Okra
Okra cirkels

Printversie
  Nr. 1

 

januari 2021


A. Gelukkig Nieuwjaar

Lief mens in tijden van corona. Ik weet hoe je je voelt, want ik voel het zelf ook.
Ons leven is op z’n kop gezet door een virus. Stukje bij beetje perkt het onze vrijheid in, bezet het onze gedachten en zorgen voor onze dierbaren, medemensen en onszelf, en doet onze verwachtingen over de nabije toekomst kantelen. Alles is anders geworden.
En niemand weet hoe we er aan de andere kant uitkomen.
Waarschijnlijk is de eerste verontwaardiging om het diepe ingrijpen in je persoonlijke leven weggeëbd en zul je (in welke verhouding dan ook) aanvaarding en angst voelen.
Misschien voel je ook een wonderlijk soort vertrouwen en kalmte. Alle onzin die je normaal zo bezighoudt is weggevallen en wat er overblijft is het wezenlijke: liefde. Verbinding. Van nut willen zijn voor de wereld.
Als het virus is uitgedoofd, hoeven we niet verder te gaan met wat we al deden. We kunnen ook opnieuw beginnen – met de liefde voorop, het ‘wij’ in onze harten, rust in onze tred en een diepe waardering voor deze prachtige aarde waarop we in alle vrijheid mogen rondlopen.
Met liefde en respect voor hoe je je in deze tijden staande houdt.
____________________________________________________________________________________ Beste Okra vrienden,
We staan aan de start van een nieuw jaar, een jaar van hoop op een betere toekomst. Het jaar dat we achter ons laten is een speciaal jaar geweest. Een nieuwe ziekte, die heel wat teweeg bracht in ons doen en laten, bij veel gezinnen droefheid en bange momenten teweeg bracht. De eenzaamheid kwam nog meer tot uiting dan anders. Nu voelden we pas hoe er aan onze vrijheid beperkingen werden opgelegd. Een jaar waar sociaal contact, gezelligheid, en gezamenlijke activiteiten van ons werden afgenomen.
Maar nu moeten we positief vooruit kijken, stilaan trekken de donkerste dagen van het jaar weg, het vaccin is in aantocht, de vrijheid die we allen hadden komen hopelijk vlug terug, en met verse moed nemen we terug de draad op, voor de ene zal het al gemakkelijker zijn dan de andere.
In naam van het ganse Okra bestuur wensen wij jullie een mooi 2021, we kijken met nog wat geduld al uit naar het persoonlijk contact met elkaar, de gezellige wandelingen en fietstochten die als eerste van start zullen mogen gaan, en als het dan verder de goede weg opgaat kunnen we terug aansluiten met lijndansen, kaarten, petanque, een gezellige bingo, een van onze jaarlijkse terugkerende feesten en een busuitstap dit zal als laatste alles compleet maken.
Draag zorg voor elkaar, geniet in de mate van het mogelijke, en kijk maar uit naar onze contacten samen.
Uw voorzitter Noël
Naar boven

B. Lidgeld 2021

Graag willen wij u allen bedanken, voor de zeer talrijke betalingen met het bijgevoegde overschrijvingsformulier of online betalingen.
Maar wees gerust, onze andere leden die niet in de mogelijkheid waren komen straks aan de beurt.
Na 10 januari krijgen alle wijkverantwoordelijken de lijst met wie al via de bank betaald heeft. Daarna komen ze persoonlijk rond met de betaalde lidkaarten, het formulier voor eventuele terugbetaling sportkaart en uw geschenk. Wie dan nog niet betaald heeft krijgt dan ook de kans dit te doen aan uw wijkverantwoordelijke.
Nu al willen wij u allen bedanken ondanks de moeilijke omstandigheden en de weinige activiteiten in het voorbije jaar, dat u allen zo trouw gebleven zijt aan onze Okra familie.
Maar omdat wij daar niet aan twijfelden hadden we samen op voorhand met het voltallige bestuur beslist ondanks wij heel wat extra kosten hadden aan de leden een extra korting van € 5 te geven. Helaas voor de enkele bijleden kunnen wij dit niet doen omdat zij als hoofdlid bij een andere afdeling zijn aangesloten, en zij bij ons als bijlid slechts € 5 dienen te betalen.
2021 zal ons met een beetje geduld hopelijk terug heel wat mogelijkheden geven, en zeker zal het sociaal contact onder elkaar terug in zijn normale plooi vallen.
Naar boven

C. Onze proost, pastoor Daniël Mollet,gaat na een halve eeuw met pensioen

Iets meer dan 50 jaar werk in Sleidinge, Adegem, Aalter en Lievegem heeft hij erop zitten. De laatste 27 jaar was hij het gezicht van de parochie Lovendegem, en vele jaren de proost van Okra Lovendegem. Daniël wordt in februari 77 jaar en vindt nu de tijd rijp voor zijn welverdiende pensioen.
Hij mag terugblikken op een waardevolle carrière, in december 1970 startte hij als medepastoor in Sleidinge, in 1979 verhuisde hij naar Adegem en in 1986 kwam hij in Aalter terecht beiden als medepastoor. Sinds november1993 werd hij pastoor van Lovendegem en nu ook van Vinderhoute. Ook was hij een tijd dienstdoend priester in Merendree en Landegem.
Ook door corona kwam onze pastoor tot andere inzichten. Tijdens de eerste lockdown kwam er tijd vrij, en hij merkte dat hij daarvan kon genieten. Hij is ook terug beginnen schilderen en tekenen iets waarvoor hij 27 jaar lang geen tijd voor had.
Een echte afscheidsplechtigheid kan er door corona helaas niet komen, ook zijn 50ste verjaardag als priester kon deze zomer niet gevierd worden.
Ik ga hier in Lovendegem veel vrienden achter laten, ik heb hier met veel mensen lief en leed gedeeld. In naam van het bestuur en al de leden van Okra Lovendegem wensen wij hem nog vele mooie jaren, en genieten waar hij na zoveel jaren de tijd niet voor had.

Bedankt dat je er altijd was, op onze vergaderingen, bij de start van het fiets seizoen, bij de traditionele feesten.
Naar boven


D. Betaal jij extra kosten bij je bank? Een overzicht

Het uitvoeren van een papieren overschrijving, geld afhalen aan het loket of rekeninguittreksels op papier toegestuurd krijgen,... Bankklanten betaalden in 2020 vaak al een meerkost voor deze essentiële diensten. Maar in 2021 veranderen er nog een aantal zaken. De Vlaamse ouderenraad onderzocht de vernieuwde tarieven voor de  11 bekendste banken in ons land.

