er behalve in Wallonië wel een stijging van het aantal mensen die het systeem kennen, onder andere door campagnes, toch is er nog veel progressiemarge om deze regel overal te laten respecteren.”

Wat zegt de wegcode precies?
Het ritsprincipe wordt uitgebreid gedefinieerd in artikel 12bis van de wegcode: “De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook, moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden op zowel de linker als op de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook.”

Naar boven

H. Wat is skrei?


Skreid is het Noors voor ‘zwerver’ of ‘reiziger’. En die reiziger is niets meer of minder dan de ons welbekende kabeljauw. In de winter trekken de geslachtsrijpe kabeljauwen van de Barentszee naar Noorwegen, meer bepaald naar de Lofoten, omdat het water daar warmer en voedselrijker is. De ideale habitat dus om kuit te schieten en het nageslacht in de watten te leggen. Na een rustperiode vertrekt de kabeljauwschool dan weer naar zijn plaats van herkomst.
Tijdens die trektocht eet de kabeljauw minder en anders en dat zorgt ervoor dat zijn vlees magerder, witter en steviger wordt. In de Lofoten voedt hij zich voornamelijk met garnalen, inktvis en makreel die overvloedig aanwezig zijn in het zuivere water. De ideale premisse voor lekkere en magere visfilet...
Skrei, ook winterkabeljauw of Noorse kabeljauw genoemd, is een vis van topkwaliteit. Hij is rijk aan eiwitten, vitamine D, mineralen en omega 3.
Skrei (gadus morhua) wordt verkocht met herkomstlabel en is verkrijgbaar van januari tot eind maart (soms iets langer). De vangst is aan strenge regels onderworpen en is gebonden aan quota. Omdat deze hagelwitte vissoort altijd rond Valentijn wordt aangeboden, krijgt hij vaak ook de naam ‘love fish’.

Naar boven

I. Academies Aalter, Gent en Meetjesland - April - Mei - Juni 2019

OKRA-ACADEMIE AALTER: Locatie (tenzij anders aangegeven): Ontmoetingscentrum, Rerum Novarumstraat 24, 9880 Aalter - 14.30 - 17.00 uur
Maandag 1 april: Ruimtemissies: verleden, heden en toekomst, Stijn Ilsen, ruimtevaartingenieur
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste mens een voet zette op de Maan, een mooie aanleiding om ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen uit te nodigen. Hij vertelt over de Apollo-missies die de mensheid op de Maan brachten, maar ook over de huidige ruimtemissies. Wat gebeurt er allemaal rond de aarde, welke ruimtetuigen zijn er op Mars? Waarom ging het bij sommige missies fout? En wat staat er nog op stapel voor de nabije toekomst? Stijn Ilsen neemt ons mee op een boeiende reis door ons zonnestelsel.

OKRA-ACADEMIE MEETJESLAND: Locatie (tenzij anders aangegeven): N9 Fabriek, Molenstraat 31, 9900 Eeklo - 14.30 - 17.00 uur
Mensen met een UitPAS aan kansentarief betalen slechts 1,25 euro per voordracht.
GEEN ACTIVITEITEN IN APRIL – MEI – JUNI

