Okra
Okra cirkels

Printversie
  Nr. 3

 

juli 2020


A. Voorwoord

Beste Okra-leden,

Normaal deze tijd van het jaar, het begin voor velen van een welverdiende vakantie, met uitzicht op een uitstap naar binnen of buitenland. Ook voor zij die van thuis uit genieten zal het nog altijd niet hetzelfde zijn, bezoekjes aan een markt, een terrasje doen, het kan allemaal wel, maar toch zullen we nog altijd dat beetje schrik voor besmetting meedragen, en met enkele veiligheidsregels moeten rekening houden.
Toch wens ik jullie enkele mooie zomermaanden toe, ook Okra zal stilaan weer tot leven komen.
Bij al hetgeen wij in deze beginperiode plannen, gaan wij nog altijd rekening moeten gehouden met de opgelegde beperkingen die dan nog eventueel gelden. Jullie mogen er op rekenen dat we alles veilig en met voldoende afstand zullen realiseren.
Onze bestuursleden kijken ook al uit naar de opstart en naar het weerzien van onze leden.

We plannen alvast als start, een 3-tal fietstochten, een gezellige wandelzoektocht, die je in kleine groepjes of alleen kan doen. Wees gerust de vragen zullen heel eenvoudig zijn, zeker zonder strikvragen, veel kans dat de schiftingsvraag bij gelijkheid van punten de doorslag zal geven. De bedoeling is er een gezellige namiddag van te maken. Start en eindpunt is het Tempelhof.

Heel waaarschijnlijk zullen we dan in september ook kunnen starten met op de 2de dinsdag de kaarting en op de 4de woensdag de Bingo erbij. Ook op dinsdag 22 september de laatste fietstocht.
De wandelingen zullen ondertussen ook al opgestart zijn.

Maar wees gerust we staan allen klaar om bij eventuele aanpassingen jullie op de hoogte te houden.
Naar boven

B. Lijndansen

Het is bijna zover! In september start ons trefpunt  terug met lijndansen.
Iedereen is welkom  om tweewekelijks de beentjes te komen strekken.
De lessen gaan door in de polyvalente zaal van het sportcomplex telkens op donderdag van 9u30 tot 11u.
De uitnodiging volgt begin augustus.
Voor de leden die ingeschreven hebben voor de eerste reeks  wordt er  rekening gehouden  met de lessen die niet doorgegaan zijn omwille van  corona.
Samen zijn dat 8 lessen aan 2 euro per les, dus 16 euro.
Het bedrag zal worden terug bezorgd, eventueel door aftrek bij de betaling van de volgende reeks.

Naar boven

C. Versoepeling corona-maatregelen

Huidige maatregelen sedert 8 juni 
Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken.
Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus. 

Winkels en horeca 
- Alle winkels zijn open
- De nachtwinkel is open tot 1 uur ’s nachts
- De wekelijkse markten kunnen doorgaan. Er mogen maximaal 50 kramen op de markt staan. 
- Cafés en restaurants zijn open tot 1 uur ‘s nachts
- Reserveer best vooraf.
- Ga met maximum 10 personen
- Blijf aan tafel zitten.

Vanaf 15 juni
-  Je mag vanaf 15 juni op vakantie gaan.
-  Je mag alleen naar een land in de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen.
-  Lees de regels van het buitenland heel goed. Je vindt ze op:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Vanaf 1 juli
-  Feestzalen mogen open. 
-  Er mogen maximum 50 personen aanwezig zijn.

Sport en cultuur
Je mag sporten met andere mensen.  -  Sport met maximum 20 personen samen.
Hou 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens het sporten.  -  Er is geen publiek.
Je kan sporten in een fitness of sportclub.  -  De kleedkamer en douches blijven gesloten.
Zwembaden, sauna’s en wellnesscentra blijven gesloten.

Vanaf 1 juli
Je mag vanaf 1 juli met 50 personen samen sporten.  -  Er mag publiek zijn.
Er mogen maximum 200 personen zijn. Je moet zitten.  -  Hou 1,5 meter afstand.

Cultuur Wat is er open ?
-  Musea en historische gebouwen
-  Natuur- en dierenparken
-  Bibliotheken. In sommige bibliotheken kan je alleen boeken reserveren en afhalen.
-  Je mag een culturele activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld repetitie met een muziekgroep of op het theater
   Doe dit met maximum 20 personen.  -  Er mag geen publiek aanwezig zijn.