Digitale dwang
Vorig jaar kaartten we al de extra kosten aan die aangerekend worden voor rekeninguittreksels op papier, papieren overschrijvingen of geldopname bij een andere bank dan je eigen bank. Die kosten zijn niet langer ongewoon. Hoewel er grote verschillen zijn tussen banken onderling, durven we spreken van steeds hogere kostprijzen. Meer en meer banken straffen op deze manier mensen die geen gebruik maken van digitale toepassingen.
Voor wie een digitale aanpak verkiest, zijn er voordelige formules zonder extra kosten. Interessant dus. Maar om klanten hiervan te overtuigen, zijn er positievere manieren nodig, eerder dan de prijzen van niet-digitale diensten te verhogen. 

Positieve leeftijdsdiscriminatie?
Tijdens onze controle merkten we dat er bij Belfius, Crelan en BPost soms een leeftijdsgrens gehanteerd wordt.
Zo vervalt de 2 euro voor een overschrijving bij Belfius als je 70 jaar of ouder bent. Ook bij het het verzenden van rekeninguittreksels wordt voor de meeste klanten ouder dan 70 geen meerkost aangerekend. Bij Crelan kosten overschrijvingen aan het loket naar niet-Crelan-rekeningen niks extra voor klanten van 65 en ouder.
En bij BPost Bank krijgen 70-plussers hun uittreksels maandelijks gratis toegestuurd.

Essentiële dienstverlening, ongeacht leeftijd
Die leeftijdsgrenzen tonen aan dat een aantal banken beseft dat er een bepaald doelpubliek nood heeft aan essentiële niet-digitale bancaire dienstverlening. Iemand persoonlijk kunnen spreken aan een loket, een papieren overschrijving doen of uittreksels thuis op papier bekijken, blijven mogelijk op die manier. En toch. Hoewel het goed bedoeld is, is leeftijd geen exacte voorspeller van de voorkeuren van een klant. Daarom zou iedere bank een formule moeten voorzien waarbij je, ongeacht je leeftijd, van deze essentiële dienstverlening gebruik kan maken - zonder meerkost.
Bron: Vlaamse Ouderenraad

Naar boven

E. COVID-19: Overlegcomité beslist geen versoepeling, maar strengere reisregels en strikte controle telewerk 18.12.2020

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.
1. Naleven van het aantal contacten
Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de Kerstdagen.
- Maximum één knuffelcontact per gezin
- Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden
- Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen
- Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.
2. Strikte regels voor reizen
- Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.
- Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
- Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine respecteren.
- Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.
- Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.
3. Geen funshopping
Steden en gemeenten wordt gevraagd hun inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen onverminderd verder te zetten en, indien nodig, op te voeren.
Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.
4. Versterkte controle verplicht telewerk
Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoog risicosituaties te vermijden.
De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.
Naar boven

F. Verplicht een reddingsstrook vrijhouden in de file, maar hoe doe je dat?

Vanaf nu moet je bij file altijd een reddingsstrook voor de hulpdiensten openlaten. Zodra je op de snelweg in stapvoets of stilstaand verkeer belandt, dan moet je op de linkerrijstrook direct zo veel mogelijk links aanhouden en voertuigen op de rechterrijstrook of -rijstroken moeten zo veel mogelijk naar rechts uitwijken. Maar hoe werkt dat precies? Is de reddingsstrook verplicht bij vertraagd of alleen stilstaand verkeer? Moet het ook bij een file aan een verkeerslicht? Mag ik uitwijken naar de pechstrook of het fietspad? Gaat de politie dat controleren?
* Vandaag is het al zo dat als je de sirene van een ambulance hoort, je op de weg direct een doorgang moet vrijmaken. Vanaf nu verandert dat: de vrije ruimte in de file moet er altijd en op voorhand zijn, zelfs als er nog geen hulpdiensten te zien of te horen zijn. Je moet de reddingsstrook vormen op alle wegen met twee rijstroken of meer per rijrichting, niet alleen op de snelweg maar dus bijvoorbeeld ook in de stad. Beland je in een erg traag rijdende file, ga dan direct aan de kant. Auto’s op de linkerrijstrook houden zo veel mogelijk links aan en voertuigen op de rechterrijstrook of -rijstroken moeten zo veel mogelijk naar rechts uitwijken. Daarbij moet je de pechstrook maar ook de busbaan en het fietspad in principe vrijhouden.
* De praktijk in sommige andere Europese landen zoals Duitsland, waar de reddingsstrook al langer bestaat, toont aan dat hulpdiensten zo soms sneller op de plek van een ongeval aankomen en dus levens kunnen redden.
Voor welke hulpdiensten is de reddingsstrook bedoeld?
De reddingsstrook mag gebruikt worden door alle zogenoemde prioritaire voertuigen: politie, brandweer, ziekenwagens, civiele bescherming, etc. Die moeten zijn uitgerust met blauwe lichten en een sirene, maar ze zijn niet verplicht om die altijd te gebruiken. Je moet dus alert zijn. Hulp- en andere diensten die met een oranje zwaailicht rijden, mogen de reddingsstrook niet gebruiken. Zij moeten alsnog over de pechstrook naar een ongeval aanrijden. In sommige gevallen zorgt de politie wel voor een escorte over de reddingsstrook om bijvoorbeeld takelwagens sneller ter plaatse te krijgen.
Op wegen zonder pechstrook lijkt een reddingsstrook logisch maar waarom moet dat ook op wegen met een pechstrook?
* Joni Junes van VAB legt dit duidelijk uit: “Wanneer de hulpdiensten naar een ongeval moeten rijden, verliezen ze soms veel tijd in de file. Er is niet overal een pechstrook aanwezig, en als die er wel is, dan is het voor hulpdiensten vaak niet aangeraden om ze te gebruiken. Op de pechstrook kunnen brokstukken liggen die lekke banden veroorzaken, er staan auto’s met pech, waardoor een vlotte doorgang moeilijk is of er is een onderbreking door op- en afritten of brugpijlers. Het principe van de reddingsstrook moet ervoor zorgen dat prioritaire voertuigen altijd een vrije doorgang hebben.
* Maak altijd plaats voor de reddingsstrook en bedenk dat als je ooit zelf gewond raakt bij een aanrijding, jij zelf die ziekenwagen snel nodig zal hebben. Soms telt elke minuut.

