Okra
Okra cirkels

Printversie
  Nr. 4

 

oktober 2019


A. Laatste wandeling van het seizoen 2018-2019


Op maandag 24 juni waren alle Okra maandag-wandelaars uitgenodigd voor de laatste wandeling van het seizoen 2018-2019. Het was snikheet, maar de hitte speelde de enthousiaste deelnemers blijkbaar geen parten, want we waren met 35 aan de start.
Via de Tourwegel, Sparrestraat, Verbindingsweg, Bredestraat hebben we de Welvaertwegel bewandeld, zodat we in Meienbroek terecht kwamen.
Daar zorgden Nicole en Noël voor een welgekomen verfrissing en kreeg elke wandelaar een flesje water. De tocht liep verder via Meienbroek, Boterhoek, Bredestraat en zo terug langs de Poelslag zodat we via de Sparrestaat terug aan de startplaats in Tempelhof terug kwamen.
De niet-deelnemers (11 personen) zaten ons al op te wachten. En na de ‘gevoelige’ speech van draaischijf Daniël konden we aanschuiven voor een aperitief, een consumptie en een lekkere hot-dog verzorgd door Georgette, echtgenote van medevoorzitter Noël, die zoals altijd zorgde voor de nodige gezellige muziek. Andere bestuursleden en vrijwilligers zorgden ervoor dat alles vlekkeloos verliep.
Daniël bedankte in zijn speech al zijn vrijwillige medewerkers, zodat we een veilig wandelseizoen hebben meegemaakt. Hij wees ook op een paar mensen die ons spijtig genoeg door overlijden hebben moeten verlaten en benadrukte hoe belangrijk gezondheid in een mensenleven is (denkend aan zijn echtgenote).
Hij bedankte ook de wandelaars zelf, want als je bijgaande statistiek bekijkt, kunnen we alweer spreken van een gigantisch succes van deze wekelijkse activiteit.
Op 34 wandelingen waren er 1340 aanwezigen, dit is een gemiddelde van 39 per wandeling, met een seizoensrecord van 52 deelnemers op 3 wandelingen.
Zoals gewoonlijk leggen we de wandelingen nu een 2-tal maanden stil om dan begin september aan een nieuw hopelijk terug succesvol seizoen te starten.
Daniël bedankte iedereen die meewerkte aan deze gezellige namiddag.

Verslag, Daniël Locy
Naar boven

B. Nieuwe regels voor fietsers en voetgangers: een overzicht

Sinds 31 mei zijn er een aantal nieuwe verkeersregels. Zo is het integraal groen verkeerslicht voor fietsers en voetgangers nu wettelijk geregeld en worden drie- en vierwielers met een maximale breedte van 1 meter gelijkgesteld met fietsen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit maakte een handig overzicht van alle nieuwe regels.
Voetgangers
- De afstand waarbinnen een voetganger verplicht gebruik moet maken van een oversteekplaats voor voetgangers wordt teruggebracht van 30 naar 20 meter.
- Het integraal groen verkeerslicht voor voetgangers. Wanneer het groene voetgangerssilhouet omringd is door pijltjes betekent dat gelijktijdig groen voor alle voetgangers op het kruispunt.
- Buiten de bebouwde kom moeten bestuurders zijdelings minstens anderhalve meter afstand houden van voetgangers.
Fietsers
- Het integraal groen verkeerslicht voor fietsers. Wanneer het groene fietssilhouet omringd is door pijltjes betekent dat gelijktijdig groen voor alle fietsers op het kruispunt.
- Drie- en vierwielers met een maximale breedte van 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen. Ze mogen dus een beperkte éénrichtingsstraat inrijden, hebben toegang tot wegen beperkt tot plaatselijk verkeer alsook tot voorbehouden wegen. Vanaf 31 mei mogen bakfietsen met meer dan 2 wielen een schoolstraat inrijden.
- Kinderen jonger dan 10 mogen in alle omstandigheden op het voetpad fietsen.
- Buiten de bebouwde kom moeten automobilisten en motorrijders een minimale zijdelingse afstand van 1,5 meter bewaren tussen hun voertuig en fietsen en bromfietsen met 2 wielen.
Voortbewegingstoestellen
De maximale snelheid, naar bouw, van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (elektrische steps, hoverboards, elektrische rolstoelen) wordt verhoogd tot 25 km/u in plaats van 18 km/u.
Bron: Vlaamse Ouderenraad
Naar boven