Vanaf 1 juli
-  Je mag naar theater, cinema of een concert.
-  Er mogen maximum 200 personen zijn. Je moet zitten.  -  Je houdt 1,5 meter afstand.
-  Je kan naar een pretpark of een binnenspeeltuin.
-  Speelhallen en casino’s mogen open.
-  Jeugdkampen kunnen doorgaan in bubbels van maximum 50 personen.
-  Feestzalen mogen open  -  Er mogen maximum 50 personen aanwezig zijn.

Religie   
-  Erediensten gaan door.  -  Vanaf 1 juli mogen er 200 personen zijn.  -  Er is geen fysiek contact.  

Vanaf 1 augustus
-  Er kan een dorpsfeest of kermis zijn.

Wat kan nog niet ?
-  Discotheken of nachtclubs mogen nog niet open.
-  Grote evenementen (bijvoorbeeld festivals) mogen niet.

Dit alles onder voorbehoud van eventuele laattijdige aanpassingen

Naar boven

D. Wandeling in corona-crisis

Iedereen is al een hele tijd getroffen door deze ernstige corona-crisis, waardoor we een ganse tijd ons ‘kot’ niet uit konden. Ik hield echter constant rekening met de versoepelingen en na de melding dat er mocht ‘bewogen’ worden in groepjes van 3-4 mensen heb ik de wandelaars daarvan op de hoogte gebracht via mail om eventueel onder elkaar af te spreken om groepjes te vormen. Ik weet ondertussen dat er verscheidene mensen dit gedaan hebben, waaronder ikzelf ook. De laatste 3 weken was ik met een aantal mensen op stap.
Sinds een 2-tal weken is het nu toegelaten om onder begeleiding in een grotere groep (max. 20 personen) te wandelen of te fietsen, mits rekening te houden met de nodige voorzorgsmaatregelen.
Daarom dacht ik aan mijn ‘gewone’  wandelgroep, maar die bestaat  algauw uit meer dan 30 personen. Ik vind het echter persoonlijk niet veilig om met 20 personen te gaan stappen met telkens 1,5m afstand te houden en hoe hou je dat onder controle.

Het is tenslotte een grote verantwoordelijkheid en we zouden dan al met 2 groepen zijn.Daarom ben ik met de collega’s dagelijks bestuur in overleg geweest en heb ik het plan opgevat om te starten met onze ‘korte’ wandelgroep.  Ik heb deze dit weekend het voorstel  via mail opgestuurd.
En ziehier, we zijn op woensdag 27 mei om 14u met 5 deelnemers aan de sporthal samengekomen voor een eerste ‘coronawandeling’ en zelfs onze persfotografe Linda was aanwezig. Het was lang geleden en dus een prettig weerzien.


Alvorens te starten heb ik de aanwezigen erop gewezen dat de voorschriften van 1,5m afstand houden moeten gerespecteerd worden.  De wandeling was een goeie 4km en misschien voor de 1ste keer een beetje te ver, maar we zijn er allemaal geraakt. En ondanks het afstand houden werd er toch goed gebabbeld onderweg.
We hebben op het einde van de wandeling al gepland om volgende week woensdag 3 juni te wandelen in Lo bij Norma.

Verslag : Daniël.

Naar boven

E. Ons oudste Okra-lid op dit moment

Onlangs kreeg ik een telefoontje van Odile, met de vraag of wij konden denken hoelang zij al lid was bij ons.
Na een gezellig gesprekje met haar, en wees gerust vertellen kan ze nog, geef ik hierbij even haar gegevens.
Boelaert Odile, geboren 27 januari 1923 -  en sinds juni 2019 verblijvend in WZC Diepenbroeck.

Sedert 1981 is Odile lid van het vroegere KBG,  Kristelijke Beweging van Gepensioneerden. Deze vereniging kreeg op 20 april 2006 de nieuwe naam OKRA, Open, Kristelijk, Respectvol, Actief.

We wensen haar nog heel wat jaartjes, met vooral een goede gezondheid, we zijn fier haar nog als lid te hebben bij ons in Okra Lovendegem.

Naar boven

F. Geschiedenis: KBG wordt OKRA

OKRA? Open, Kristelijk, Respectvol, Actief: rond deze vier woorden vernieuwt onze beweging zich.
Rond deze melkwitte bloem en pittige vrucht, bouwt ze verder op haar twee pijlers: een fris en gevarieerd sociaal-cultureel aanbod én een trefzekere belangenbehartiging met en voor ouderen.
OKRA, trefpunt 55+ (OKRA staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief) is een christelijke seniorenvereniging binnen het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) in Vlaanderen. De organisatie was tot voor kort bekend als de Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden (KBG), maar veranderde in 2006, naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag,  haar naam in OKRA. Ze telde in 2009 218.000 leden in Vlaanderen.
De franstalige tegenhanger is de Union Chrétienne des Pensionnés (UCP).