Op welke wegen moet ik een reddingsstrook vormen?
Op alle wegen, of het nu autosnelwegen zijn of andere wegen, zelfs binnen de bebouwde kom, vanaf het ogenblik dat er tenminste twee rijstroken zijn in de richting die je volgt.
Wanneer moet je op de snelweg een reddingsstrook maken? Alleen in een stilstaande file of ook wanneer er gewoon traag verkeer is?
Wie regelmatig met de auto op de snelweg rijdt, weet dat er verschillende soorten files zijn. Er is stilstaand tot sterk vertraagd verkeer aan een bekend knelpunt, bij wegenwerken of na een ongeval. Veel structurele files op de snelwegen zijn echter zogenoemde accordeonfiles of filegolven waarin je nu eens stilstaat en dan weer even goed kan doorrijden. In welk geval moet je dan een reddingsstrook vormen?
Sofie Lenaerts van de federale politie stelt dat je in principe al voorzichtig naar links en rechts moet beginnen uit te wijken zodra de snelheid van het verkeer onder de wettelijke minimumsnelheid voor een snelweg zakt, en dat is 70 kilometer/uur. Natuurlijk kan je aan een snelheid van 60 of 40 kilometer/uur niet rakelings tegen de middenberm of de kantlijn van de pechstrook gaan rijden maar op die manier heb je het manoeuvre wel al voorzichtig ingezet.
Let erop dat je al uitwijkt op het moment dat het verkeer nog aan het vertragen is, want eens je stilstaat, is het niet altijd mogelijk om nog naar links of rechts te draaien, dan staat alles vast.
Joni Junes, VAB: Van zodra het verkeer dan erg traag gaat rijden – bijvoorbeeld 10 of 20 km/uur – dan kan je op een veilige manier nog meer naar links of rechts uitwijken. Joni Junes van VAB benadrukt nog: “Let erop dat je al uitwijkt op het moment dat het verkeer nog aan het vertragen is, want eens je stilstaat, is het niet altijd mogelijk om nog naar links of rechts te draaien, dan staat alles vast.”
Wat met de lange wachtrijen aan een verkeerslicht in de stad?
Het begrip “file” staat niet in de wegcode omdat het juridisch erg moeilijk te omschrijven is. In principe is een file wel “een rij van wachtende auto’s”. Op stadswegen met twee of meer rijstroken per rijrichting is het een heel terechte vraag: sta je nu in de file of gewoon voor een verkeerslicht te wachten? “Staat er een wachtrij van pakweg 50 meter aan een verkeerslicht,” zegt Thomas De Spiegelaere van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, ”pas dan gewoon de huidige regel toe: maak plaats zodra je blauwe lichten ziet of sirenes hoort. Echter, als er op de Gentse of Leuvense ring of op de Antwerpse Singel bij grote drukte over verschillende kruispunten stapvoets verkeer is over een langere afstand, dan is het een goede gewoonte om die reddingstrook voor de hulpdiensten toch vrij te houden.”
Hoe breed moet een reddingsstrook zijn?
Dat is in onze wet niet bepaald. In Tsjechië is de praktijk sinds 2005 verplicht. Er wordt aanbevolen om een strook van minimaal drie meter breed vrij te houden. Voor brede brandweerwagens zal dat in België wellicht krap zijn. Hou er rekening mee dat die wagens alsnog over de pechstrook aanrijden of in de stad kan dat bijvoorbeeld over de busbaan zijn.
Is de reddingsstrook nog nodig wanneer de hulpdiensten zijn voorbijgereden?
Jazeker, want hulpdiensten rijden doorgaans in verspreide slagorde aan. Vaak eerst een MUG-voertuig, daarna volgen soms nog gewone ambulances en dan de politie. Zolang er file staat, moet je de reddingsstrook vrijhouden.
Mag ik de pechstrook, de busbaan of het fietspad gebruiken om een reddingsstrook te kunnen vormen?
Nee, vooral omdat sommige hulpdiensten zoals takelwagens toch nog vrije doorgang nodig hebben op de pechstrook. Dat zijn immers geen prioritaire voertuigen, ze hebben geen blauw licht en mogen dus de reddingsstrook niet gebruiken. In de stad zijn de rijstroken doorgaans wat smaller en daar zouden brede brandweerwagens in sommige gevallen toch over de busbaan kunnen aanrijden.
“In eerste instantie blijf je binnen de grenzen van de rijbaan,” zegt Joni Junes van VAB, “pas wanneer het prioritaire voertuig nadert en er alsnog niet genoeg ruimte is, mag je bijvoorbeeld even uitwijken naar de pechstrook, de busbaan of het fietspad. Je moet wel extra voorzichtig zijn dat je daarbij geen andere weggebruikers in gevaar brengt.” Anders gezegd: het is niet de bedoeling om bijvoorbeeld op de snelweg over een langere afstand over de pechstrook te gaan rijden als het wat trager gaat. Hou zoveel mogelijk rechts tegen de kantlijn. Zodra de hulpdiensten echt voorbij komen en er blijkt even niet voldoende plaats te zijn, dan kan je tijdens de passage toch naar de pechstrook gaan.

Pas wanneer het prioritaire voertuig nadert en er alsnog op de reddingsstrook niet genoeg ruimte is, mag je even uitwijken naar de pechstrook, de busbaan of het fietspad.
Joni Junes, VAB: Enkele lezers wezen er ons op dat met een auto uitwijken of zelfs stilstaan op de pechstrook, de busbaan of het fietspad in principe een verkeersovertreding is. Dat is juist maar in het geval van de reddingsstrook wordt de doorgang voor de hulpdiensten ook geregeld door artikel 38 van de wegcode: “Zodra de sirene het naderen van een prioritair voertuig aankondigt, moet elke weggebruiker onmiddellijk de doorgang vrijmaken en voorrang verlenen. Zo nodig moet hij stoppen.”
Hier ontstaan dus als het ware twee concurrerende regels maar Sofie Lenaerts van de federale politie nuanceert: “Je mag de werking van aparte rechtsartikels in complexe situaties niet in absolute termen beschouwen: als je voor een ambulance gedurende een halve minuut even op de busbaan moet stilstaan, dan gaat niemand daar een opmerking over maken; het is een kwestie van gezond verstand, al moet je natuurlijk steeds voorzichtig zijn.”