C. PatiŽnt betaalt straks minder bij apotheker van wacht

Wie ’s avonds of op zondag met een geneesmiddelenvoorschrift naar de apotheker gaat, zal straks geen toeslag meer betalen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. In ruil krijgen de apothekers een beschikbaarheidshonorarium voor hun wachtdienst.
Hoe wordt het momenteel geregeld?
- Als je een terugbetaald geneesmiddel komt halen dat door een arts voorgeschreven is en door hemzelf of door de apotheker als ‘dringend’ bestempeld wordt, dan bedraagt het wachthonorarium 5,32 euro. Je hoeft dat bedrag echter niet zelf te betalen, omdat het volledig gedekt wordt door de ziekteverzekering.
- In alle andere gevallen (niet-dringend voorschrift, geneesmiddelen die niet terugbetaald zijn, geneesmiddelen vrij van voorschrift, andere producten, ...) moet je zelf een wachttoeslag betalen en staat het de apotheker vrij om de hoogte van dat bedrag te bepalen, op voorwaarde dat het ‘redelijk’ is en dat het goed zichtbaar is aangeduid.
Hoe wordt het in de toekomst geregeld?
Wie ’s avonds de huisarts bezoekt en daarna medicijnen gaat ophalen bij de apotheker, betaalt daar nu dus vaak extra voor bij de apotheker. Daar komt straks verandering in. Apothekers zullen enkel nog een toelage mogen aanrekenen als de patiënt geen voorschrift heeft.
Minister De Block: “Met deze maatregel maken we de zorg opnieuw een stukje toegankelijker voor patiënten. Het principe blijft natuurlijk wel hetzelfde: als het niet dringend is, stoor je je apotheker niet ’s avonds of de zondag maar ga je langs tijdens de normale openingsuren.”
Win-win voor apothekers en patiënten
De toelage die apothekers in sommige gevallen mogen aanrekenen, wordt vervangen door een beschikbaarheids-honorarium. Het gaat over een vast bedrag dat apothekers ontvangen voor hun wachtdienst, naast een bedrag per voorschrift.
“Als een apotheker vandaag gedurende de hele wacht niemand over de vloer krijgt, krijgt hij of zij ook geen vergoeding. Daar brengen we straks ook verandering in”, aldus De Block.
De nieuwe regeling treedt nog dit jaar in werking.
Bron: Vlaamse Ouderenraad

Naar boven

D. Ziekenvervoer

Myriam: "Het was uitzonderlijk, maar die ene keer kon ik mama niet naar de oogarts brengen. Op aanraden van het woonzorgcentrum, deed ik beroep op een dienst voor niet-dringend ziekenvervoer. Het was ideaal, want mama is niet mobiel en kan niet zomaar door eender wie vervoerd worden. De consultatie liep vlot en mama was best tevreden. Gelukkig!
Maar dan... volgde een torenhoge factuur.
Blijkbaar is er geen tussenkomst van de mutualiteit. Hoe kan dat nu?"