Geschiedenis

Kort na de Tweede Wereldoorlog bestonden in België weinig voorzieningen voor gepensioneerden.     Met name de pensioenwetgeving vertoonde grote hiaten. De sociale bescherming van senioren en gepensioneerden liet danig te wensen over en ook op het vlak van vrijetijdsbesteding hadden ouderen weinig mogelijkheden. Vanuit de christelijke arbeidersbeweging groeide stilaan het besef dat het middenveld ook voor deze steeds groeiende bevolkingsgroep, een sociaal-culturele werking moest uitbouwen. De KBG ontstond en groeide aanvankelijk binnen de schoot van de Christelijke Mutualiteit (CM). Met name in Gent werd de eerste seniorenwerking uitgebouwd in 1945. Die zou sociale actie voeren en druk uitoefenen bij politici om de pensioenrechten en sociale bescherming van ouderen in wetgeving te gieten. De basis voor de Katholieke Bond van Gepensioneerden was gelegd.
Al snel ontstonden ook in andere steden en gemeenten lokale groepen en kende de KBG een explosieve groei in Vlaanderen. Daarbij kon de beweging van bij het begin rekenen op de inzet van honderden en later duizenden vrijwilligers. In 1956 werden de lokale groepen dan verenigd in de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden, kortweg KBG. Deze vereniging steunde haar werking sedertdien op twee pijlers: enerzijds de belangenbehartiging van de gepensioneerden met grote nadruk op een verbeterd wettelijk pensioenstelsel en anderzijds de sociaal-culturele werking.

Belangenbehartiging                                                                                                                                                    In de eerste jaren werd vooral geijverd voor een betere pensioenwetgeving, met name voor betere en welvaartsvaste pensioenen. Die eis is de KBG blijven naar voren schuiven, tot op de dag van vandaag.  De betogingen in de jaren zeventig bewogen de toenmalige ministers van Pensioenen tot ingrijpende hervormingen. Het pensioenstelsel is sinds de jaren 50 aanzienlijk beter uitgebouwd, maar een automatische aanpassing aan de welvaart van de pensioenen is er nog steeds niet. Dat blijft een actueel strijdpunt van Okra. Inmiddels zijn wel de eerste stappen in die richting gezet. In het Generatiepact, een sociaal pact tussen sociale partners en regering om de toenemende vergrijzing op te vangen, werd overeengekomen om alle sociale uitkeringen (dus niet alleen de pensioenen, maar onder meer ook werkloosheidsuitkeringen en leeflonen) welvaartsvast te maken vanaf 2008. Daar werd voor het eerst ook geld voor uitgetrokken. Die welvaartsvastheid houdt in dat de pensioenen niet alleen mee stijgen met de inflatie, maar ook de loonevolutie (lonen stijgen doorgaans sneller dan de inflatie) volgen. Mettertijd kwamen naast de pensioenen ook andere eisen op de voorgrond. De vergrijzing houdt in dat steeds meer bejaarden langer leven en ook langer hulpbehoevend zijn. Die toenemende medische zorgen brengen ook een zware financiële last met zich mee. Daarom ijverde de KBG sinds de jaren 90 voor de invoering van een zorgverzekering. In 1993 bracht de beweging daarvoor nog 15.000 mensen op de been op een betoging. De zorgverzekering kwam er uiteindelijk ook in 2000 onder de groene Vlaamse minister van Welzijn Mieke Vogels. Daardoor krijgen hulpbehoevende ouderen een tussenkomst in kosten voor thuiszorg of voor een rusthuis. Elke Vlaming ouder dan 25 draagt hieraan verplicht bij.

Sociaal-cultureel werk

Vanaf zijn ontstaan bouwde de KBG een belangrijke sociaal-culturele pijler uit met een aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor senioren. Dat aanbod is in 50 jaar tijd sterk geëvolueerd. Van de traditionele kaartavonden, koffietafels en crea-activiteiten verruimden de activiteiten in de jaren zeventig en 80 naar vakanties, excursies en cursussen. In de jaren 90 kenden vooral de taalcursussen een grote groei.  Vandaag de dag ligt de nadruk onder meer op computercursussen en sport, naast het traditionele vrijetijds- en vormingsaanbod.