Mogen vrachtwagens bij file dan nog op de middenrijstrook rijden?
Sommige lezers drukken hun bezorgdheid uit over vrachtwagens op de middenrijstrook van een snelweg wanneer er bij file een reddingsstrook moet gevormd worden. Dan is er toch onmogelijk voldoende plaats tussen de midden- en linkerrijstrook?
Op snelwegen met drie rijstroken of meer geldt er in Vlaanderen doorgaans geen inhaalverbod voor vrachtwagens zoals dat op snelwegen met twee rijstroken overdag wel vaak het geval is. De aanpassing van de wegcode door de reddingsstrook legt voor vrachtwagens geen extra inhaalverbod op. Vrachtwagens op de middenrijstrook zullen dus mee zoveel mogelijk naar rechts moeten opschuiven om de reddingsstrook voldoende breed te maken. Een bijkomend inhaalverbod op snelwegen met drie rijstroken zou overigens ook negatieve effecten kunnen veroorzaken. Op sommige wegen - zoals de E17 tussen Antwerpen en Gent - zijn er zoveel vrachtwagens dat er gewoonweg niet voldoende plaats is om alle vrachtwagens op één rijstrook te stockeren. Dat zou kunnen leiden tot wachtrijen op de rechterrijstrook die veel langer zijn dan de files op de andere rijstroken, en dat kan meer meer ongevallen in de staart van de file veroorzaken.
Mag je in de file nog van rijstrook veranderen en de reddingsstrook kruisen?
Stel: je belandt in de file op de linkerrijstrook maar je afrit bevindt zich even verderop. “Ja, je mag de reddingsstrook oversteken,” zegt Thomas De Spiegelare van de FOD Mobiliteit, “op voorwaarde dat je uitkijkt of er net dan geen hulpdiensten aankomen”. En: “Als je links zit, ga dan niet op het laatste moment naar rechts om je afrit te kiezen, voegt Sofie Lenaerts toe, “dan loop je het risico om de reddingsstrook te blokkeren wanneer er niet genoeg plaats is om naar rechts in de soms stilstaande rij in te voegen.”
Wat met auto’s die (nu al) semiautomatisch rijden en dus altijd in het midden van een rijstrook blijven?
Steeds meer wagens zijn uitgerust met geavanceerde rijhulpsystemen die de voorbode zijn van volledig autonome auto’s die er in de toekomst misschien aankomen. Eén van die systemen helpt de bestuurder nu al om altijd netjes het midden van de rijstrook te houden: in het jargon is dat een “lane keeping system”.
Kijk mama: zonder handjes.
“Volgens de huidige wetgeving is dat geen excuus,” zegt Thomas De Spiegelaere, “in vrijwel alle auto’s kan je die rijhulpsystemen uitschakelen, en dat moet je dan ook doen als je in de file belandt want de Belgische wegcode vereist nog steeds dat je ten allen tijde de controle over je stuur hebt als dat nodig is.”
De autotechnologie evolueert echter erg snel: fabrikanten die auto’s op de Europese markt verkopen zullen in dialoog moeten gaan met Europa of met de lidstaten waar de reddingsstrook geldt om voor dit specifieke probleem een oplossing te vinden. Er komt immers een tijd wanneer rijhulpsystemen zodanig verweven zullen zijn met een gewone autorit dat het uitschakelen van die systemen geen evidentie meer zal zijn
.
Krijg ik een boete als ik geen reddingsstrook vorm?
In België zal de handhaving geen sinecure worden. Op de snelweg kampt de federale politie al jaren met personeelstekort. Er is net genoeg personeel voor het helpen van mensen en het bijstaan van andere diensten bij ongevallen en voor het uitvoeren van snelheidscontroles en andere handhavingstaken.
We kunnen weggebruikers die geen reddingsstrook vormen of er onrechtmatig gebruik van maken 'in de vlucht' beboeten maar preventieve controles op het respecteren van de reddingsstrook komen er niet.
Sofie Lenaerts, federale politie: “We kunnen weggebruikers die geen reddingsstrook vormen of er onrechtmatig gebruik van maken wel “in de vlucht” beboeten wanneer we zelf naar een ongeval aan het rijden zijn,” zegt Sofie Lenaerts van de federale politie. Je nummerplaat wordt genoteerd, en dan volgt direct een boete in de bus. Het is een overtreding van de “eerste graad” en dat kost je 58 euro. Let op, want als de politie naast de blauwe lichten ook sirenes voert dan beschouwt de wegcode dat als een dringende opdracht. Hinder je in dat geval de politie op de reddingsstrook, dan wordt dit een overtreding van de “derde graad” met een boete van 174 euro. Echter, preventieve controles op het respecteren van de reddingsstrook komen er niet. “Dat kan ook niet,” zegt Lenaerts, “want wij mogen alleen over de reddingsstrook rijden wanneer er een noodgeval is, niet om eventueel misbruik van de reddingsstrook vanuit een gewone toezichtstaak te controleren.”
Mag ik de reddingsstrook gebruiken wanneer ik met de motor rijd?
Jazeker. Motorrijders mogen al "filefilteren" tussen de linker- en middenrijstrook sinds de zogenoemde Wet Schouppe van 2011. De reddingsstrook biedt hen zelfs een extra veilige ruimte, al moeten ze wel artikel 16.2 van de wegcode blijven respecteren: het snelheidsverschil tussen een motorrijder en het andere verkeer mag niet hoger dan 20 kilometer/uur zijn. Het is dus niet de bedoeling dat motorrijders van de vrije ruimte hun persoonlijke snelle rijstrook gaan maken. En natuurlijk moeten ze de reddingsstrook direct ontruimen zodra er hulpdiensten aankomen.
Net daarover maakt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zich wel zorgen. “Veel motorrijders rijden op een erg verantwoordelijke manier maar een minderheid doet dat niet”, aldus Werner de Dobbeleer. “De extra breedte van de reddingsstrook kan voor die minderheid een vrijgeleide zijn voor hogere snelheden. “En net dan wordt het dubbel gevaarlijk want automobilisten zullen af en toe vanuit bijna stilstand nog de reddingsstrook oversteken om een afrit te bereiken,” aldus De Dobbeleer. “Respecteer dus de bestaande regels, hou je ogen en oren open, en hou er rekening mee dat wanneer de hulpdiensten eraan komen, het niet steeds zo eenvoudig zal zijn om direct links of rechts in te voegen omdat de ruimte tussen voertuigen in een bijna stilstaande file doorgaans zeer klein is.” Desnoods moet je als motorrijder in dat geval even naar rechts gaan en dicht tegen de wachtende rij auto’s en vrachtwagens stil gaan staan. Rij nooit aan een hoge snelheid voor de hulpdiensten uit.
Komt er een informatiecampagne?
Vanaf dinsdag 6 oktober zullen die allemaal zichtbaar zijn. “Er komt geen campagne naar de buitenlandse en/of anderstalige weggebruikers,” zegt Veva Daniëls van AWV, “dat is niet mogelijk door de taalwetgeving in Vlaanderen, we rekenen daarvoor op de belangenorganisaties in de sector.”
Er komt geen campagne naar anderstalige weggebruikers want dat is niet mogelijk door de taalwetgeving in Vlaanderen, we rekenen daarvoor op de belangenorganisaties in de sector.
Veva Daniëls, Agentschap Wegen en Verkeer: “Dat gaan wij dan ook doen,” zegt Isabelle De Maegt van FEBETRA (Belgische Federatie van Transporteurs), “vooral naar onze partners in Frankrijk en Nederland, waar de reddingsstrook niet bestaat.” Werner de Dobbeleer van de VSV wijst er ook op dat de reddingsstrook vanaf vandaag in haar opleidingspakketten zit en er komt ook een speciale uitzending van Kijk Uit op Eén op zaterdag 10 oktober.
In welke andere Europese landen is de reddingsstrook nu al verplicht?
In Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije is het al een tijd wettelijk verplicht om bij file aan de kant te gaan staan. In Slovenië is het aangeraden. Ook in Zwitserland is dat zo maar in dat land wordt het ook verplicht vanaf 1 januari 2021. Vandaag sluit ons land zich bij dat rijtje aan.