Dag belangenbehartiger!
Myriams verhaal is niet het eerste verhaal dat OKRA ter oren komt. Misschien ondervond je het zelf wel? Die hoge factuur wanneer je (niet-dringend) overgebracht werd naar een ander ziekenhuis? Of wanneer je je niet al te best voelde en een lift wou voor je volgende chemobehandeling? Maar dan achteraf nog eens een financiŽle opdoffer kreeg...
In deze infomail informeren we je over het niet-dringend ziekenvervoer. Zodat jij wel weet bij wie je terecht kan en hoeveel je dan betaalt. Want het kan best probleemloos verlopen, zolang je je maar informeert! Bezorg je deze info ook aan jouw trefpuntleden? Ook zij hebben baat bij deze info. Heb je nog vragen? Stuur ons dan een mailtje (belangenbehartiging@okra.be) of bel ons op!
Niet-dringend ziekenvervoer
Het niet-dringend ziekenvervoer bestaat uit alle ziekenvervoer dat niet via de dienst 112 wordt geregeld.
Het niet-dringend ziekenvervoer kan zowel liggend als zittend gebeuren, afhankelijk van wat de medische toestand vereist. In tegenstelling tot het dringend ziekenvervoer bestaat er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen wetgeving of reglementering.
Kwaliteitsvereisten
Pas in juli 2016 werd er een charter met kwaliteitsvereisten aangenomen voor ambulances, die niet-dringend liggend vervoer uitoefenen. In mei 2017 heeft de Vlaamse regering het ontwerpdecreet goedgekeurd om het charter afdwingbaar te maken. Hierdoor mogen sinds 2019 ziekenvervoerders enkel patiŽnten liggend vervoeren wanneer ze erkend zijn door een controle-instantie. Deze instantie kijkt of de ziekenvervoerder aan alle kwaliteitsvereisten voldoet.
Maar geen prijstransparantie!
Geen vaste kostprijs
Er zijn geen minimum- of maximumprijzen vastgelegd voor het niet-dringend ziekenvervoer. Ambulancediensten kunnen zelf de kostprijs bepalen.
De prijs is afhankelijk van de afstand, files, gebruik van medisch materiaal, begeleiders ťn het bedrag dat de ziekenfondsen terugbetalen.
Terugbetaling?
PatiŽnten weten vaak niet welk ziekenvervoer terugbetaald wordt en hoeveel de terugbetaling bedraagt.
- De verplichte ziekteverzekering (via het ziekenfonds) betaalt het niet-dringend ziekenvervoer niet terug behalve in een aantal specifieke gevallen zoals bij nierdialyse of een chemotherapiebehandeling.
Een groot aantal van de ziekenfondsen heeft daarom in zijn aanvullende ziekteverzekering voorzien om een deel van het niet-dringend ziekenvervoer terug te betalen.
De voorwaarde voor terugbetaling is meestal wel dat je kiest voor de ambulancedienst waarmee je ziekenfonds prijsafspraken heeft gemaakt. Wanneer je een andere ambulancedienst kiest, kan het zijn dat je factuur heel wat hoger is. Bovendien zijn er ook grote terugbetalingsverschillen tussen de regioís van ťťn bepaald ziekenfonds en tussen de verschillende ziekenfondsen.
Voor meer uitleg over de voorwaarden voor terugbetaling voor het specifiek ziekenvervoer kan je best contact opnemen met je eigen ziekenfonds. Het Vlaams PatiŽntenplatform maakte recent een overzicht van de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer per ziekenfonds. Ze baseerden zich hiervoor op de informatie die ze op de websites van de ziekenfondsen gevonden hebben. Het overzicht werd nagelezen door de ziekenfondsen en waar nodig verbeterd en aangevuld. Wanneer je ziekenvervoer wil regelen, houd je best rekening met volgende tips
- indien er geen medische begeleiding nodig is, probeer dan gebruik te maken van minder mobiele centrales, de mobiliteitscentrale aangepast vervoer en andere vrijwilligersorganisaties omdat hun prijzen vaak veel voordeliger zijn. Nadeel hierbij is natuurlijk dat de bestuurder geen medische opleiding heeft. Informeer bij je ziekenfonds naar alternatieve vervoersmogelijkheden.

TIPS VOOR PATIENTEN

- informeer bij je ziekenfonds over de vergoeding. Lees goed na of het gaat over het liggend, zittend of rolwagenvervoer. Ziekenfondsen hanteren verschillende criteria voor terugbetaling. De fiches van het Vlaams PatiŽntenplatform kan je als eerste informatiebron gebruiken;
- vraag ook aan je ziekenfonds met welke vervoerder er prijsafspraken gemaakt zijn;
- informeer je op voorhand goed over de kostprijs bij de ziekenvervoerder. Vraag ook naar onvoorziene kosten;
- als het ziekenvervoer door de sociale dienst van het ziekenhuis/woonzorgcentrum/... wordt geregeld (bijvoorbeeld bij een ontslag uit het ziekenhuis) bevraag je de kostprijs en laat je altijd weten bij welk ziekenfonds je aangesloten bent;
- als je vragen hebt bij je factuur, laat deze dan controleren door je ziekenfonds. Zij helpen je hiermee;
- als je klachten hebt, breng dan je ziekenfonds en de ziekenververvoerder op de hoogte. Vind je bij hen geen gehoor? Dan kan je klacht indienen bij de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer.
Standpunt OKRA
Zoals je in de inleiding kon lezen, ontving OKRA al meermaals klachten over uit de pan swingende prijzen van het niet-dringend ziekenvervoer. In februari 2019 vond het politiek congres van OKRA plaats, waar onze standpunten n.a.v. de Europese, federale en regionale verkiezingen werden goedgekeurd. Eťn daarvan behandelde ook onze zorg m.b.t. het niet-dringend ziekenvervoer. OKRA vraagt in haar memorandum een duidelijk afsprakenkader over de kostprijs en een duidelijke informatiecampagne over de terugbetalingsmodaliteiten.
Bron: www.okra.be