OKRA-ACADEMIE GENT: Locatie : Clemenspoort, zaal “De Parel”, Overwale, 3, 9000-Gent (Zijstraat van de Voskenslaan, vlakbij Station Gent-Sint-Pieters).
Dinsdag 23/04/2019: Our great mister Händel – Jos Meersman, musicoloog.
“Mijn naam is Johann Christoph Schmidt. Bijna veertig jaar lang ben ik de persoonlijke secretaris geweest van Georg Friedrich Händel, wellicht de meest getalenteerde musicus die Engeland ooit heeft gekend. Ik was in Londen getuige van zijn strijd, zijn successen en zijn nederlagen. Zijn leven kent voor mij weinig geheimen.” Jos Meersmans, als de secretaris van Händel, laat ons zijn werk beter kennen met prachtige muziekfragmenten en ‘Messiah’ als apotheose.
Dinsdag 14/05/2019: Romain Deconinck – Leven en werk. - Luk De Bruycker, acteur en poppenspeler.
Luk De Bruycker is een verteller pur-sang. Hij leerde Romain Deconinck persoonlijk kennen in de jaren zeventig en werkte verschillende keren met hem samen. In 2005 kroop hij voor het eerst in de huid van Romain. Frank Van Laecke schreef immers voor hem “Ne Lieuw mee tande, een miesterklasse”. Luk De Bruycker hernam de voorstelling naar aanleiding van ‘Romain 100’ en was ook één van de initiatiefnemers van het vieringsjaar. Naaste deze voorstellingen van de “miesterklasse” geeft hij nu deze voordracht over Romain. Hij leert ons het leven en werk kennen van deze reus van het Gentse Volkstheater en vertelt diverse grappige anekdotes.
Dinsdag 11/06/2019: Napoleon, een balans - Johan Op de Beeck, auteur.
Als kind van de verlichting stond Napoleon aan de wieg van de moderne Europese samenleving. Zeer actuele principes zoals de scheiding van kerk en staat en godsdienstvrijheid zijn door hem ingevoerd. De Code Napoleon is nog steeds de basis van onze hedendaagse rechtstaat, een monument dat vandaag nog altijd ons leven bepaalt. Johan Op de Beeck neemt ons mee naar een zeer bewogen periode in de Europese geschiedenis en schetst een genuanceerd portret van de belangrijkste Europese leider van de moderne tijd, de manager van de Verlichting, maar ook de medeverantwoordelijke voor veel oorlogsleed.
In samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Naar boven


J. Komende Okra activiteiten

APRIL 2019
Maandag 1 april: Okra wandeling
Maandag 1 april: Okra Academie Aalter: Ruimtemissies : verleden, heden en toekomst - Stijn Ilsen, Ruimtevaartingenieur
Dinsdag 2 april: Kaarting en Petanque in Tempelhof
Maandag 8 april: Okra Wandeling
Dinsdag 9 april: ALGEMENE LEDENVERGADERING: LENTEFEEST
Maandag 15 april: Okra wandeling
Dinsdag16 april: Eerste Fietstocht
Donderdag 18 april: Lijndansen in de Polyvalente zaal
Maandag 22 april: Geen Okra wandeling - Paasverlof
Dinsdag 23 april: Okra Academie Gent – Our great Mister Händel. Jos Meersman, Musicoloog
Woensdag 24 april: Kaarting en Petanque in Tempelhof
Maandag 29 april: Okra wandeling


MEI 2019
Donderdag 2 mei: Lijndansen in de Polyvalente zaal
Maandag 6 mei: Meerdaagse reis naar Sauerland
Maandag 6 mei: Okra wandeling
Maandag 13 mei: Okra Wandeling
Dinsdag 14 mei: Kaarting en Petanque in Tempelhof
Dinsdag 14 mei: Okra Academie Gent – Romain De Coninck – Leven en Werk - Luk De Bruycker, acteur en poppenspeler
Donderdag 16 mei: Lijndansen in de Polyvalente zaal
Maandag 20 mei: Okra wandeling
Dinsdag 21 mei: Fietstocht – Bedevaart naar Kleit
Woensdag 22 mei: Kaarting en Petanque in Tempelhof
Maandag 27 mei: Okra wandeling

JUNI 2019
Maandag 3 juni: Okra-wandeling
Maandag 10 juni: Geen Okra-wandeling - Pinkstermaandag
Dinsdag 11 juni: Kaarting en Petanque in Tempelhof
Dinsdag 11 juni: Okra Academie Gent – Napoleon, Een balans - Johan Opdebeeck, auteur
Maandag 17 juni: Okra-wandeling
Maandag 24 juni: Okra-wandeling – Laatste wandeling van het seizoen
Woensdag 26 juni: Kaarting en Petanque in Tempelhof
Donderdag 27 juni: Dagfietstocht


Info wandelingen of fietstochten: Daniël Locy: 09 372 79 71 - GSM: 0478 68 05 27
Info kaartingen: Jacky Wulgaert, tel.: 09 372 98 75

Heb je een tip, een weetje, voor volgend nummer, uw tekst is welkom bij Noêl,
mail: noel.van.acker@telenet.be
Teksten binnen ten laatste tegen 1 juni 2019


Volgend nummer verschijnt met het Okra tijdschrift van juli 2019

Naar boven