Naar boven

G. Brexit: Wat verandert Brexit voor consumenten in Europa?

Laatste update: 17/12/2020
Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020 brak een nieuw tijdperk aan voor Europa. Over de gevolgen voor de handels- en andere relaties onderhandelen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk intussen nog steeds. Wat betekent deze afscheiding voor consumenten in Europa?

Wat vanaf 2021?
- De EU en het VK onderhandelen nog steeds over nieuwe regels over handel, reizen en ondernemen. Wat de gevolgen zijn voor uw consumentenrechten is afhankelijk van het resultaat van deze Brexit-onderhandelingen.
- Maar één ding is zeker: tot 31 december 2021 – en hopelijk ook nadien – blijft het Britse Europees Centrum voor de Consument ten dienste van Europese consumenten. En dat is goed nieuws! Vragen en klachten tegen handelaars gevestigd in het VK kunt u hier indienen.
- Met klachten tegen een Britse onlineverkoper kunt u vanaf 1 januari 2021 niet meer terecht op het ODR-platform. Gelukkig kan ECC-Net u ook met dit soort klachten helpen. Contacteer ons via het klachtenformulier.
Bron: © Europees Centrum voor de Consument - www.eccbelgie.be
Naar boven

H. Hoe bewaar je sinaasappelen?

De sinaasappels zijn in deze periode op hun best. Maar waar voelen ze zich het best thuis: in de koelkast of in de fruitschaal?

- Bewaar je sinaasappels op kamertemperatuur, dan zullen ze sappiger zijn dan wanneer ze in de frigo werden gestockeerd. In de fruitschaal (of een andere locatie buiten de koelkast) zijn ze ongeveer een week houdbaar.
- Wil je ze langer dan een week bewaren, dan leg je ze best onverpakt in de koelkast. Daar behouden ze hun ‘versheid’ ongeveer twee weken. Wil je ze toch in een (plastiek)zak verpakt laten, laat die zak dan open of prik er een paar gaatjes in zodat er voldoende luchtcirculatie is. De verse lucht zorgt ervoor dat er zich geen vocht opstapelt in de verpakking en dat er geen schimmelvorming ontstaat.

- Sinaasappelsap en -zeste kunnen perfect worden ingevroren en blijven een jaar goed. Het vitamine C-gehalte gaat daarbij  niet verloren.

Naar boven

I. Wat doe je met een citroen als je maar enkele druppels sap nodig hebt?

Als je een citroen opensnijdt, gaat het ongebruikte deel snel uitdrogen of beschimmelen. Maar er is een andere manier om een paar druppels sap uit een citroen te persen.
Heb je citroen- of limoensap nodig, dan rol je de vrucht best eerst met een platte hand heen en weer over je tafel of aanrecht terwijl je hem goed aandrukt. Zo komen alle sappen mooi los.
Heb je maar een paar druppels sap nodig, prik dan een tandenstoker in de citroen en laat hem diep tot in het vruchtvlees glijden. Haal de tandenstoker er weer uit, pers het sap dat je nodig hebt uit het gaatje in de citroen en steek daarna de tandenstoker terug om het gaatje te dichten.

Bewaar de citroen met zijn ‘stop’ in een afgesloten zakje of potje in de koelkast.

Heb je het sap nodig voor een warme bereiding, voeg het dan bij voorkeur toe op het einde om zoveel mogelijk vitamine C te behouden.
Bron: www.recipetips.com
Naar boven

J. SMS’en achter het stuur: binnenkort detectie door “slimme” camera’s?

In Nederland worden “slimme” camera’s ingeschakeld om bestuurders te betrappen op het versturen van sms’jes tijdens het rijden. Binnenkort ook bij ons?
Volgens statistieken van VIAS (ex-IBSR) is een derde van de sterfgevallen onder jonge automobilisten in ons land te wijten aan smartphone-gebruik tijdens het rijden. De andere belangrijkste risicofactoren zijn rijden onder invloed en overdreven snelheid.

Betrapt!
Om sms-verkeer achter het stuur de kop in te drukken, is Nederland begonnen met de installatie van zogenaamde “slimme” camera’s die bestuurders kunnen betrappen die in de fout gaan. Zo’n camera fotografeert niet alleen de kentekenplaat van het voertuig, maar ook de handen van de bestuurder. Overtreders krijgen ginds een boete van € 240 in de bus.