Naar boven

E. Samenkomst 80-plussers leden Okra Lovendegem, een glaasje Cava, stukje taart en koffie, dit alles maakte er een gezellige namiddag van

Op dinsdag 03 september jl. werden de 80-plus Okra leden uitgenodigd in Het Tempelhof voor een gezellige koffietafel.
Zo’n 49 leden en enkele begeleiders werden verwelkomd met een glaasje Cava bubbels.
Na een welkomstwoord door bestuurslid Mark Van de Velde werden de koffiekannen gevuld met lekker geurende koffie.
Daarbij kreeg iedereen een bord met een groot stuk heerlijke taart.

Voor deze leden is het niet zo evident meer dat ze aan alle andere activiteiten kunnen deelnemen. Daarom worden ze elk jaar eens uitgenodigd naar een gratis koffietafel. De bar bleef de ganse namiddag open en er kon nog gezellig worden gebabbeld met een lekker drankje.

Zo heeft Okra Lovendegem zijn kranige 80-plussers alweer eens wat extra aandacht gegeven en hen nog eens flink verwend.
We blijven deze mooie traditie verder zetten!

Verslag, Linda Dobbelaere

Naar boven

F. Tips voor grootouders

Heel wat grootouders nemen een deel van de zorg op voor hun kleinkind(eren), met plezier! Maar af en toe kan dat ook wat spanning of onenigheid met zich meebrengen. Soms hebben ouders het gevoel dat grootouders zich te veel moeien met de opvoeding. Of zijn ze bezorgd dat grootouders hun kind te veel verwennen. Goed communiceren en respect hebben voor elkaars waarden in de opvoeding is dan belangrijk.

Regels en afspraken
Vaak mogen kinderen bij hun grootouders net ietsje meer dan thuis. Dat hoeft geen probleem te zijn: kinderen moeten met deze verschillen leren omgaan, zo leren ze dat niet elke situatie hetzelfde is. In de klas, de crèche of de sportclub zullen er soms ook andere afspraken gelden dan thuis.
Wel is het zo dat het voor jonge kinderen verwarrend kan zijn als ze tegenstrijdige boodschappen krijgen. Als ouders het bijvoorbeeld belangrijk vinden dat hun kind fruit eet, dan is het voor het kind ingewikkeld als grootouders zouden zeggen dat fruit eten onnodig is. Dat betekent niet dat grootouders hun kleinkind niet eens mogen verwennen met een extra snoepje of dessert. Als grootouder kan je daarbij aan je kleinkind zeggen dat fruit eten belangrijk is voor de gezondheid, maar dat het vandaag bij oma/opa iets extra mag. Het maakt dus niet zo uit of je even streng, strenger of minder streng bent dan de ouders. Het is wel belangrijk dat je inhoudelijke dezelfde boodschap meegeeft.;
Ouders en grootouders maken daarom best duidelijke afspraken over welke regels ze hanteren. Als ouder kan je de grootouders inlichten over de belangrijkste regels die thuis gelden, en vice versa. Door op de hoogte te zijn van wat bij elkaar wel en niet mag, kan je je (klein)kind beter begrijpen en begeleiden.
Bij oudere kinderen kan je wat flexibeler zijn. Zij snappen al veel beter dat er bij verschillende mensen verschillende regels gelden. Ze begrijpen perfect dat ze bij oma en opa bijvoorbeeld wat langer mogen opblijven of dat ze wat meer mogen snoepen.
Grootmoeders raad
Als grootouder ken je het ouderschap als geen ander: je hebt zelf je kind(eren) opgevoed en hebt daar wellicht een schat aan waardevolle adviezen en ervaringen door. Maar als je zonder rem tips geeft, zal dat eerder als bemoeierig dan als helpend ervaren worden. Je geeft best enkel advies als erom gevraagd wordt. Door een advies in vraagzin te formuleren, komt het bovendien veel minder aanvallend over. Bijvoorbeeld: “Misschien kan het helpen om je kindje de volgende keer vroeger in bed te leggen? Wat denk jij?”
Elke ouder heeft zijn eigen aanpak
Als grootouder moet je de opvoedregels van de ouders respecteren en duidelijk zijn over je eigen huisregels. Onthoud dat jij de grootouder bent, en niet de ouder. Bekritiseer je kind niet om zijn/haar opvoedkundige keuzes, zeker niet waar de kleinkinderen bij zijn. Weet dat ouderschap voortdurend groeien, uitproberen en ontdekken is. Elke ouder heeft zijn eigen aanpak, en zijn eigen waarden en normen die hij belangrijk vindt om mee te geven in de opvoeding. Geef je kind(eren) het gevoel dat ze altijd bij je terecht kunnen voor raad of tips in hun ouder-zijn, maar dring je eigen visie niet op.
Een speciale band
Voor ouders is het vaak een grote hulp als grootouders mee inspringen om af en toe op het kind te passen.
Maar als je als grootouder zelf nog aan het werk bent of andere projecten lopende hebt, is het niet evident om een deel van de zorg voor je kleinkind(eren) op te nemen. Denk goed na over wat je wel en niet ziet zitten en communiceer dit duidelijk naar de ouders toe. Als je het niet ziet zitten om bijvoorbeeld wekelijks een dag opvang te bieden, beloof dit dan niet en durf ‘nee’ zeggen. Bespreek samen wat voor iedereen haalbaar en aangenaam is. Het belangrijkste is niet hoeveel zorgtaken je opneemt, maar wel dat je als grootouder een erg unieke band kan opbouwen met je kleinkind.
Bron: Gezondheid.be