Nieuwe naam 

In 2006 vierde de KBG zijn 50-jarige bestaan. De beweging werd toen omgedoopt tot Okra (trefpunt 55+). De naamsverandering ging gepaard met een nieuw imago en een inhoudelijke koerswijziging. Het letterwoord Okra staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Daarmee wil Okra ook de groeiende groep jongere senioren aanspreken, die tot nu toe minder vlot de weg naar de beweging vonden. Die 'jonge senioren' zijn, sinds de uitbreiding van het brugpensioen in de 1980, steeds talrijker geworden. De 55-plusser staat vandaag veel actiever in het leven dan vroeger. Hij doet aan sport, reist en heeft oog voor een gezonde levensstijl. Bovendien is hij veel beter opgeleid dan de bejaarde van 50 jaar geleden[bron?]. Ondertussen is Okra ook een autonome organisatie geworden, weliswaar nog altijd onder de vleugels van de CM. De beweging blijft zich propageren als christelijk (in de naam met k gespeld om historische redenen), maar stelt zich wel expliciet open voor leden met een andere levensbeschouwing. Okra telde anno 2009 218.000 leden. Die ontmoeten elkaar in 1.215 lokale afdelingen, verdeeld over 18 regio's. Daarmee is ze de grootste seniorenbeweging van Vlaanderen.

De beweging wordt momenteel geleid door voorzitter Mieke Peeters en algemeen secretaris Jan Vandecasteele.                                                                                                                     Bron: Wikipedia

Naar boven

G. Hallo wandelvrienden en vriendinnen

We waren met 5 aanwezigen voor onze 2de corona-wandeling. We hebben deze namiddag een mooie wandeling gemaakt in het landelijke Lo onder leiding van Norma. En kijk eens naar bijgaande foto !! Wat valt er op ???? De mannen waren dit keer in de meerderheid. Dus Freddy was dit keer niet alleen op stap met zijn harem. Voor een volgende wandeling was afgesproken op maandag 8 juni om 14u aan het voetbalplein van Vinderhoute. (Neerstraat) PS. We hielden de startplaats op fietsafstand, omdat het in deze corona-periode moeilijk is te carpoolen. Welkom maandag aanstaande. Groeten, Daniël.
Naar boven

H. 5 tips tegen eenzaamheid

Enkele deprimerende feiten over eenzaamheid: ten eerste heeft het epidemische proporties aangenomen, en ten tweede, het kan je doden. Onderzoek toont aan dat de stress van sociaal isolement gelijk staat met het roken van 15 sigaretten per dag. Deze 5 tips kunnen je helpen om eenzaamheid te bestrijden.
De wetenschap bewijst niet alleen dat eenzaamheid dodelijk is, het laat ook zien dat eenzaamheid mensen gevoelig, defensief en pessimistisch maakt. Waardoor het voor hen nog moeilijker wordt om contact te leggen met anderen.
Samengevat geven deze feiten een grimmig beeld van eenzaamheid, maar volgens psychologen is er hoop. De serieuze tol die eenzaamheid op ons legt, moet een oproep tot actie zijn. Laat eenzaamheid je niet veranderen in een grimmige persoon waar niemand in de buurt van wil komen.

Deze vijf tips kunnen je helpen tegen eenzaamheid
1. Probeer geregeld een praatje te slaan

Wanneer je de hele dag met niemand hebt gepraat, zal je je pas eenzaam voelen. Oefen desnoods een praatje met kassiers en de andere mensen die je tegenkomt. Maak eventueel een eenvoudige opmerking over het weer of de muziek die wordt afgespeeld. Het kan het gevoel van eenzaamheid verminderen en het is een oefening in hoe je sociale netwerk op te bouwen. Bovendien, als je dit praatje in verschillende situaties oefent, is het gemakkelijker om een gesprek te beginnen met mensen met wie je denkt vrienden te willen worden

2. Leer van je eigen ‘gezelschap’ te genieten
Dit klinkt misschien als contra-intuïtief advies - het doel van de eenzame is immers om uit hun eigen gezelschap te ontsnappen - maar comfortabel omgaan met jezelf is de beste basis voor het vormen van solide relaties.
Veel mensen hunkeren naar gezelschap - bijna ieders gezelschap - omdat ze bang zijn voor de ‘leegte’ en het ongemak van alleen te zijn. Maar samenkomen met anderen als een wanhopige poging om niet in je gezelschap te zijn, zal je alleen maar eenzamer maken. Leer in plaats daarvan te genieten van je eigen gezelschap.

3. Stel redelijke verwachtingen
De wetenschap toont aan dat het meerdere ontmoetingen vergt om een vriend te maken, dus als je een onmiddellijke diepe verbinding verwacht, zal je teleurgesteld zijn. Vrienden worden niet gevonden; in plaats daarvan worden vrienden ‘gemaakt’ na verloop van tijd. Het duurt minstens tussen de zes en acht gesprekken voordat iemand ons als een vriend beschouwt.
Maar er is ook goed nieuws te bieden: het maken van een vriend kan even duren, maar het is niet moeilijk. Het is wetenschappelijk aangetoond dat, zolang we wederzijds aardig zijn voor elkaar, we vrienden worden met wie we het vaakst zien. Nabijheid en herhaling zijn de sleutel.