Ook bij ons?
Nederland is het eerste Europese land dat dergelijke apparaten gebruikt, en de kans is niet gering dat België uiteindelijk zal volgen.
Naar boven

K. “Meer controles en trajectcontroles op komst”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil dat de politie jaarlijks 1 op 3 Belgische chauffeurs aan een controle onderwerpt, schrijft De Standaard op basis van de beleidsnota van CD&V.
België is nog ver verwijderd van de Europese doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2030 te halveren ten opzichte van de cijfers van 2010, aldus Verlinden in de nota. Elk jaar veroorzaken verkeersongevallen bijna 48.000 ernstige of minder ernstige verwondingen.
Ze wil dat de politie jaarlijks één op de drie bestuurders controleert op de belangrijkste risicofactoren, zijnde een te hoge snelheid, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, gsm-gebruik achter het stuur en het niet dragen van de veiligheidsgordel. De minister rekent ook op een geleidelijke toename van trajectcontroles.
Naar boven

L. Rijbewijs met punten: “Zo snel mogelijk!”

Geschreven door Joris Bosseloo | 11/11/2020
* Vincent Van Quickenborne van Open VLD wil dat het veelbesproken rijbewijs met punten zo snel mogelijk wordt ingevoerd. “Dat moet nog tijdens deze regeerperiode”, aldus onze minister van justitie.
* De nieuwbakken Vivaldi-regering kondigde eind september naast bijvoorbeeld een verbod op niet-elektrische bedrijfswagens vanaf 2026 ook de komst van het rijbewijs met punten in België aan. Met dit laatste gaan we veel eerder geconfronteerd worden, althans als het van Vincent Van Quickenborne van Open VLD afhangt. Zijn enige probleem is dat de minister van mobiliteit Georges Gilkinet van Ecolo zich over de kwestie moet ontfermen en dat diens beleid “nog niet op punt staat”. “Het rijbewijs met punten wordt nog bekeken”, gaf zijn kabinet als antwoord.
* Het rijbewijs met punten is al in ruim 20 Europese landen een feit en er wordt in België al enorm lang over gepalaverd in de politiek. In het Belgische wetboek staat er nochtans al sinds 1990 melding van, al is het er nooit van gekomen omdat de pakkans volgens onze vorige regeringen veel te klein was. De installatie van alcoholsloten is bijvoorbeeld ook nooit een succes geworden. Bron: BELGA

Van Quickenborne: rijbewijs met punten nog deze legislatuur
België krijgt nog deze legislatuur een rijbewijs met punten. Dat deelde federaal minister van justitie Vincent Van Quickenborne (OpenVLD, ook nog vicepremier in de federale regering en titelvoerend burgemeester van Kortrijk) mee aan het parlement.
Elke overtreding krijg je strafpunten
Bij een rijbewijs met punten krijgt een overtreder niet alleen een geldboete, maar ook strafpunten. Bij elke overtreding verlies je punten, in een grootte-orde die afhankelijk is van de ernst van de inbreuk. Zijn de punten op, dan mag je tijdelijk niet meer rijden of moet je investeren in extra rijopleiding om punten terug te verdienen.
Punten versus centen?
Onder meer in Duitsland, Frankrijk en Engeland is een rijbewijs met punten reeds in voege. Voorstanders noemen dat een socialere manier van bestraffen omdat bekeuringen niet door iedereen even hard gevoeld worden, terwijl een punt voor iedereen hetzelfde is. In alle bovenstaande landen gaat het puntensysteem dan ook gepaard met relatief bescheiden boetetarieven. Het aantal punten dat je riskeert kwijt te geraken geldt er als afschrikking, niet het boetebedrag.
Torenhoge Belgische boetetarieven blijven (wellicht)
België kent voor de meeste overtredingen veruit de hoogste boetetarieven van onze buurlanden. Over een aanpassing van de boetetarieven bij de invoering van een puntensysteem, zei Van Quickenborne niets. Gezien de potentiële gevolgen voor de reeds leegbloedende staatskas, is een verlaging zelfs onwaarschijnlijk. Het lijkt er dan ook op dat België straks met zowel een puntenrijbewijs als met torenhoge boetetarieven zit.
Naar boven

M. Welke tekenen kunnen wijzen op een longontsteking?
Een longontsteking of pneumonie is een ernstige infectieziekte die het longweefsel aantast. Een pneumonie ontstaat meestal nadat micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels...) door inademing in de longen zijn terechtgekomen. Het kan gaan om micro-organismen afkomstig van andere mensen die drager zijn van het virus of de bacterie. Maar sommige van die micro-organismen (zoals de pneumokok en de stafylokok) bevinden zich van nature in onze mond en keel. Ze doen daar geen kwaad, tenzij in geval van een verminderde weerstand.
Vaak lopen mensen een longontsteking op nadat ze eerst een verkoudheid of een griep hebben gehad, waardoor het slijmvlies is aangetast en het verdedigingssysteem van onze luchtwegen is verzwakt, maar dat is niet altijd het geval.
Risicopersonen
Sommige mensen zijn vatbaarder voor pneumonie dan andere en/of lopen in geval van een longontsteking een grotere kans op ernstige complicaties en zelfs de dood.
- jonge kinderen (jonger dan 2 jaar)
- ouderen (vanaf 50 jaar en vooral vanaf 65 jaar)
- verzwakte, bedlegerige, verlamde of bewusteloze patiënten
- mensen die ernstig of chronisch ziek zijn, zoals diabetici, nierinsufficiëntie, levercirrose, mucoviscidose of COPD
- mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals bij aids (Hiv-infectie en aids). Verminderde immuniteit kan ook optreden bij behandeling met een immunosuppressivum, bij chemotherapie of na een transplantatie
- mensen die roken, zwaar drinken of ondervoed zijn. Rokers lopen tweemaal meer risico als niet-rokers
- Ziekenhuispatiënten zijn bijzonder kwetsbaar. Niet alleen omdat ze, zeker bij een langdurige opname, verzwakt zijn. In een ziekenhuis zijn ook meer bronnen (dragers en geïnfecteerden) en meer potentiële besmettingswegen (wonden, katheters en dergelijke) aanwezig
- Ook mensen die een buikoperatie ondergingen of die na een ongeval minder diep kunnen ademen en moeilijker kunnen hoesten, lopen een verhoogd risico
- Mensen die beademd moeten worden, hebben eveneens een verhoogde kans op een pneumonie (ventilator associated pneumonia of VAP). Zo’n longontsteking is een combinatie van verschillende factoren: de buis in je luchtpijp maakt het gemakkelijker voor de kiemen in keel en mond om af te dalen naar de longen. Bovendien kan je dan niet hoesten, wat een natuurlijk verdedigingsmechanisme is om het slijm af te voeren.
Symptomen van een longontsteking
Neem onmiddellijk contact op met een arts als je symptomen van longontsteking bespeurt.
Bij een longontsteking ontwikkelen zich meestal al na enkele uren ernstige symptomen. De symptomen kunnen variëren naargelang de verwekker.
De belangrijkste symptomen zijn:
- pijnlijke hoest
- fluimen, soms geelgroen of bloederig
- koorts of een te lage temperatuur
- borstpijn, die erger wordt bij het inademen
- kortademigheid, moeizame ademhaling
- versnelde polsslag
- soms hoofdpijn
- delirium of verwardheid.
Bij bejaarden kunnen de typische symptomen ontbreken. Bij hen kunnen verwardheid of sufheid op een longontsteking wijzen.
Sommige van deze symptomen kunnen ook bij andere ziekten voorkomen (bv. griep, bronchitis, bronchiolitis, astma, longembolie, tuberculose...). Wanneer de arts een longontsteking vermoedt, zal hij dan ook meestal een longfoto of een CT-scan laten maken. Ook zullen fluimen en bloed in het labo worden onderzocht om vast te stellen welk micro-organisme pneumonie veroorzaakt. Bij de helft van de patiënten met pneumonie kan echter niet precies worden vastgesteld welk micro-organisme de ziekteverwekker is.
Naar boven