Naar boven

G. Busuitstap naar Duinkerke op 20 augustus 2019

Om 8u15 stond een groep van 67.Okra reizigers klaar voor een mooie uitstap naar Duinkerke.
De eerste halte was een bezoek aan het Havenmuseum met nederlandstalige gids. Daar kregen we een blik op het leven in de havens van hier en elders. Het museum beschikt over een buitengewone verzameling scheepsmodellen. Aan de kade ontdekten we hoe Duinkerke de op twee na grootste haven van Frankrijk geworden is.
Na zoveel boeiends te hebben gezien was het tijd voor het 3-gangen menu in dat zeer lekker werd gesmaakt.
In de namiddag lag het schip “Le Texel” Duinkerke al naar ons te lonken om ons een prachtige rondvaart door de haven aan te bieden.
De naam van het schip verwijst naar de zeeslag bij Texel (NL) in 1694 waarbij de Fransen een grote overwinning behaalden en 120 schepen met tarwe buit maakten. Duinkerke is de derde grootste haven van Frankrijk. Je vaart er langs de dokken en van dichtbij maak je het laden en lossen van erts, steenkool en graanschepen mee. Van de haven zetten we koers naar Nieuwpoort. Er was ter plaatse wat vrije tijd om te shoppen, of een wandeling te maken op de autovrije promenade van Nieuwpoort Bad. Enkele winkelstraten kunnen gerust vergeleken worden met de welgekende shopping straten in vaak veel grotere steden.
Als afsluiter van deze mooie dag werd in Sandeshoven Nieuwpoort Bad een broodjesmaaltijd met koffie geserveerd.
Wij weten dat Okra Lovendegem altijd garant staat voor zeer mooie, aangename daguitstappen. Het was ook deze keer niet anders!