4. Leer je eenzaamheid (her)kennen
Je kunt je eenzaamheid niet echt oplossen, tenzij je er eerst achter komt waarom je eenzaam bent. Als je eenzaam bent omdat je relaties diepte en betekenis missen, of je voelt dat mensen, inclusief vrienden, je niet echt kennen, is het essentieel om te onderzoeken wat een belemmering vormt voor het opbouwen van intimiteit.

5. Maak (opnieuw) contact met familie
Als je je eenzaam voelt, is je eerste impuls misschien om uit te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten, maar experten raden aan om eerst terug te gaan naar de familie en na te denken over hoe je naasten een hulpmiddel kunnen zijn.
Wanneer mensen brieven (of berichten) schrijven aan een grootouder of een wekelijks telefoongesprek met een broer of zus beginnen, kan dit een enorme impact hebben op hun algehele humeur. Meer leren over je familiegeschiedenis en verre familieleden opsporen is een geweldige manier voor mensen om te onthouden dat hun leven deel uitmaakt van een groter verhaal met veel interessante personages. Het helpt je om je beter in je vel te voelen en dat is beste basis om nieuwe vriendschappen aan te gaan en zo de eenzaamheid te bestrijden.
Bron: SeniorenNet.be - Auteur: Stefaan Van Laere

Naar boven

I. In de file staan verandert drastisch: "reddingsstrook" komt er

Bestuurders moeten binnenkort een brede strook vrijlaten als ze op de snelweg in de file staan. Die zogenoemde reddingsstrook is bedoeld om ruimte te geven aan de hulpdiensten.

Vandaag is het zo dat als je de sirene van een ambulance hoort, je direct een doorgang moet vrijmaken. Maar hoe je dat precies moet doen, daar is in het verkeersreglement geen duidelijke regel voor. En dus doet iedereen maar wat. Versnellen, stoppen, of willekeurig naar links of rechts uitwijken.
Weggebruikers die niet goed weten wat te doen, raken soms in paniek en blokkeren dan ongewild de doorgang voor de ambulance of een politieauto. Het gevolg is dat de hulpdiensten vandaag soms over de pechstrook naar een ongeval aanrijden, maar dat is niet zonder risico’s: er liggen soms brokstukken op die strook, er staan voertuigen met pech en soms is er zelfs helemaal geen pechstrook.

Een informatiecampagne van de Duitse overheid: zo werkt een reddingsstrook.
Hoog tijd dus voor één heldere regel. In de toekomst zal je – van zodra je in een file belandt – altijd en op voorhand een vrije ruimte of reddingsstrook voor de hulpdiensten moeten openlaten. Voertuigen op de linkerrijstrook moeten uiterst links gaan staan en al de rest zoveel mogelijk naar rechts, tot op de pechstrook.
Dat is dus fundamenteel anders dan wat je vandaag moet doen: in het vervolg maakt het niet uit of je in een structurele file staat of in een file veroorzaakt door een ongeval, en of je al sirenes hoort of nog niet. De vrije ruimte in de file moet er steeds zijn, voor het geval de hulpdiensten ze nodig zouden hebben.                                   

Voertuigen op de linkerrijstrook moeten uiterst links gaan staan en al de rest zoveel mogelijk naar rechts, tot op de pechstrook.
“Het principe van de reddingsstrook bestaat al in vier Europese landen.” In Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije is het wettelijk verplicht om bij file aan de kant te gaan staan. In Zwitserland en Slovenië is de strook niet verplicht, maar wel aangeraden. Op zich is het een eenvoudig principe, maar de reddingsstrook zal voor veel mensen vermoedelijk toch een hele aanpassing worden. De reddingsstrook is bijvoorbeeld alleen nodig bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer, maar dat moet je de weggebruikers wel duidelijk uitleggen. Bovendien is België een echt transitland of doorgangsland met veel buitenlanders die op onze wegen rijden. De overheid zal dus nog moeten investeren in een stevige campagne om iedereen met de reddingsstrook vertrouwd te maken.                            

De overheid zal dus nog moeten investeren in een stevige campagne om iedereen met de reddingsstrook vertrouwd te maken.