N. Autobelastingen in Vlaanderen: wijzigingen vanaf 1 januari 2021

De fiscaliteit rond nieuwe auto’s zal volgend jaar veranderen in Vlaanderen. Vervuilende auto’s worden extra belast en bepaalde vrijstellingen verdwijnen.
Vlaanderen gaat vanaf volgend jaar de autobelastingen volgens de WLTP-cyclus berekenen, die realistischer is dan de NEDC-norm. Deze nieuwe fiscaliteit voor nieuwe voertuigen gaat vooral op voor de inverkeersstelling (BIV) en zou in 70,84% van de gevallen gunstiger uitvallen voor de gebruiker en in 28,84% slechter. Voertuigen met een hoge uitstoot zullen zwaarder worden belast, zuinige stadswagens minder. Alleen voor 100% elektrische auto’s moet er niets worden betaald.
Verrassend is de afschaffing van het gunstige belastingregime voor plug-inhybrides en CNG-modellen. Voor tweedehandswagens verandert er voorlopig niets in de regelgeving.
Verrassend is de afschaffing van het gunstige belastingregime voor plug-inhybrides en

Plug-inhybrides: een vertekend beeld van de werkelijkheid?
Twee recente studies tonen aan dat oplaadbare hybride voertuigen vaak meer verbruiken en meer uitstoten dan wat de constructeurs aankondigen. Momenteel overspoelen ze de markt en duiken ze op bij alle automerken: de oplaadbare hybride voertuigen of plug-inhybrides (vaak afgekort als PHEV) die een verbrandingsmotor met een elektromotor combineren. Dankzij hun middelgrote batterij kunnen ze afhankelijk van het model tussen 45 en 60 km in de zuiver elektrische modus rijden. Het probleem is dat deze technologie vrij duur is (reken
op 5.000 € extra tegenover een “normaal” model) en bovendien weegt het hybride systeem ook veel (250 tot 350 kg extra).
Nochtans kennen de PHEV’s heel wat succes en liet de Europese verkoop een groei van 145% op slechts één jaar tijd optekenen.

Twee studies
De aankoop van PHEV’s wordt door sommige landen aangemoedigd door middel van aankoopincentives of fiscale voordelen, maar toch worden hun prestaties nu in vraag gesteld door twee studies. Volgens de Europese organisatie Transport & Environnement (T&E) stoten plug-inhybride wagens gemiddeld 117g/km CO2 uit, wat 2,5 meer is dan wat de constructeurs zelf aankondigen. Het verschil zou te verklaren zijn door het feit dat de verbrandingsmotor onnodig aanslaat als de wagen elektrisch rijdt, wat het resultaat vervalst. Een sterker argument van T&E is volgens ons het feit dat vele gebruikers de batterij van hun PHEV nooit opladen. Dat is vooral zo bij bedrijfswagens waarvan de werkgevers de brandstofkosten dragen. In een ideaal scenario zouden de wagens bij elke halte ingeplugd moeten worden, wat vrijwel onmogelijk is.

Op grote schaal
De tweede studie, die door het Faunhofer Instituut en de International Council on Clean Transportation (ICCT) werd uitgevoerd, wil de milieu-impact van een PHEV berekenen in functie van de regio waar het voertuig zich bevindt. Een uitgebreid onderzoek bij vlootbeheerders en gespecialiseerde sites liet toe de gegevens van 104.709 voertuigen (66 verschillende modellen), waarvan 4/5e in Noord-Amerika, te verzamelen. Het minste wat gezegd kan worden is dat het resultaat frappant is, want het reële verbruik ligt 2 tot 4 keer hoger dan wat werd aangekondigd. En die kloof wordt zelfs nog groter bij de professionele gebruikers die een 3 tot 4 keer hoger resultaat laten optekenen.

Verschillend gebruik
Dit monnikenwerk maakte eveneens duidelijk dat de automobilisten niet in alle regio’s op dezelfde manier gebruik maken van de elektrische modus. In China is dat gemiddeld 26 %, terwijl Noorwegen en de Verenigde Staten merkelijk beter doen met respectievelijk 53 en 54 %. Ook de aard van de automobilist zorgt voor een verschil. In Duitsland maken gemiddeld 43% van de particulieren gebruik van elektriciteit, terwijl de professionele rijders blijven hangen op 18%.

Wat nu?
Het lijkt erop dat de fiscale voordelen in sommige landen enkel dienen om PHEV’s te verkopen en geen concrete verbetering van het verbruik of de uitstoot teweeg brengen. Het klopt dat door het ontbreken van een aangepaste laadinfrastructuur bij de automobilist, een hybride wagen geen enkele meerwaarde biedt, in tegendeel. Het Faunhofer Instituut en ICCT trekken daarom aan de alarmbel en vragen een aanpassing van de wetgeving. Zij vragen ook een verlaging van de drempels voor CO2-uitstoot om een premie te bekomen en een herziening van de WLTP-normen om ze realistischer te maken. Wat de fleetmarkt betreft, adviseren ze de plaatsing van een laadinfrastructuur bij de bedrijven en een betere opvolging van de thuissituatie van de werknemers. Op vlak van technologie van plug-inhybride wagens raden het Faunhofer Instituut en ICCT de constructeurs aan een batterij te voorzien die een rijbereik van gemiddeld 90 km toelaat en het vermogen van de verbrandingsmotoren te beperken om het gebruik van elektrische energie te bevorderen.
Naar boven


O. WEETJES voor maaltijd

minuten ongeveer zijn de spruitjes beetgaar.


Hoe kook je spruitjes zonder spruitjesgeur?

We zitten ten volle in het ‘spruitjes’-seizoen. Een lekkere en gezonde groente die boordevol vitamines en mineralen zit, maar die spijtig genoeg ook een zwavelgeur loslaat wanneer ze gaart. En daar heeft niet iedereen het op begrepen... Hoe kun je die onaangename geur verdoezelen?