Naar boven

H. Gewestbedevaart Regio Gent op 12 september 2019
Iedereen was stipt op tijd op de afspraak en zo kon de bus met 34 Okra leden starten richting Kortrijk. We hadden geen file op de E 17waardoor we zelfs een kwartier vroeger op de afspraak waren voor een lekkere koffiestop.
De Okra Gewestbedevaart 2019 bracht op 2 dagen tijd zo’n 1.100 Okra-leden samen in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk. De talrijke Okra vlaggen lieten ons zien hoeveel trefpunten hier wel aanwezig waren.
Kerk is gebouwd tussen 1390 en 1466, gewijd aan Sint-Maarten,
bouwmateriaal: Witte Brabantse kalksteen, monumentale westertoren van 83 meter hoogte, samen met de K toren een van de hoogste gebouwen van de stad. interrieur: unieke sacramentstoren, portaal: Christendom. De misviering had als thema: Lucht en leegte met EH André Quintelier als Celebrant die het prachtig heeft verwoord. Sommige Okra leden hadden op de stoel een ballonnetje dat werd opgeblazen en dan in de lucht gestuurd. Een symbool van deze huidige tijd. Opwarming van de aarde en zorg voor het milieu. Anna Nuytten (mezzosopraan), begeleid door de piano,verzorgde de zang. Het was van een indrukwekkend niveau.
Na de eucharistie bracht de bus ons naar het Kortrijk Colmar buffet. Daar konden we naar hartelust smullen van de verschillende buffetten. Alle leden waren zeer tevreden over het aanbod. Er was veel keuze en alles van goede kwaliteit.
Met een goed gevulde maag zetten we dan koers naar de enige nog ambachtelijke leerlooierij in België nl. Altan. Deze leerlooierij staat garant voor het leveren van kwalitatieve lederen vellen aan particulieren, scholen, KMO's en bedrijven die leder verwerken in allerhande eindproducten zoals schoenen, portefeuilles…
Echt top wat ze maken van allerlei dierenhuiden: van runderen, herten, schapen, geiten. Zelfs organen van dieren als de pens van een koe, balzak van een stier kunnen ze looien. De manier waarop dit gebeurt, de haarkant of de vetkant en ook het mengsel en de stoffen die ze gebruiken… ongelooflijk.
Met een gedeelde traditionele, familiale ervaring worden alle vellen ambachtelijk verwerkt en geven u de garantie op perfectie en kwaliteit Het ganse verwerkingsproces is uniek. De leerlooierij werkt nog steeds met authentieke looierijmachines die zelfs hoog boven de 100 jaar uitreiken. Twee gidsen gaven ons op een heel ludieke manier een uiteenzetting over het bedrijf van vroeger tot nu. Het is een werk met wel risico voor de werknemer. Het bezoek werd dan afgerond met een koffie en een gebakje. Ook de dames konden in de winkel hun voorkeur handtas of geldbeugel kopen aan zeer lage prijs voor kwaliteitsleder. Velen vonden het bezoek een topper.
Het laatste deel van de uitstap bracht ons naar Merelbeke voor een lekkere broodjesmaaltijd om dan tegen 19u weer huiswaarts te keren. Afspraak volgend jaar voor een volgende Okra regiobedevaart.

Verslag, Wilfried Van Hyfte
Naar boven

I. Belangrijke mededeling in verband met busuitstappen en betalende activiteiten gepaard gaande met eetmalen

- Graag vragen we begrip, dat wij niet meer in staat kunnen blijven afzeggingen de dag ervoor of de dag zelf zonder grondige medische redenen (liefst doktersattest), de kosten van de reis of activiteit uit onze eigen kas nog terug te betalen.
- Bij busuitstappen aanvaarden zij niet dat de dag ervoor of de dag zelf wijzigen worden aangebracht aan het deelnemersaantal, (begrijpelijk want dit kost hun heel wat telefoontjes en restaurants hebben hun bestellingen al gedaan, ook wat betreft o.a. gidsen. Dit geld ook voor eetmaalbestellingen bij traiteurs.
- Onze prijzen zijn altijd zo nipt mogelijk berekend voor jullie, zodat wij zo maar niet bij ieder van deze activiteiten uit onze eigen kas zo maar kosten terug kunnen betalen.
- Enkel met een grondige medische reden zullen wij zien in hoeverre we eventueel een deel van de kosten kunnen terugbetalen.
- We hopen dat jullie daar begrip kunnen voor opbrengen, zelfs indien we daar als optie een annulatieverzekering zouden bij aanrekenen is het nog niet mogelijk de gehele kosten terug te vorderen als dit de dag voordien of de dag zelf gebeurd.
Naar boven