Wanneer de wettekst in het Staatsblad verschijnt, dan staat het principe van de reddingsstrook ook officieel in het verkeersreglement. Dat gebeurt misschien al in juli.
Naar boven

J. Kabeljauw is niet altijd kabeljauw

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft een analysetool ontwikkeld die authenticiteitscontroles op bepaalde visproducten mogelijk maakt. Dit  in samenwerking met andere Europese onderzoekers in een Europees consortium, Seafood Tomorrow.
Handelaars of verwerkers van vis durven weleens een goedkopere vissoort te verkopen alsof het een duurdere soort is, zoals tong of kabeljauw. Zeker in kant-en-klare maaltijden, waarbij de vissen worden verwerkt tot filet of brokjes. Daarom heeft het ILVO een gespecialiseerde databank opgebouwd met DNA-profielen van 42 commerciële zeevissoorten. 
Aan de hand van de DNA-barcoding-techniek, die een staal vergelijkt met de vis-DNA-database, kan de identiteit van de oorspronkelijke vis bepaald worden. Het volstaat om een klein stukje vis te isoleren en de DNA-sequentie te bepalen. De nieuwe databank wordt ter beschikking gesteld van controleurs. Dat is niet alleen belangrijk om fraude op te sporen, maar ook voor mensen met allergieën.
Fraude
Er werden direct al enkele gevallen van fraude blootgelegd. Uit een analyse van 173 stalen bleek dat 17 procent van de stalen tong vervangen waren door goedkopere soorten. Bij kabeljauw was 2 procent vals. ILVO-onderzoekers gingen ook na waar de vis precies werd verwisseld. “De resultaten tonen aan dat er controle nodig is doorheen de keten, niet enkel in restaurants. Bij eerdere studies ging men ervan uit dat de fraude aan het einde van de keten gebeurde. Dat is niet het geval”, aldus onderzoeker Dumas Deconinck. 
“Deze methode laat toe dat de controles nog beter verfijnd kunnen worden. Ik kan dit alleen maar toejuichen, want onze Vlaamse visserijsector draagt kwaliteit hoog in het vaandel”, aldus Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister voor Landbouw en Visserij.

Naar boven

K. Hoe maak je ruiten perfect schoon?

Vijf tips van een professionele ruitenwasser om je ruiten perfect en streeploos te laten glanzen.
1.  Gebruik het juiste materiaal: een goede spons, een degelijke wisser en een zeemvel.                                     
2.  Was de ruiten met opgewarmd regenwater (regenwater bevat geen kalk) als je dat hebt en doe er een paar druppels afwasmiddel en een scheutje azijn in. 
3.  Zeep de ramen in met een uitgeknepen spons en haal het sop weg met de wisser door hem telkens van boven tot helemaal naar beneden te laten glijden. Zo vermijd je strepen.                                                          
4.  Wrijf de ruiten daarna helemaal droog met een nat, uitgewrongen zeemvel. 
5.  Is er hier of daar toch een streepje merkbaar, dan kun je dat wegwerken met een prop krantenpapier.

Bron: Eandismagazine

Naar boven

L. Corona veiligheidsmaatregelen voor samenkomsen in groep

Mogen we vragen aan onze leden, die binnenkort terug gaan deelnemen aan onze eerste activiteiten, o.a. fietstochten, wandelzoektocht,om goed de van kracht zijnde veiligheidsmaatregelen op te volgen, die door de verantwoordelijken van Okra tijdens iedere activiteit gevraagd zullen worden. Wij zullen alles in het werk stellen om alles  veilig te laten verlopen. Vooral bij het gebruik van het Tempelhof voor de kaarting (vanaf september) en de wandelzoektocht (augustus), zal er door ons desinfecterende producten aanwezig zijn, tafels en stoelen, contactoppervlaktes als klinkenzullen op voorhand door ons bij de start behandeld worden. Wij zullen wel vragen dat ieder die gebruik maakt van het toilet dit na gebruik zelf zal desinfecteren met de voorzien producten. Zeep voor handenwassen zal ook aanwezig zijn. Zo hopen wij jullie terug op een veilige en gezonde manier op deze activiteiten te mogen ontmoeten.                                                                                                                            
Onze grote feesten en busreizen zijn voor dit jaar allemaal geannuleerd.

Naar boven

M. Er werd ons een overlijden gemeld

Er werd ons het overlijden gemeld van 
August Hertschap, echtgenoot van Odile Boelaert, geboren in Kluizen op 7 november 1927 en overleden in het woon- en zorgcentrum Home Diepenbroeck op 26 juni 2020. Wij hebben in naam van Okra Lovendegem de familie onze innige deelneming veel sterkte toegewenst.