Er zijn een aantal trucjes, pick your own!


• Doe een gepelde en in stukken gesneden ui of een handje rijst bij het kokend water waarin je de spruitjes gaart.
• Kook de spruitjes in water waaraan een scheut melk is toegevoegd.
• Laat het water, waaraan je een snufje natriumbicarbonaat hebt toevoegt, koken voor je de spruitjes erbij doet en laat ze niet langer koken dan nodig. Zo behoud je ook de meeste voedingsstoffen. Na tien
Hoe voorkom je dat gesneden witloof verkleurt?

Witloof is een heerlijke en supergezonde groente waarmee je alle kanten uit kunt. En er is nog meer goed nieuws: het witloofseizoen draait momenteel op volle toeren!
Witloof schoonmaken en (fijn)snijden is niet zo veel werk, maar het gebeurt al eens dat je het niet last minute kunt doen.
Hoe vermijd je dan dat je lekker knapperig witloof bruin gaat kleuren?
Met deze drie eenvoudige tricks blijft je witloofsalade lekker fris:

• Doe het (fijn)gesneden witloof in een kom en knijp er wat limoen- of citroensap over.
• Leg meteen een laagje plasticfolie rechtstreeks op het witloof (niet op de randen van de kom) en druk het goed aan zodat het witloof helemaal luchtdicht zit ingepakt. Bewaar het op een koele en donkere plaats.
• Roer er vlak voor het serveren de dressing door.

Ouderwetse spliterwtensoep

Ideale winterkost die goed vult en veel gezonde voedingsstoffen bevat.
Ingrediënten voor 4 personen
100 g gedroogde spilterwten
1 varkenskluif of varkenshammetje (niet gerookt)
2 el slagroom
voor de vinaigrette:
azijn, mosterd, olijfolie en fijngehakte peterselie

Bereiding
- Laat de spliterwten een nacht weken in koud water.
- Leg de varkenskluif in een grote soeppan, zet hem onder water en breng aan de kook. Laat een paar minuten borrelen en schep dan eventueel het schuim van het oppervlak. Giet het water weg en vul de pan met vers water. Breng aan de kook en laat het vlees op zo laag mogelijk vuur 4-5 uur sudderen, tot het vlees zo zacht is dat het helemaal uit elkaar valt.
- Giet de spliterwten af en doe ze in de pan met de kluif en de bouillon. Zorg ervoor dat alles onderstaat. Laat de bouillon 5 minuten flink koken. Draai het vuur laag en laat alles daarna 50 minuten zacht pruttelen, tot de erwten beginnen te barsten.
- Haal de kluif en al het vlees uit de pan. Zet het vuur uit en pureer de soep met een staafmixer.
- Roer de slagroom erdoor, proef en breng de soep op smaak met peper en zout.
- Snijd al het vlees van het bot en snijd het in dunne reepjes.
- Maak een vinaigrette door azijn te mengen met mosterd en daarna met olijfolie. Lepel de vinaigrette over de hamreepjes en schep ze om met wat fijngehakte peterselie.
- Serveer de soep met een schep hamreepjes en vinaigrette en kanpperig brood.

Een recept uit het boek 'Van bouillon tot soep - het geheim van fantastische soep op basis van zes eenvoudige bouillons' van Drew Smith, uitgegeven door Manteau.

Naar boven


P. Onze komende Okra activiteiten

JANUARI 2021
Helaas nog afwachten, binnen activiteiten zullen zeker nog niet mogen, buiten is afwachten, we houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte. De eventuele buitenactiviteiten deze maand
Maandag 11 januari: Nieuwjaarswandeling
Maandag 18 januari: Wandeling
Maandag 25 januari: Wandeling

FEBRUARI 2021 Zonder tegenbericht kunnen er nog geen activiteiten opstarten
Maandag 1 februari: Wandeling
Maandag 8 februari: Wandeling
Dinsdag 9 februari: Kaarting in Tempelhof
Donderdag 11 februari: Lijndansen in de Polyvalente zaal
Maandag 15 februari: Geen wandeling (Krokusvakantie)
Maandag 22 februari: Wandeling
Woensdag 24 februari: Kaart- en Bingonamiddag
Donderdag 25 februari: Lijndansen in de Polyvalente zaal

MAART 2021 Binnenactiviteiten nog onder voorbehoud
Maandag 1 maart: Wandeling
Maandag 8 maart: Wandeling
Dinsdag 9 maart: Kaarting in Tempelhof
Donderdag 11 maart: Lijndansen in de Polyvalente zaal
Maandag 15 maart: Wandeling
Dinsdag 16 maart: Busuitstap Aalst (gaat zeker niet door)
Maandag 22 maart: Wandeling
Woensdag 24 maart: Kaarting en Bingonamiddag
Donderdag 25 maart: Lijndansen in de Polyvalente zaal
Maandag 29 maart: Wandeling

Info wandelingen of fietstochten: Daniël Locy: 09 372 79 71 - GSM: 0478 68 05 27
Info kaartingen: Hubert De Buysser – tel.: 09 372 64 33
Volgend nummer verschijnt met het Okra tijdschrift van april 2021

Naar boven

Q. Voorjaarsprogramma 2021 Okra Academie: Opstart verschuift naar maart

OKRA Academie werkt dit jaar niet met een jaarbrochure. We plannen het voorjaar en najaar apart, om zo flexibeler te kunnen inspelen op de omstandigheden en maatregelen.
Ons voorjaarsprogramma startte normaal gezien vanaf februari.

De huidige omstandigheden dwingen ons echter om die flexibiliteit nu al in te roepen. In samenspraak met de vrijwilligers beslisten we om de voordrachten van februari nu al te schrappen. Ons voorjaarsprogramma verschijnt in de regiokatern in het magazine van februari. Voor die regiokatern moeten we de inhoud nu al doorgeven. De kans lijkt ons bijzonder klein dat er in februari al voordrachten zullen kunnen doorgaan. We passen ons aanbod dus alsnog aan en verschuiven de start van ons programma naar maart. Thema’s en sprekers blijven behouden op de voorziene data. Zonder garanties natuurlijk, maar toch met een iets grotere kans dat er dan al meer mag.

Voor de voordrachten die ingepland stonden in februari bekijken we of we deze via een webinar kunnen aanbieden, of kunnen verschuiven naar het najaar. Meer info daarover volgt later.
Naar boven