J. Komende Okra activiteiten

OKTOBER 2019
Dinsdag 1 oktober: Herfstfeest met viering 65 jaar OKRA
Donderdag 3 oktober: Lijndansen in Polyvalente zaal
Maandag 7 oktober: wandeling
Dinsdag 8 oktober: Kaarting in Tempelhof
Maandag 14 oktober: wandeling
Maandag 21 oktober: wandeling
Woensdag 23 oktober: Kaarting en Bingo namiddag in Tempelhof
Maandag 28 oktober: wandeling
NOVEMBER 2019
Maandag 4 november: wandeling
Maandag 11 november: GEEN WANDELING (Wapenstilstand)
Dinsdag 12 november: Kaarting in Tempelhof
Donderdag 14 november: Lijndansen in Polyvalente zaal
Maandag 18 november: wandeling
Zondag 24 november: Toneelvoorstelling PODIUM
Maandag 25 november: wandeling
Woensdag 27 november: Kaarting en Bingo namiddag in Tempelhof
Donderdag 28 november: Lijndansen in Polyvalente zaal
DECEMBER 2019
Maandag 2 december: wandeling
Maandag 9 december: wandeling
Dinsdag 10 december: Kaarting in Tempelhof
Donderdag 12 december: Lijndansen in Polyvalente zaal
Maandag 16 december: laatste wandeling van het jaar
Woensdag 18 december: Kerstkaarting en Kerstbingo namiddag in Tempelhof
Dit jaar geen bezoek aan een kerstmarkt
Naar boven


K. Academies Aalter, Gent en Meetjesland: oktober - november - december

OKRA-ACADEMIE AALTER: Locatie (tenzij anders aangegeven): Ontmoetingscentrum, Rerum Novarumstraat 24, 9880 Aalter - 14.30 - 17.00 uur
Maandag 7/10/2019
Collaboratie, repressie en verwerking, Bruno De Wever, historicus UGent
Maandag 4/11/2019
En dat alles voor één haas… Peter Laroy, historicus
Deze voordracht vindt plaats in WZC Veilige Have Lostraat 28, 9880 Aalter
Maandag 2/12/2019
Alternatieve geneeswijzen, Norbert Fraeyman, emeritus hoogleraar farmacologie UGent

OKRA-ACADEMIE MEETJESLAND: Locatie (tenzij anders aangegeven): N9 Fabriek, Molenstraat 31, 9900 Eeklo - 14.30 - 17.00 uur
Dinsdag 22/10/2019
Beroemde misdaden uit de 20ste eeuw, Peter Laroy, historicus
Dinsdag 26/11/2019
Brussel, naar een wereldstad met wereldklasse, Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Deze voordracht vindt plaats in CC Den Hoogen Pad, Adegem-dorp 16, 9991 Adegem
Dinsdag 17/12/2019
Gentse liedjes en verhalen, Wim Claeys, Gentse volkszanger en cabaretier
Locatie: N9 Villa, Molenstraat 165, 9900 Eeklo. Prijs: Okra-leden 7 euro, niet-leden 9 euro

OKRA-ACADEMIE GENT: Locatie : Clemenspoort, zaal “De Parel”, Overwale, 3, 9000-Gent (Zijstraat van de Voskenslaan, vlakbij Station Gent-Sint-Pieters)
Dinsdag 15/10/2019
Ruimtemissies: verleden, heden, en toekomst, Stijn Ilsen, ruimtevaartingenieur
Dinsdag 12/11/2019
China als regionale en wereldmacht, Bart Dessein, sinoloog UGent
Dinsdag 10/12/2019
Toen de dieren nog spraken .. en wat de mensen ervan maken, Joeri Cortens, Natuurpunt CVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven


L. Hoe kook je groene groente frisgroen?

Groene groente verliest haar frisse kleur wanneer ze gekookt wordt. Door ze meteen na het koken te spoelen onder koud water, kan je het kleurverlies ietwat herstellen, maar er is een methode die nog beter resultaat geeft.
Hoe ga je te werk?
- Laat het water opkoken, doe dan pas de groente erin en voeg een klein snufje natriumbicarbonaat (baksoda) toe. Natriumbicarbonaat is niet alleen geschikt om je tanden wit te houden, het houdt ook je groente lentefris!
- Doe er nog een snufje gewoon keukenzout bij en laat de pot onbedekt, zonder deksel dus.
- Laat de (beet)gare groente vlak na het afgieten even schrikken in ijswater en giet ze in een vergiet.
Bron: Gezondheid.be

Info wandelingen of fietstochten: DaniŽl Locy: 09 372 79 71 - GSM: 0478 68 05 27
of Julien Van Kerckvoorde: 09 372 68 65
Info kaartingen, petanque, bingo: NoŽl: 09 372 54 73 - Hubert: 09 372 64 33
Heb je een tip, een weetje, voor volgend nummer, uw tekst is welkom bij NoÍl,
mail: noel.van.acker@telenet.be

Teksten binnen ten laatste tegen 1 december 2019
Volgend nummer verschijnt met het Okra tijdschrift van januari 2020
Naar boven