Rouwadres: Odile Boelaert, p.a. Home Diepenbroeck, Appensvoordestraat 71, Lovendegem
Naar boven

N. Alles wat je moet weten over de aardbei

De naam aardbei betekent: bes (bei is afgeleid van het Franse baie) die dicht bij de aarde groeit. Een elegantere naam voor deze blozende zomervrucht is ‘zomerkoninkje’. De aardbei is dan ook met stip het fruit dat met de zomermaanden (vooral juni, juli) wordt geassocieerd.
Maar zeg niet zomaar aardbei tegen een aardbei. Er is voor elk wat wils!

Een grote familie
Hoewel je dat op het eerste gezicht niet zou zeggen, is de aardbei of Fragaria verwant aan de roos of Rosaceae.                   
En die Fragaria is een kroostrijk gezin: wereldwijd zijn er meer dan 20 soorten.
Het gros van de ‘gecultiveerde aardbeien’ zoals we ze kennen in hun huidige vorm, zijn veredelde kruisingen en hybrides van de allereerste tuinaardbeien of Fragaria ananassa. Die werden zo’n 250 jaar geleden in Bretagne ‘ontdekt’ door 2 wilde rassen te kruisen, het ene uit Noord-Amerika en het andere afkomstig uit Chili.
Ondertussen zijn er bij de geteelde species al een hele scala aan variëteiten, er zijn zelfs enkele klimmende rassen.
Schijn bedriegt
Vanuit botanisch standpunt is de aardbei eigenlijk geen echte vrucht. Ze wordt een ‘schijnvrucht’ genoemd omdat ook andere plantendelen dan het vrucht- en zaadbeginsel betrokken zijn bij de vorming ervan. Een aardbei is niets meer dan zijn eigen uitgegroeide, opgezwollen bloembodem die bedekt is met de zaadjes.
De meeste soorten zijn zelfbestuivend, maar door kruisbestuiving met behulp van de bijen en de wind, hopen de kwekers steeds verder te optimaliseren. Het doel van die experimenten is niet alleen vruchten te telen die beter bestand zijn tegen ziektes of die rijpen in een maand buiten het hoogseizoen. Ook het uitbreiden van de diversiteit wordt beoogd.
Over Polka en Lambada
Aardbeien zijn er in allerlei kleuren, smaken en structuren. Zoveel verschillende rassen die vaak klinkende namen krijgen. Wat dacht je van Karina, Korona, of Florence op je dessertbord? Of voel je meer voor Rumba, Polka en Lambada bij een bolletje roomijs? De bite gaat van zacht tot stevig. De smaak van zoetzuur tot zoet met een aantal buitenbeentjes zoals bv. de assietta die naar rijpe ananas smaakt, de Perle de Praagha die doet denken aan framboos en Nova Gento die smaakt zoals de bosaardbei.
Zonnekloppers met droge voeten
 • Sommige variëteiten geven één oogst per jaar, maar andere rassen zijn ‘doordragers’ en produceren maandenlang nieuwe vruchten. Door het gebruik van plastiektunnels en vernuftige methodes wordt het aardbeienseizoen verlengd.
 • Aardbeien zijn vaste planten die worden geteeld in goed ontwaterde volle grond. Ze houden van zon en een lichtzure, ietwat zandige bodem. Ook in potten gedijen ze, maar hou er rekening mee dat ze (zeker in de winter) niet graag natte voetjes hebben. Daarom worden ze ook in verhoogde bedden geteeld.
 • Zodra de eerste bessen verschijnen, wordt er stro onder de plant gelegd, vandaar de naam strawberry.
 • Uitlopers van de plant kunnen na de oogst opnieuw gepoot worden voor het jaar daarop. Augustus is de plantmaand bij uitstek.
  Welkom in aardbeienland
  De aardbeien van Hoogstraten zijn een begrip. Jaarlijks wordt er meer dan 30 miljoen kilogram verhandeld met de Elsanta als koploper van de rassenlijst.
  Ook Wépion (tussen Namen en Dinant) staat bekend om zijn lekkere fraises en wordt de hoofdstad van de aardbei genoemd. Vooral de Darselect (vroege aardbei) en de Elsanta alweer zijn daar de toppers.
  In Wépion is er zelfs een aardbeien-museum.
  Aardbei voor een perzikhuid
  Bij de fruitsoorten is de kiwi de kampioen als leverancier van vitamine C, maar de aardbei staat verdienstelijk op de tweede plaats. Ze is zeer rijk aan vitamine C (64 mg per 100 gram), een antioxidant dat ideaal is om de weerstand te versterken en dat een weldaad is voor huid en haar.
  Zoveel positieve eigenschappen
 • Aardbeien zijn ideaal als gezonde snack omdat ze het hongergevoel wat afremmen.
 • Ze bevatten vrij veel mangaan en zijn een goede bron van kalium, een mineraal dat de bloeddruk positief beïnvloedt, de vochtbalans in het lichaam regelt en nodig is voor de spiertrekkingen in ons lichaam.
  Ze leveren ook vitamine B11 of foliumzuur, nodig voor de aanmaak van witte en rode bloedlichaampjes en voor de ontwikkeling van de foetus. Zwangere vrouwen hebben vaak een tekort aan foliumzuur en mogen dus gerust een aardbeitje extra eten.

 • Aardbeien zijn vezelrijk en caloriearm (ca. 30 à 35 kcal per 100 gram) en ze bevatten weinig koolhydraten (6,5 gram per 100 gram). Als surplus detoxen ze ook nog eens het lichaam en zijn ze heilzaam voor de hersenen, het hart en de bloedvaten.
 • Sommige mensen, peuters vaak ook, hebben een intolerantie voor aardbeien of zijn er zelfs allergisch voor. Die allergische reactie wordt veroorzaakt door een eiwit dat zorgt voor de rode kleur van de aardbei.
  Witte aardbeien zijn dus wel veilig.
  De beste koop
  Verse aardbeien geuren heerlijk. Ze zijn stevig, glanzend en getooid met een frisgroene kroon. Na de pluk zijn ze nog een paar dagen houdbaar in de koelkast. Gepureerde aardbeien kan je perfect invriezen voor de wintermaanden.
  Op het bord
  Spoel de aardbeien onder fris koud water en verwijder pas daarna het kroontje. Anders gaan ze te veel water absorberen wat de smaak niet ten goede komt.
  Het is geen geheim dat aardbeien heerlijk combineren met ijs en chocolade, maar wat dacht je van aardbei met komkommer of met erwt?
  Enkele aardbeiweetjes
 • De grootste aardbei ooit werd in Kent gekweekt en woog zo’n 230 gram.
 • De aardbei is het symbool van de vruchtbaarheid, maar in katholieke kerken staat de afbeelding van de aardbei vaak symbool voor gerechtigheid en perfectie.
 • De aardbei zou het libido verhogen. Daarom kregen pasgehuwden vroeger een soort aardbeiensoep geserveerd.
 • Het appelzuur in de aardbei zou vlekken op de tanden verwijderen en het glazuur van de tanden witter maken.
 • Naar boven

  O. Komende Okra-activiteiten

  Hou rekening met eventuele wijzigingen (dit programma is half juni opgemaakt om tijdig te kunnen verschijnen)

  JULI 2020
  Donderdag 23: Fietstocht naar Ursel +/- 32 km
  Alle andere activiteiten gaan nog niet door

  AUGUSTUS 2020   
  Maandag 17: wandelzoektocht (bij slecht wordt deze verplaatst naar maandag 24 augustus)
  Dinsdag 25: Fietstocht Aalter +/- 35 km

  SEPTEMBER 2020
  Donderdag 3: Lijndansen Polyvalente zaal
  Maandag 7: 1ste wandeling
  Dinsdag 8: Kaarting
  Donderdag 10: Bedevaartuitstap naar Ronse is afgelast. Verplaatst naar 6 mei 2021
  Maandag 14: Okra-wandeling
  Dinsdag 15: Academie Gent: Alexander von Humboldt, wereldreiziger en wetenschapper
  Donderdag 17: Lijndansen Polyvalente zaal
  Donderdag 17: Busuitstap - Aalst  -  uitgesteld naar 16 maart 2021
  Maandag 21: Okra-wandeling
  Dinsdag 22: Academie Meetjesland: Grijs, wijs en puber
  Dinsdag 22: oliebollenfietstocht  +/- 25 km
  Woensdag 23: Kaarting en eerste Bingonamiddag (voorlopig nog onder voorbehoud)
  Donderdag 24: Academie Aalter: Uitstap Willem I en de Nederlanders in Gent (onder voorbehoud)
  Zaterdag 26: Academie Aalter. Uitstap: Havenrondvaart
  Maandag 28: Okra-wandeling

  Alle Okra Academie activiteiten,  zijn op dit moment nog onder voorbehoud

  Info wandelingen of fietstochten: Daniël Locy: 09 372 79 71  -  GSM: 0478 68 05 27
  Info kaartingen / petanque:  Hubert De Buysser – tel.: 09 372 64 33
  Info Bingo:
  Noël Van Acker – tel.: 09 372 54 73

  Volgend nummer verschijnt met het Okra tijdschrift van oktober 2020
  Nieuwsjes of nuttige info, is altijd welkom bij Noël, mail:
  noel.van.acker@telenet.be
  Dit wel tegen uiterlijk 1 september

  Naar boven